hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Lösa problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för följande skrivare.
HP DeskJet Ink Advantage 4535 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4523 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4524 Allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4538 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4525 Allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4526 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4527 Allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4678 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4528 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4511 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet 4650 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4512 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet 4652 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4513 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet 4654 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4516 Allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet 4655 Allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 4520 Allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet 4656 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4521 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet 4657 All-in-One-skrivare
HP ENVY 4522 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet 4658 Allt-i-ett-skrivare
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
  obs!
Endast Windows operativsystem: Om du upplever förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller saknad text eller grafik, går du till Kontinuerliga sidor med egendomlig eller förvrängd teckenutskrift i Windows.
Figur : Exempel på en förvrängd, rörig eller ologisk text eller ofullständig utskrift
Bild: Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör från HP: s butik eller lokala återförsäljare.
  obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.
Om du använder äkta HP-bläckpatroner och utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg för att kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften.
Steg 2: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften
Om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften, kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
 1. Kontrollera att det ligger vanligt vitt papper i skrivaren.
 2. På skrivarens kontrollpanel, dra med fingret åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Tryck på Verktyg.
 4. Svep uppåt på skärmen och tryck sedan på Rengör bläckfläckar.
  Skrivaren matar långsamt en tom sida.
 5. Vänta tills skrivaren matar ut den tomma sidan.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg för att kontrollera att du använder rätt papper för utskriftsjobbet.
Steg 3: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet
Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att pappret du använder lämpar sig för den aktuella utskriften. Om inte: fyll på skrivaren med rätt papperstyp.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. Vanligen är den blanka sidan utskriftssidan och ibland har icke-utskriftssidan papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   Logotypen ColorLok
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10 - 20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det visar om problemet har samband med pappret.
  obs!
Olämpligt, skadat papper eller papper som inte stöds kan orsaka vertikala ränder på utskrifterna.
Exempel på horisontella och vertikala ränder på utskriften
Figur : Horisontala ränder på utskriften
Bild: Horisontala ränder på utskriften.
Om utskriften innehåller vågräta linjer eller andra problem med utskriftskvaliteten än vertikala ränder, fortsätt du till nästa steg.
Figur : Vertikala ränder på utskriften
Bild: Vertikala ränder på utskriften.
Byt inte bläckpatronerna om det är vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället pappret som tidigare beskrivet i detta dokument, eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet. Vertikala ränder i kopior kan ofta rättas till genom rengöring av skannerglaset.
När du har kontrollerat pappret, försök att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 4: Kontrollera utskriftsinställningarna
Kontrollera utskriftsinställningarnai ditt operativsystem för att säkerställa att de är lämpliga för utskriftsjobbet.
  obs!
Utskriftsinställningar varierar beroende på operativsystem och programvara.
När du har kontrollerat utskriftsinställningarna, försök att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 5: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna
Låga bläcknivåer kan inverka på utskriftskvaliteten. Kontrollera beräknade bläcknivåer från kontrollpanelen.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
På skrivarens kontrollpanel, tryck på ikonen Bläck för att visa de nuvarande beräknade bläcknivåerna.
Bild: Bild som visar exempel på beräknade bläcknivåer med fulla bläckpatroner
 • Om ingen av bläckpatronerna har låg bläcknivå, behöver du inte byta ut dem än. Hoppa till steget för skriv ut en diagnostiksida för utskriftskvalitet.
 • Om bläcknivån i någon bläckpatron är låg går du vidare till nästa steg för att byta bläckpatronen.
Steg 6: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma och försök att skriva ut igen.
 1. Starta skrivaren.
 2. Kontrollera att dy fyller på skrivaren med vanligt vitt papper.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan till bläckpatronen tills den låses fast.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Lyft på locket till bläckpatronplatsen och frigör bläckpatronen och tryck sedan försiktigt locket tillbaka tills det tar stopp.
 6. Dra bläckpatronen uppåt för att ta bort den från platsen.
   Figur : Avlägsna bläckpatronen
   Bild: Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 7. Ta ut en av de nya bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 8. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan bläckpatronen i sin plats.
 10. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
   Figur : Sätt in bläckpatronerna
   Bild: Sätt in bläckpatronerna
  1. Installera bläckpatronen
  2. Stäng locket
  3. Färgpatronen sitter till vänster och den svarta bläckpatron till höger
 11. Upprepa vid behov föregående steg om du vill vid behov installera den andra bläckpatronen.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  När du installerar nya bläckpatroner, skrivs en inriktningssida ut automatiskt.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen.
 13. Vänta tills inriktningssidan matas ut helt från skrivaren.
    obs!
  Före ett utskriftsjobb, förlänger skrivaren automatiskt utmatningsfackets förlängare. Tryck inte in utmatningsfackets förlängare tills utskriften är klar.
 14. Öppna skannerlocket.
 15. Lägg inriktningssidan med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Bild: Placera en justeringssida på skannerglaset
 16. Stäng skannerlocket och tryck sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
Om att byta bläckpatronerna löste problemet behöver du inte fortsätta felsökningen.
Fortsätt till nästa steg för att kontrollera de färgade blocken i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet.
Steg 8: Undersök färgblocken och kontrollera efter felaktigheter
Undersök färgblocken i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet för att se till att de färgade blocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas.
Figur : Exempel på färgblock utan felaktigheter
Bild: Exempel på färgblock utan felaktigheter.
 • Om färgblocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till steget för att kontrollera inriktningen.
 • Om något av de färgade blocken innehåller vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätt med nästa steg för att rengöra bläckpatronerna.
Steg 9: Rengör bläckpatronerna
Rengör bläckpatronerna för att förbättra utskriftskvaliteten. Rengör bläckpatronerna med skrivarens kontrollpanel, och utvärdera sedan resultatet.
  obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
 1. Se till att fylla på inmatningsfacket med vanligt vitt papper.
 2. På skrivarens kontrollpanel, dra med fingret åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Tryck på Verktyg och sedan på Rengör bläckpatroner.
  Skrivaren skriver ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet.
  Figur : Exempel på Diagnostikrapport om utskriftskvalitet
  Bild: Exempel på Diagnostikrapport om utskriftskvalitet
 4. Undersök utskriftskvaliteten på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel, klicka på Nej. Du kan avsluta felsökningen.
  • Om utskriftskvaliteten är inte bra nog, klicka på en Ja när du uppmanas att utföra nästa rengöringssteg.
    obs!
  Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
Fortsätt till nästa steg för att undersöka justeringslinjer och det gröna färgblocket på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet.
Steg 10: Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket för defekter
Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet. Kontrollera att linjerna är raka och anslutna och att det inte finns några mörka linjer eller vita luckor i det gröna färgblocket.
Figur : Exempel på inriktningslinjer utan några defekter
Bild: Exempel på inriktningslinjer utan några defekter
Figur : Exempel på det gröna färgblocket utan några defekter
Bild: Exempel på det gröna färgblocket utan några defekter
 • Om du inte ser några defekter på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet, fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte är tillfredsställande, pröva dessa generella riktlinjer för utskriftskvalitet. Du behöver inte fortsätta stegen för felsökning i detta dokument.
  • Se till att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet ligger i närheten av kanten på utskriften, använd utskriftsinställningarna för att rotera bilden 180 grader. Problemet kanske inte syns i utskriftens andra ände.
  • Lämna inte oskyddade bläckpatroner utanför skrivaren under en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
 • Om någon av inriktningslinjerna inte är raka och anslutna eller det gröna färgblocket har mörka linjer eller vita luckor, fortsätter du till nästa steg för att rikta in skrivaren.
Steg 11: Justera skrivaren
Korrekt justering av bläckpatronerna justerar skrivhuvudet korrekt med skrivaren. Justera skrivaren från skrivarens kontrollpanel och utvärdera sedan resultatet.
 1. Se till att fylla på inmatningsfacket med vanligt vitt papper.
 2. På skrivarens kontrollpanel, dra med fingret åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Tryck på Verktyg.
 4. Svep uppåt på skärmen och tryck sedan på Rikta in skrivaren.
  En inriktningssida skrivs ut.
 5. Vänta tills inriktningssidan matas ut helt från skrivaren.
    obs!
  Före en utskrift skjuter skrivaren automatiskt ut utmatningsfackets förlängningsdel. Tryck inte in utmatningsfackets förlängare tills utskriften är klar.
 6. Öppna skannerlocket.
 7. Lägg inriktningssidan med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Bild: Placera en justeringssida på skannerglaset
 8. Stäng skannerlocket och tryck sedan på OK
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
 9. Försök skriva ut igen.
  • Om de här stegen löste problemet kan du avsluta felsökningen.
  • Om utskriften visar spårmärken eller utsmetad text fortsätter du till nästa steg för att manuellt rengöra området omkring bläckmunstyckena.
  • Om dessa steg inte löste problemet, och utskriften inte visar spårmärken eller utsmetad text, hoppar du til steget för attl byta ut den problematiska bläckpatronen.
Steg 12: Rengör manuellt området runt bläckmunstyckena
Utför inte dessa steg om utskriften inte specifikt visar utsmetad text eller spårmärken. Rengör ytan runt bläckmunstyckena om du ser spårmärken eller bläckfläckar på utskrifterna.
Figur : Exempel på utsmetad text
Bild: Exempel på utsmetad text
Figur : Exempel på text med spårmärken
Bild: Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande:
  • Skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Destillerat, filtrerat eller tappat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronerna)
     varning!
   Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för skrivmaskinsvalsar när du rengör kontakterna på bläckpatronerna. Det kan skada bläckpatronen eller skrivaren.
 2. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan för bläckpatronen tills den låses fast.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 6. Koppla bort USB-kablar om den är ansluten.
 7. Lyft på locket till bläckpatronplatsen och frigör bläckpatronen och tryck sedan försiktigt locket tillbaka så långt det går för att lossa bläckpatronen.
 8. Dra den svarta bläckpatronen uppåt för att ta bort den från platsen.
    varning!
  Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Ta bort och rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
   Figur : Avlägsna bläckpatronen
   Bild: Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 9. Håll i bläckpatronens sidor.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Bild: Håll i bläckpatronens sidor.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena.
 10. Doppa en ren skumgummitops eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 11. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitopsen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör området runt bläckmunstycket
   Bild: Bläckmunstycket och bläckpatronens kontakter.
  1. Munstycksplatta - Rengör inte
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 12. Låt antingen det rengjorda området på bläckpatronen självtorka i 10 minuter eller torka av det med en ny skumgummitops.
 13. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och skjut sedan bläckpatronen i sin plats.
 14. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
   Figur : Sätt in bläckpatronerna
   Bild: Sätt in bläckpatronerna
  1. Installera bläckpatronen
  2. Stäng locket
  3. Färgpatronen sitter till vänster och den svarta bläckpatron till höger
 15. Upprepa stegen för att rengöra och sedan sätta i de andra bläckpatronerna.
 16. Stäng luckan till bläckpatronen.
 17. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 18. Slå på skrivaren om den inte startar automatiskt.
 19. Försök att skriva ut igen och granska sidan.
  Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Steg 14: Byt den bläckpatron som orsakar problemet
Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet om du hittade defekter i utskriften och föregående steg inte löste problemet,även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar. Den bläckpatron som orsakar problemet är den bläckpatron som skrev ut felaktigheterna i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet, enligt beskrivningen tidigare i detta dokument.
 1. Starta skrivaren.
 2. Kontrollera att dy fyller på skrivaren med vanligt vitt papper.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan till bläckpatronen tills den låses fast.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Lyft på locket till bläckpatronplatsen och frigör bläckpatronen och tryck sedan försiktigt locket tillbaka tills det tar stopp.
 6. Dra bläckpatronen uppåt för att ta bort den från platsen.
   Figur : Avlägsna bläckpatronen
   Bild: Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 7. Ta ut en av de nya bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 8. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan bläckpatronen i sin plats.
 10. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
   Figur : Sätt in bläckpatronerna
   Bild: Sätt in bläckpatronerna
  1. Installera bläckpatronen
  2. Stäng locket
  3. Färgpatronen sitter till vänster och den svarta bläckpatron till höger
 11. Upprepa vid behov föregående steg om du vill vid behov installera den andra bläckpatronen.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  När du installerar nya bläckpatroner, skrivs en inriktningssida ut automatiskt.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen.
 13. Vänta tills inriktningssidan matas ut helt från skrivaren.
    obs!
  Före ett utskriftsjobb, förlänger skrivaren automatiskt utmatningsfackets förlängare. Tryck inte in utmatningsfackets förlängare tills utskriften är klar.
 14. Öppna skannerlocket.
 15. Lägg inriktningssidan med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Bild: Placera en justeringssida på skannerglaset
 16. Stäng skannerlocket och tryck sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
Prova att skriva ut det ursprungliga jobbet igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg för att serva skrivaren.
Steg 15: Lämna in skrivaren på service
Om du har utfört alla steg och utskriftskvaliteten är oacceptabel, kontakta HP för att serva skrivaren.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...