hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro M402, M403 - Fylla på fack 1

Inledning
Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 1. Facket rymmer upp till 100 ark 75 g/m220papper.
  varning!
Undvik papperstrassel genom att inte fylla på eller ta ut papper från fack 1 under utskrift.
 1. Öppna fack 1 genom att ta tag i handtagen på ömse sidor om facket och dra nedåt.
  Figur : Öppna fack 1
 2. Dra ut fackets förlängningsdel.
  Figur : Dra ut fackets förlängningsdel
 3. Fäll ut fackets förlängningsdel som stöd för papperet om du skriver ut på långt papper.
  Figur : Fälla ut förlängningsdelen till facket
 4. Tryck ned fliken på den högra pappersledaren och dra sedan isär pappersledarna till rätt storlek.
  Figur : Justera styrskenorna
 5. Fyll på papper i facket. Se till att papperet passar under flikarna och nedanför indikatorerna för maximal höjd.
  Papperets orientering i facket varierar beroende på pappersstorleken. Mer information finns i Fack 1, pappersorientering.
  Figur : Fylla på papper
 6. Tryck ned fliken på den högra pappersledaren och justera sedan pappersledarna så att de nätt och jämnt vidrör pappersbunten utan att böja papperet.
  Figur : Justera styrskenorna
 7. Vid datorn startar du utskriften från programmet. Kontrollera att drivrutinen ställts in på rätt typ och storlek för det papper som ska skrivas ut från facket.
Fack 1, pappersorientering
När du använder papper som behöver ha en specifik orientering lägger du i det enligt tabellen nedan.
Papperstyp
Utmatning
Fylla på papper
Brevhuvud eller förtryckt
Enkelsidig utskrift
Textsidan uppåt
Ovankanten så att den matas in först i skrivaren
Brevhuvud eller förtryckt
Dubbelsidig utskrift
Textsidan nedåt
Ovankanten så att den matas in först i skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...