hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP 4500, 4600 Inkjet-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Det här dokumentet gäller för följande skrivare:
 • HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676 och 4678 All-in-One-skrivare
 • HP ENVY 4510 (serie), 4511, 4512, 4513, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, och 4528 All-in-One-skrivare
 • HP OfficeJet 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657 och 4658 All-in-One-skrivare
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, lägg papper i inmatningsfacket , installera bläckpatronerna och installera programmet.
  obs!
Om du letar efter skrivarens programvara, gå till 123.hp.com, ange skrivarens modellnummer, klicka på Börja och klicka sedan på Hämta.
Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.
Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.
  Figur : Ta bort tejpen från HP DeskJet 4530, ENVY 4510 och 4520-skrivare
  Bild: Ta bort tejpen från HP DeskJet 4530, ENVY 4510 och 4520-skrivare.
  Figur : Ta bort tejpen från HP DeskJet 4670 och OfficeJet 4650-skrivare
  Bild: Ta bort tejpen från HP DeskJet 4670 och OfficeJet 4650-skrivare.
 3. Ta bort etiketterna från skrivarens kontrollpanel.
 4. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren, lyft bläckpatronluckan tills den låses fast och ta sedan bort all tejp och allt emballage från skrivarens insida.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren
  Bild: Ta bort förpackningsmaterialet inuti skrivaren.
 5. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen.
 6. Öppna luckan till pappersfacket, dra facket mot dig så att det förlängs och ta sedan bort förpackningstejpen.
  Figur : Öppna inmatningsfacket och ta bort tejpen
  Bild: Öppna inmatningsfacket och ta bort tejpen.
 7. Tryck inmatningsfacket framåt tills det klickar på plats och stäng sedan luckan till inmatningsfacket.
  Figur : Stänga inmatningsfacket
  Bild: Stänga inmatningsfacket.
 8. Återvinn förpackningsmaterialet.
Steg 2: Anslut strömsladden och gör dina inställningar
Anslut skrivaren till en strömkälla, starta skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.
  obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Figur : Anslut nätsladden till strömförsörjningen
  Bild: Anslut nätsladden till strömförsörjningen
 2. Starta skrivaren.
 3. För att ställa in dina inställningar på kontrollpanelen, tryckt på det språk du vill använda och land/region och tryck sedan på Ja för att bekräfta ditt val.
 4. Välj datum och tid och du uppmanas till det och tryck sedan på Ja för att bekräfta valet.
Steg 3: Lägg i papper i inmatningsfacket
Lägg vanligt papper, papper i formatet U.S. Letter eller A4 i inmatningsfacket.
 1. Öppna luckan till inmatningsfacket och dra sedan facket mot dig så att det förlängs.
  Figur : Öppna inmatningsfacket
  Bild: Öppna inmatningsfacket.
 2. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
  Bild: Justera pappersledarna för bredd
 3. Lägg i en bunt med A4- eller U.S. Letter-papper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
  Figur : Fylla på med papper i inmatningsfacket
  Bild: Fylla på med papper i inmatningsfacket
 4. Skjut in bunten så långt det går.
 5. För pappersledarna för bredd inåt tills de ligger an mot kanterna av papperet och skjut sedan in inmatningsfacket framåt tills det klickar på plats.
  Figur : Skjut in pappersledarna för bredd och stäng sedan inmatningsfacket
  Bild: Skjut in pappersledarna för bredd och stäng sedan inmatningsfacket.
Steg 4: Installera bläckpatronerna
Installera HP-bläckpatronerna som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka tills den snäpper fast.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Ta ut en av bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen
 4. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 5. Lyft locket till bläckpatronhållaren.
  Figur : Lyfta locket till bläckpatronhållaren
  Bild: Lyfta locket till bläckpatronhållaren
 6. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in bläckpatronen framåt i hållaren tills den knäpper fast.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Bild: Sätt in bläckpatronen.
 7. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
  Figur : Stänga locket till bläckpatronplatsen
  Bild: Stänga locket till bläckpatronplatsen
 8. Upprepa föregående steg för att installera den andra bläckpatronen.
   Figur : Sätt in bläckpatronerna
   Bild: Sätt in bläckpatronerna
  1. Installera bläckpatronen
  2. Stäng locket
  3. Färgpatronen sitter till vänster och den svarta bläckpatron till höger
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
  • Om skrivaren skriver ut en justeringssida, fortsätt till nästa steg.
  • Om skrivaren inte skriver ut en justeringssida, tryck på Installation på skrivarens kontrollpanel. Välj Verktyg och tryck sedan på Rikta in skrivare. Efter att justeringssidan skrivs ut fortsätter du till nästa steg.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen.
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen.
Steg 5: Justera bläckpatronerna
Att justera bläckpatronerna är nödvändigt för att få bästa utskriftskvalitet. Använd justeringssidan från föregående steg för att justera bläckpatronerna.
 1. Öppna skannerlocket.
 2. Lägg inriktningssidan med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild:
 3. Stäng skannerns lock och tryck på OK på skrivarens kontrollpanel.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
Steg 6: Installera skrivarprogrammet
HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det i programvaran för skrivaren.
Hämta den senaste versionen av programvaran för skrivaren. Gå till 123.hp.com, ange skrivarens modellnummer, klicka på Börja och klicka sedan på Hämta.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...