hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - Byta ut tonerkassetterna

Inledning
Den här skrivaren indikerar när nivån för tonerkassetten är låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Om du vill köpa kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för skrivaren går du till HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Gå längst ner på sidan och kontrollera att land/region är rätt.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K). Tonerkassetterna sitter inuti den främre luckan.
Objekt
Beskrivning
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 410A svart LaserJet-tonerkassett, original
Svart ersättningstonerkassett, standardkapacitet
410A
CF410A
HP 410X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Svart ersättningstonerkassett, hög kapacitet
410 X
CF410X
HP 410A cyan LaserJet-tonerkassett, original
Cyan ersättningstonerkassett, standardkapacitet
410A
CF411A
HP 410X cyan LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Cyan ersättningstonerkassett, hög kapacitet
410 X
CF411X
HP 410A gul LaserJet-tonerkassett, original
Gul ersättningstonerkassett, standardkapacitet
410A
CF412A
HP 410X gul LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Gul ersättningstonerkassett, hög kapacitet
410 X
CF412X
HP 410A magenta LaserJet-tonerkassett, original
Magenta ersättningstonerkassett, standardkapacitet
410A
CF413A
HP 410X magenta LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Magenta ersättningstonerkassett, hög kapacitet
410 X
CF413X
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen förrän du ska använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Om du måste ta ut tonerkassetten ur produkten för en längre tid lägger du kassetten i originalplastförpackningen eller täcker över den med ett lätt, ogenomskinligt material.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Handtag
 2. Bildtrumma
 3. Minneskrets
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.
Ta ur och byta ut tonerkassetter
 1. Öppna den främre luckan genom att trycka på knappen på den vänstra panelen.
  Figur : Öppna luckan
 2. Ta tag i det blå handtaget på tonerkassettlådan och dra ut den.
  Figur : Dra ut tonerkassettlådan
 3. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och dra sedan kassetten rakt ut och ta bort den.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassettförpackningen ur kartongen och dra i fliken på förpackningen.
  Figur : Öppna ny tonerkassettförpackning
 5. Ta ut tonerkassetten ur den öppnade förpackningen.
  Figur : Ta ut tonerkassetten ur förpackningen
 6. Vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Skaka tonerkassetten
 7. Rör inte bildtrumman på undersidan av tonerkassetten. Om det finns fingeravtryck på bildtrumman kan kvaliteten på utskrifterna försämras.
  Utsätt inte kassetten för ljus i onödan.
 8. Sätt i den nya tonerkassetten i kassettlådan. Se till att färgikonen på kassetten matchar färgikonen på lådan.
  Figur : Installera tonerkassetten
 9. Stäng tonerkassettlådan.
  Figur : Stäng tonerkassettlådan
 10. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan
 11. Packa den använda tonerkassetten i förpackningen som den nya kassetten levererades i.
  I USA och Kanada medföljer en förbetald postetikett i förpackningen. I andra länder/regioner besöker du www.hp.com/recycle och skriver ut en förbetald postetikett.
  Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning (om detta är tillämpligt).
  Figur : Förpacka gammalt förbrukningsmaterial

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...