hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M402, M403 - Byt ut tonerkassetten

Inledning
Följande information innehåller information om tonerkassetten för skrivaren samt instruktioner för hur den byts ut.
Information om tonerkassetter
Det visas ett meddelande på skrivaren när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Om du vill köpa kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för skrivaren går du till HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Gå längst ner på sidan och kontrollera att land/region är rätt.
Kapacitet
Beskrivning
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 26A svart LaserJet-tonerkassett, original
  obs!
Endast M402-modeller
Svart ersättningstonerkassett, standardkapacitet
26A
CF226A
HP 28A svart LaserJet-tonerkassett, original
  obs!
Endast M403-modeller
Svart ersättningstonerkassett, standardkapacitet
28A
CF228A
HP 26X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
  obs!
Endast M402-modeller
Svart ersättningstonerkassett, hög kapacitet
26X
CF226X
HP 28X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original)
  obs!
Endast M403-modeller
Svart ersättningstonerkassett, hög kapacitet
28X
CF228X
  obs!
Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. BildtrummaRör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
 2. Minneskrets
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.
Ta bort och byta ut tonerkassetten
 1. Tryck på frigöringsknappen för den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta bort den gamla tonerkassetten från skrivaren.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassettförpackningen ur kartongen och dra i fliken på förpackningen.
  Figur : Öppna förpackningen för en ny tonerkassett
 5. Ta ut tonerkassetten ur den öppnade förpackningen. Placera den gamla tonerkassetten i förpackningen och lämna den till återvinning.
  Figur : Ta ut tonerkassetten ur förpackningen
 6. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Vippa tonerkassetten
 7. Rikta in tonerkassetten mot spåren i skrivaren och skjut in kassetten tills den sitter fast ordentligt.
  Figur : Installera tonerkassetten
 8. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...