hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 5540, DeskJet 5570-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument avser HP ENVY 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548 All-in-One-skrivare, och DeskJet Ink Advantage 5575-skrivare.
Innan du installerar skrivarens programvara på datorn, packa upp skrivaren, konfigurera skrivaren, och installera och justera bläckpatronerna.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara går du till:

Steg 1: Packa upp skrivaren

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.
  Figur : Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida
  Bild: Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida
 3. Ta bort etiketterna från skrivarens kontrollpanel.
 4. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
  Bild: Öppna skannerlocket
 5. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial från skannerglaset.
 6. Stäng skannerlocket.
 7. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna genom att placera två fingrar under en eller båda av de små handtagen på sidan av åtkomstluckan till bläckpatronerna och lyfta den sedan uppåt.
 8. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida.
  Figur : Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida
  Bild: Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen
 10. Fatta tag i handtaget i botten av pappersfacket och dra sedan ut facket.
 11. Lyft och dra ut pappersfacket, ta sedan bort all tejp och allt förpackningsmaterial från fotofacket.
  Figur : Ta bort allt förpackningsmaterial från fotofacket
  Bild: Ta bort allt förpackningsmaterial från fotofacket
 12. Med pappersfacket utdraget, skjut in fotofacket.
  Figur : Skjut in fotofacket
  Bild: Skjut in fotofacket
 13. Skjut ut pappersledarna för bredd och ta sedan bort all tejp och allt förpackningsmaterial från insidan pappersfacket.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet från insidan av pappersfacket
  Bild: Ta bort förpackningsmaterialet från insidan av pappersfacket
 14. Sätt tillbaka utmatningsfacket på pappersfacket och skjut sedan i pappersfacket tills det låser på plats.
  Figur : Tryck i pappersfacket
  Bild: Tryck i pappersfacket
 15. Släng eller återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Kontrollera att allt finns med i kartongen

Kontrollera att du tagit ur all maskinvara och allt material ur kartongen innan kartongen slängs eller återvinns.
Innehållet kan variera i olika länder/regioner. Se förpackningen för information om vilka artiklar som medföljer i kartongen.

Steg 3: Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till en strömkälla, slå på skrivaren och välj sedan det språk du vill ska visas på kontrollpanelen.
  varning!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Skrivaren ber dig ansluta USB-kabeln under programvaruinstallationen.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Figur : Ansluta nätsladden
  Bild: Ansluta nätsladden
 2. Starta skrivaren.
 3. På skrivarens kontrollpanel, tryck på det språk du vill använda och tryck sedan på OK för att bekräfta ditt val.
 4. Tryck på specifikt land/region och tryck sedan på OK.

Steg 4: Installera bläckpatronerna

Installera de HP-bläckpatroner som finns i kartongen tillsammans med din skrivare. Se till att installera bläckpatroner som är kompatibla med skrivaren och att de är omodifierade äkta HP-bläckpatroner.
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna genom att placera två fingrar under en eller båda av de små handtagen på sidan av åtkomstluckan till bläckpatronerna och lyfta den sedan uppåt. Skärmen Öppen dörr visas på skrivarens kontrollpanel med meddelandet “Åtkomstluckan till bläckpatronerna är öppen. Stäng dörren för att fortsätta.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Ta ut en av bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Uttagning av bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Uttagning av bläckpatronen ur förpackningen
 3. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen och undvik att vidröra bläckpatronskontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Ta bort tejpen och undvik att vidröra bläckpatronskontakterna eller bläckmunstyckena
 4. Leta upp skrivarvagnen på höger sida av skrivaren, skjut den nya bläckpatronen i den tomma platsen i vagnen och skjut försiktigt in bläckpatronen tills den snäpper fast.
  • Installera trefärgspatronen i den vänstra hållaren.
  • Installera den svarta bläckpatronen i den högra hållaren.
  Figur : Installera den nya bläckpatronen
  Bild: Installera den nya bläckpatronen
 5. Upprepa dessa steg när du installerar den andra bläckpatronen.
 6. Stäng luckan till bläckpatronen. När luckan är helt stängd, försvinner meddelandet Öppen luckan och skrivarens kontrollpanel återgår till startskärmen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen
 7. Tryck på OK.
 8. Vänta tills skrivaren är klar med kalibreringscykeln.

Steg 5: Fyll på papper i pappersfacket

Innan du installerar bläckpatronerna, fyll på pappersfacket med vanligt vitt papper i U.S. letter- eller A4-storlek.
 1. Fatta tag i handtaget i botten av inmatningsfacket och dra sedan inmatningsfacket mot dig för att öppna det.
  Figur : Öppna pappersfacket
  Bild: Dra för att öppna pappersfacket
  Skärmen Stäng facket visas på skrivarens kontrollpanel med meddelandet “ett fack är öppet. Kontrollera att du har fyllt på papper som du vill använda och stäng sedan facket för att fortsätta.
 2. Med pappersfacket utdraget, skjut in fotofacket så långt som möjligt.
  Figur : Skjut in fotofacket
  Bild: Skjut in fotofacket
 3. Skjut ut pappersledarna för bredd så långt det går.
  Figur : Skjut ut pappersledarna för bredd
  Bild: Skjut ut pappersledarna för bredd
 4. Lägg vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.
 5. Tryck pappersbunten mot baksidan av pappersfacket tills papperet stoppas.
  Figur : Skjut papperet och pappersledare för bredd inåt
  Bild: Skjut papperet och pappersledare för bredd inåt
 6. Skjut försiktigt pappersledarna för bredd inåt tills de vilar mot kanterna av papperet.
 7. Skjut in pappersfacket tills det låser på plats.
  Figur : Tryck i pappersfacket
  Bild: Tryck i pappersfacket
 8. Vänta medan skrivaren automatiskt skriver ut en inriktningssida.
 9. Om inriktningssidan inte skrivs ut, följ dessa steg för att slutföra inriktningen:
  1. På skrivarens kontrollpanel, dra med fingret åt vänster och tryck sedan på Inställningar .
  2. Tryck på Verktyg och sedan på Rikta in skrivare.
 10. Lyft skannerlocket och placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt på skannerglaset. Placera inriktningssidan enligt markeringarna vid sidan om glaset.
 11. Stäng skannerlocket och tryck sedan på OK.
  Skrivaren skannar en justeringssida och slutför justeringen.
 12. Tryck på Slutför och kasta eller återvinn sedan inriktningssidan.

Steg 6: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det i programvaran för skrivaren.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från följande HP-webbplatser:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...