hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2600, 3630, 4720-skrivare - felmeddelandet "E3" visas (skrivarvagnfel)

Det här dokumentet gäller för följande HP-skrivare:
HP DeskJet 2620 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2621 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2622 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2623 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2624 All-in-One-skrivare
HP DeskJet 2630 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2632 All-in-One-skrivare
HP DeskJet 2633 All-in-One-skrivare
HP DeskJet 2634 All-in-One-skrivare
HP DeskJet 2652 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 2655 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3630 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3631 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3632 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3633 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3634 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3635 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3636 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3637 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3638 allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet 3639 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 2675 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 2676 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 2678 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 3636 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 3638 All-in-One-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One-skrivare
Skrivarvagnen fastnar i skrivaren, kontrollpanelen visar en "E" och "3" och lampan Fortsätt och lampan Bläckvarning blinkar. Ett papperstrassel kan ha inträffat tidigare.
Du kan även uppleva följande symptom:
 • Skrivaren skriver inte ut.
 • En utskrift avbryts oväntat.
Videoöversikt
Den här videon visar hur du åtgärdar problem med papperets plockvalsar för skrivaren HP DeskJet 3634.
Steg 1: Leta efter papper som har fastnat
Det finns fyra olika områden där papper kan hittats och avlägsnas. Kontrollera varje område om papper har fastnat, ta bort allt papper som hittas och försök sedan att skriva ut igen.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.
Steg 2: Ta ut bläckpatronerna och sätt in dem igen
Felaktig placering eller isättning av bläckpatronerna kan göra att skrivaren visar ett felmeddelande som indikerar skrivarvagnfel. Kontrollera att bläckpatronerna är korrekt installerade genom att ta bort och sätta tillbaka bläckpatronerna och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna ytterluckan.
  Figur : Öppna ytterluckan
  Bild: Öppna ytterluckan
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Skrivarvagnen flyttar sig till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Tryck försiktigt nedåt på varje bläckpatron så att den lossnar.
  Figur : Tryck nedåt på varje bläckpatron
  Bild: Tryck nedåt på bläckpatronen
 5. Dra bläckpatronerna mot dig och ut ur hållaren.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena.
 6. Skjut in varje bläckpatron i en vinkel snett uppåt i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt varje bläckpatron tills den snäpper fast.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Sätt in bläckpatronen i hållaren tills det knäpper till.
 7. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 8. Stäng ytterluckan.
  Figur : Stäng ytterluckan
  Bild: Stäng ytterluckan
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 2. Dra ut strömkabeln ur eventuella grenuttag och överspänningsskydd.
 3. Sätt i strömsladden direkt till ett eluttag.
 4. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 5. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 4: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan åtgärda felmeddelanden om skrivarvagnfel.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...