hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - Byta ut tonerkassetterna

Inledning

Följande information beskriver tonerkassetterna för skrivaren och hur de byts ut.

Information om tonerkassetter

Skrivaren visar ett meddelande när nivån i tonerkassetten är låg och mycket låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Om du vill köpa kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för skrivaren går du till HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Gå längst ner på sidan och kontrollera att land/region är rätt.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K). Tonerkassetterna sitter inuti den främre luckan.
Objekt
Beskrivning
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 508A svart LaserJet-tonerkassett, original
Svart ersättningstonerkassett, standardkapacitet
508A
CF360A
HP 508X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Svart ersättningstonerkassett, hög kapacitet
508X
CF360X
HP 508A cyan LaserJet-tonerkassett, original
Cyan ersättningskassett med standardkapacitet
508A
CF361A
HP 508X cyan LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Cyan ersättningstonerkassett, hög kapacitet
508X
CF361X
HP 508A gul LaserJet-tonerkassett, original
Gul ersättningstonerkassett, standardkapacitet
508A
CF362A
HP 508X gul LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Gul ersättningstonerkassett, hög kapacitet
508X
CF362X
HP 508A magenta LaserJet-tonerkassett, original
Magenta ersättningstonerkassett, standardkapacitet
508A
CF363A
HP 508X magenta LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Magenta ersättningstonerkassett, hög kapacitet
508X
CF363X
obs!
Tonerkassetter för hög förbrukning innehåller mer toner än standardkassetter för en större sidvolym. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Handtag
 2. Bildtrumma
 3. Skyddshölje
 4. Minneskrets
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.

Ta bort och byta ut kassetter

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna luckan
 2. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur skyddsplasten genom att riva av plastremsan och öppna förpackningen. Spara allt förpackningsmaterial för återvinning av den använda tonerkassetten.
  Figur : Ny tonerkassett
 4. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Skaka tonerkassetten
 5. Ta bort skyddshöljet från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort skyddshöljet
 6. Håll en hand under tonerkassetten och ta tag i kassetthandtaget med den andra. Passa in tonerkassetten i ledaren och skjut in den i skrivaren.
  obs!
  Undvik att vidröra den gröna bildtrumman. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka utskriftsdefekter.
  Figur : Installera tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng luckan
 8. Packa den använda tonerkassetten och skyddshöljet i lådan som den nya kassetten levererades i. Se den bifogade återvinningsguiden för information om återvinning.
  HP hjälper till att återvinna Original-HP-kassetter – det är enkelt och kostnadsfritt med HP Planet Partners-programmet som finns i mer än 50 länder/regioner i hela världen1).
  Om du vill ha information om hur du återvinner använda HP-tonerkassetter, går du till www.hp.com/recycle.
  Figur : Återvinna den använda tonerkassetten
1) Programtillgängligheten varierar. Mer information finns på www.hp.com/recycle.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...