hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 5540, DeskJet 5570-skrivare - Byta bläckpatroner

Detta dokument avser HP ENVY 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548 All-in-One-skrivare, och DeskJet Ink Advantage 5575-skrivare.
Byt ut bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma med nya, äkta HP-bläckpatroner.
När du installerar en ny bläckpatron gör skrivaren automatiskt en bläckpatronjustering. Fyll på papper i inmatningsfacket och byt sedan en eller båda bläckpatroner efter behov.

Videoöversikt

Den här videon visar hur du byter bläckpatroner på HP ENVY 5540-skrivaren.

Steg 1: Fyll på papper i pappersfacket

Innan du installerar bläckpatronerna, fyll på pappersfacket med vanligt vitt papper i letter- eller A4-storlek.
 1. Fatta tag i handtaget i botten av inmatningsfacket och dra sedan inmatningsfacket mot dig för att öppna det.
  Figur : Öppna pappersfacket
  Bild: Öppna pappersfacket
  Skärmen Stäng facket visas på skrivarens kontrollpanel med meddelandet “Ett fack är öppet. Kontrollera att det ligger i papper som du vill använda och stäng sedan facket för att fortsätta.”
 2. Med pappersfacket utdraget, skjut in fotofacket så långt som möjligt.
  Figur : Skjut in fotofacket
  Bild: Skjut in fotofacket
 3. Skjut ut pappersledarna för bredd så långt det går.
  Figur : Skjut ut pappersledarna för bredd
  Bild: Skjut ut pappersledarna för bredd
 4. Lägg i vanligt vitt papper i U.S. letter- eller A4-format i pappersfacket.
 5. Tryck pappersbunten mot baksidan av pappersfacket tills papperet stoppas.
  Figur : Skjut papperet och pappersledare för bredd inåt
  Bild: Skjut papperet och pappersledare för bredd inåt
 6. Skjut försiktigt pappersledarna för bredd inåt tills de vilar mot kanterna av papperet.
 7. Skjut in pappersfacket tills det låser på plats.
  Figur : Tryck i pappersfacket
  Bild: Tryck i pappersfacket
 8. Skärmen Har du bytt papperet? visas. Om du inte trycker på ett alternativ försvinner meddelandet efter några sekunder och skrivaren använder de sista pappersinställningarna. Anpassa pappersinställningarna efter behov.
  • Om du inte har ändrat pappersstorleken eller papperstypen i huvudfacket eller fotofacket, tryck på OK för att återvända till startskärmen eller vänta några sekunder för att skrivaren automatiskt ska gå tillbaka till startskärmen.
  • Om du ändrade pappersstorleken eller papperstypen i inmatningsfacket eller fotofacket, justera pappersinställningarna:
   • Om du har bytt papper i inmatningsfacket (huvudfacket), tryck på Huvudfack, tryck på Pappersstorlek och tryck sedan på din pappersstorlek. Tryck på Papperstyp, och tryck sedan på din papperstyp. Tryck på Klar, och tryck sedan på OK för att återvända till startskärmen eller vänta några sekunder för att skrivaren automatiskt ska gå tillbaka till startskärmen.

Steg 2: Byta bläckpatroner

När du har fyllt på papper, ersätt en eller båda bläckpatroner.
obs!
Om du har registrerat dig i programmet Instant Ink får du särskilda Instant Ink-patroner. Instant Ink-patroner är större än standard-bläckpatroner, men de får plats i skrivarvagnen på samma sätt. För mer information, se HP Instant Ink.
  Figur : Standard- och Instant Ink-patroner
  Bild: Instant Ink och standard-bläckpatroner.
 1. Standard bläckpatron
 2. Instant Ink-patron
 1. Starta skrivaren.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna genom att placera två fingrar under en eller båda av de små handtagen på sidan av åtkomstluckan till bläckpatronerna och lyft den sedan uppåt.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Åtkomstluckan till bläckpatronen är öppen. Stäng luckan för att fortsätta.” visas på skrivarens kontrollpanel.
 3. Tryck försiktigt ned nästan tomma eller tomma bläckpatronen så att den lossnar.
  Figur : Tryck nedåt på bläckpatronen
  Bild: Tryck nedåt på bläckpatronen.
 4. Ta ut bläckpatronen från sin plats genom att dra den mot dig och lägg den sedan åt sidan för återvinning.
  obs!
  Återvinn alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner. HP:s återvinningsprogram för bläckstråleartiklar finns i många länder/regioner och det är gratis.
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Uttagning av bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Uttagning av den nya bläckpatronen ur förpackningen.
 6. Ta bort skyddstejpen från bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen och undvik att vidröra bläckpatronskontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Ta bort tejpen och undvik att vidröra bläckpatronskontakterna eller bläckmunstyckena.
 7. Skjut in den nya bläckpatronen i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast.
  Figur : Installera den nya bläckpatronen
  Bild: Installera den nya bläckpatronen
 8. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga bläckpatroner om det behövs.
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stänger luckan till bläckpatronen
 10. Tryck på OK.
 11. Vänta tills skrivaren har kalibrerat och riktat in bläckpatronerna.
  En inriktningssida skrivs ut.
 12. Om inriktningssidan inte skrivs ut, skriv ut en inriktningssida via skrivarens kontrollpanel:
  1. Se till att fylla på inmatningsfacket med vanligt vitt papper.
  2. På skrivarens kontrollpanel, dra med fingret åt vänster på skärmen och tryck sedan på Inställningar.
   Menyn Inställningar visas.
  3. Tryck på Verktyg och sedan på Rikta in skrivare.
   En inriktningssida skrivs ut.
 13. Lägg inriktningssidan med utskriftssidan nedåt på skannerglaset. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Bild: Placera en inriktningssida på skannerglaset.
 14. Stäng skannerlocket och tryck sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.

Vanliga frågor (FAQ)

Se listan över vanliga frågor om hur du byter ut bläckpatroner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...