hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 3630, 4720-skrivare - meddelandet "E4"-fel visas (papperstrassel)

Detta dokument gäller för HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638 DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 och DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One-skrivare.
Under utskrift slutar skrivaren att mata ut sidor och kontrollpanelen visar ett växlande "E" och "4" och ikonen Fel (), ikonen Papperstrassel () och ikonen Bläckvarning blinkar. Detta indikerar att det finns papper som kan ha fastnat inuti skrivaren.
  obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att skrivaren rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande steg gäller både verkliga och falska papperstrassel.
Videoöversikt
Den här videon visar hur du åtgärdar papperstrassel för skrivaren HP DeskJet 3634.
Steg 1: Leta efter papper som har fastnat
Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte kan hittar papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.
Steg 2: Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller papper i skrivaren genom att flytta skrivarvagnen längs hela insidan av skrivaren.
 1. Om skrivaren inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Öppna ytterluckan.
  Figur : Öppna ytterluckan
  Bild: Öppna ytterluckan
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Koppla från strömsladden på skrivarens baksida när skrivaren är påslagen.
 5. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
    varning!
  Strömkabeln måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 6. Använd en ficklampa för att kontrollera om det finns papper eller föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta bort eventuella pappersrester eller föremål som du hittar.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar sitter kvar inuti skrivaren finns det risk för nya papperstrassel.
 7. För in handen i skrivaren genom patronluckan och flytta sedan vagnen manuellt.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.
 8. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 9. Kontrollera att vagnen kan röra sig obehindrat längs hela skrivarens bredd. Tryck vagnen kraftigt åt vänster och sedan åt höger.
 10. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng bläckpatronsluckan
  Bild: Stäng bläckpatronsluckan
 11. Stäng ytterluckan.
  Figur : Stäng ytterluckan
  Bild: Stäng ytterluckan
 12. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 13. Anslut strömsladden till strömkällan eller eluttaget igen.
 14. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 3: Använd ett automatiserat verktyg för att rengöra pappersvalsarna.
Använd ett automatiserat verktyg för att rengöra skrivarens pappersvalsar.
 1. Tryck på strömbrytaren för att starta skrivaren.
 2. Ta bort papper från inmatningsfacket.
 3. Håll ned strömbrytaren, tryck på knappen Avbryt () tre gånger, tryck på knappen Starta färgkopiering () sju gånger och släpp sedan strömbrytaren.
  Skrivaren kommer att göra vissa ljud i ungefär en minut. Vänta tills skrivaren har slutat göra sljut innan du fortsätter.
 4. Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 4: Använd ett automatiskt verktyg för att rengöra bläckkladd
Rengöring av bläckfläckar kan hjälpa till att rensa papperstrassel och optimera utskriftskvaliteten.
 1. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 2. Fyll på papper i inmatningsfacket.
 3. Håll ned strömbrytaren, tryck på knappen () tre gånger, tryck på knappen Starta färgkopiering () åtta gånger och släpp sedan strömbrytaren.
  Skrivaren matar långsamt ett papper. Skrivaren kan göra vissa ljud i ungefär en minut. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
 4. Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 5: Manuell rengöring av pappersvalsarna inne i inmatningsfacket.
Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på pappersvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen.
 1. Du behöver följande:
  • En lång, luddfri bomullstopp
  • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada skrivaren)
 2. Stäng av skrivaren och koppla från strömkabeln och alla andra kablar.
 3. Fäll upp inmatningsfacket.
  Figur : Fälla upp inmatningsfacket
   Fälla upp inmatningsfacket
 4. Lyft och håll inmatningsfackets skydd.
    obs!
  Ta inte bort inmatningsfackets skydd. Inmatningsfackets skydd förhindrar att främmande skräp faller ned i pappersbanan och orsakar papperstrassel.
 5. Titta in i inmatningsfacket och leta reda på de grå pappersplockningsvalsarna. Du kanske behöver en ficklampa för att se ordentligt.
  Figur : Pappersplockvalsar
  Pappersplockvalsar
 6. Fukta bomullstopsen lätt med vatten och krama sedan ur överflödigt vatten.
 7. Tryck bomullstoppen mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck lagom hårt för att ta bort damm eller ansamling av smuts.
 8. Fäll ned inmatningsfackets skydd.
 9. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).
 10. Sätt tillbaka strömsladden och andra kablar och slå på skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 6: Återställ skrivaren
Ibland kan meddelandet om papperstrassel kvarstå, trots att det inte finns något papper som har fastnat. Återställ skrivaren, vilket kan ta bort ett falskt meddelande om papperstrassel och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 7: Lämna in skrivaren på service
Om felmeddelandet kvarstår och du har provat alla de andra stegen i det här dokumentet, lämna in skrivaren på service.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...