hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Köra HP Systemåterställning (Windows 10)

Detta dokument avser bärbara datorer från HP och Compaq med Windows 10 installerad..
Lär dig att ominstallera eller återställa en HP-dator med Windows 10 till ett tidigare tillstånd. Ta även reda på information om hur du utför en systemåterställning med HP Recovery Manager.
obs!
Med början i 2018 förinstalleras inte Recovery Manager på datorer med Windows 10. Om datorn inte har Recovery Manager, gå till HP-datorer – Återställa datorn (Windows 10) för vidare information.
För affärsdatorer: Återställningsalternativen kan inte längre vara genomförbara eftersom bilden kanske har ersatts. För att bekräfta, kontakta din företagets IT-avdelning eller din lokala IT.
Innan du börjar systemåterställningen, granska följande lista:
 • Säkerhetskopiera alla personliga filer och läs alla säkerhetsföreskrifter innan du utför en systemåterställning. Underlåtenhet att säkerhetskopiera dina filer resulterar i förlust av filer och information som du inte vill förlora.
  För instruktioner hur du säkerhetskopierar och sparar dina filer, se Säkerhetskopiera dina filer (Windows 10, 8)..
 • En fullständig återställning kan ta 4-6 timmar eller mer att utföra. För bästa resultat ska datorn inte vara ansluten till Internet. Datorn startas om flera gånger under processen. Stäng inte av strömmen och avbryt inte återställsprocessen, utan vänta tills du uppmanas att logga in i Windows.
 • Efter återställningsprocessen bör du vidta åtgärder för att se till att din dator är säker. Mer informaton finns i avsnittet Saker du bör göra efter en återställning i detta dokument.

Videoöversikt

Problem med HP Recovery Manager

Efter installation eller uppdatering av Windows 10 kommer HP Recovery Manager inte att fungera och ett fel kan inträffa.
Meddelandet Filen kan inte öppnas: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ visas om du försöker att öppna HP Recovery Manager med någon av följande metoder:
 • Om du trycker på F11-tangenten, klickar på Felsök och sedan väljer HP Recovery Manager
  Alternativt:
 • Om du söker efter och väljer HP Recovery Manager och sedan klickar på Windows återställningsmiljö
För att lösa problemet, hämta och installera ett av följande HP-programvaruuppdateringar.
Om du inte vet vilken hämtning som behövs för din dator, återgå till överst på sidan och ange serienumret eller produktens namn i sökfältet för att bli skickad till lämplig produktsida.
obs!
När du klickar på den här länken, hämtas filen via webbläsarens hämtningsfunktioner.

Komma igång

Använd sökrutan i Windows 10 för att söka efter HP Recovery Manager och klicka för att öppna den. Skärmen Recovery Manager kan variera beroende på datorns modell och konfiguration.. Alla alternativ är inte tillgängliga på alla modeller och konfigurationer.
Om HP Recovery Manager öppnas och en eller båda av följande alternativ är de enda som är tillgängliga, kan du återställa datorn med Microsoft snabbåterställning.
Välj något av alternativen och följ anvisningarna på skärmen för Microsoftåterställningen. För detaljerade anvisningar, se HP-datorer – återställ din dator (Windows 10).
Återställningsalternativ som är tillgängliga för din dator
Standardåterställningsalternativen visas enligt systemresurserna och systemkonfigurationen. Dina kan vara annorlunda än exemplen i det här dokumentet.
Recovery Manager - Standard

Typer av systemåterställning

Datorn kanske hade tre typer av systemåterställning tillgängliga, eller kanske bara två. Använd den återställningstyp som löser problemet utan att göra fler ändringar än nödvändigt.
 • Systemåterställning: Detta alternativ formaterar om systemenheten (normalt C:), installerar om det ursprungliga operativsystemet samt alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och programvara.
    varning!
  Om storleken på partitionen med operativsystemet (normalt C:) har reducerats under minimikravet för storlek tas de andra användarskapade partitionerna bort och lagrade data förstörs.
 • Fabriksåterställning: Fabriksåterställning formaterar om hela hårddisken, installerar om det ursprungliga operativsystemet, alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och all programvara. Det här alternativet omskapar också den nödvändiga återställningspartitionen (normalt D:) och installerar om den nödvändiga programvaran. Fabriksåterställningen omskapar också den nödvändiga återställningspartitionen (normalt D:) och alla andra nödvändiga partitioner.
  Fabriksåterställningsalternativet återställer all programvara på datorn till det tillstånd den var i vid köpet. Alla ändringar eller tillägg som användaren har gjorts tas bort.

Utför en systemåterställning

Om vill återställa din dator till ett tidigare tillstånd ska du använda systemåterställning för att åstadkomma det:
 • Formatera om systemenheten
 • Installera om det ursprungliga operativsystemet
 • Installera om ursprungliga maskinvarudrivrutiner och programvara
Utför en återställning på din dator med Windows 10 med någon av följande metoder:
 • Återställning om Windows öppnas korrekt
 • Återställning om Windows inte öppnas korrekt
 • Återställning med återställningsmedia, såsom skivor eller USB-flashenhet
Säkerhetskopiera alla personliga filer och läs alla säkerhetsföreskrifter innan du utför en systemåterställning.

Avaktivera Säker start

Det kan vara nödvändigt att inaktivera säker start i BIOS för att kunna starta datorn med återställningsmedia (USB-enheter eller CD-/ DVD). Följ de här stegen för att inaktivera Säker start i BIOS.
obs!
Använd bara följande procedur när du inte kan välja återställningsmediet från menyn för startalternativ eller när du använder en extern optisk enhet. Om det går att starta från Återställningsmediet eller inte, är det mycket viktigt att återställa ändringarna som gjorts i BIOS, det innebär att du måste läsa in BIOS-standardinställningarna. Annars kan det orsaka att systemet blir instabilt när du gör uppdateringar som rekommenderats av HP.
Använd en av följande metoder för att öppna verktyget för datorkonfiguration:
 • Starta datorn och tryck direkt på F10-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills verktyget för datorkonfiguration öppnas.
 • Starta datorn och tryck direkt på Esc-tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas. Tryck sedan på F10.
Välj menyskärmar genom att trycka på vänster eller höger piltangent. Använd upp- och nedpiltangenterna till att bläddra i listorna med objekt på menyskärmen. Tryck på Retur om du vill välja ett objekt och öppna en undermeny. Tryck sedan på vänster- eller högerpiltangenten för att ändra inställningarna. Tryck på F10-tangenten för att spara ändringarna och lämna en undermeny eller tryck på Esc-tangenten för att lämna en undermeny utan att spara ändringarna.

Återställning om Windows 10 inte startar korrekt

Om Windows 10 inte öppnas korrekt ska du utföra följande steg för att återställa datorn:
obs!
Om återställningspartitionen på hårddisken inte fungerar korrekt fungerar inte heller den här metoden och ett felmeddelande visas. Om felmeddelandet anger att Systemåterställning inte kan köras från startskärmen krävs det en uppsättning återställningsskivor eller USB-återställningsminnen för att kunna göra en systemåterställning. Följ instruktionerna i ett av följande avsnitt, beroende av återställningsmediet som finns tillgänglig: Återställning med HP:s återställningsmedium eller fabriksåterställning med hjälp av media som du skapade.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla från alla anslutna enheter och kablar, t.ex. mediaenheter, USB-enheter, skrivare och fax. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
  Koppla inte från bildskärmen, tangentbordet, musen eller nätkabeln.
 3. Starta datorn och tryck upprepade gångerF11, ungefär en gång i sekunden, tills skärmen Välj ett alternativ visas och följ sedan dessa anvisningar:
 4. I fönstret Välj ett alternativ, klicka på Felsök.
  Välj ett alternativ med felsökning markerat
 5. På skärmen Felsök, klicka på Recovery Manager.
  Skärmen Felsök med Recovery Manager vald
 6. Under Hjälp, klicka på Systemåterställning.
  Återställningshanterare med Hjälp och Systemåterställning valt
 7. När Recovery Manager uppmanar dig att säkerhetskopiera dina filer, väljer du ett säkerhetskopieringsalternativ:
  obs!
  Beroende på vilken version av Windows di använder, kan följande skärmar sem annorlunda ut.
  Följ anvisningarna för att säkerhetskopiera dina filer och återställa systemet.
 8. Skärmen Välkommen till HP Recovery Manager visas. Läs informationen på skärmen och koppla sedan från alla anslutna enheter och kablar såsom Personal Media Drives, USB-drivrutiner, skrivare och fax.
 9. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
  Koppla inte från bildskärmen, tangentbordet, musen eller nätkabeln.
 10. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Välkomstskärmen HP Recovery Manager
  HP Recovery Manager förbereder datorn innan återställningen.
  obs!
  Detta kan ta upp till 30 till 45 minuter. Avbryt inte HP Recovery Manager under återställningsprocessen.
  Förberedelse av Återställning
 11. När återställningsförberedelsen slutförs, klicka på Fortsätt för att genomföra installationsfasen av återställningsprocessen. Datorn startas om flera gånger under återställningen. Detta är normalt. Avsluta inte, stäng inte eller frånkoppla datorn ner HP Recovery körs.
  Förberedelse av Återställning har slutförts
 12. Recovery Manager formaterar om Windows-partitionen och ominstallerar originalprogramvaran.
 13. När systemåterställningen är klar klickar du på Slutför för att starta om datorn. Slutför installationsguiden och vänta tills installationen är klar.
 14. När installationen är slutförd stänger du av datorn, återansluter alla enheter och kablar, och startar sedan datorn.
 15. Innan du använder datorn, uppdatera och skydda din dator genom att installera om de virus- och säkerhetsprogramvaror som fanns installerade innan systemåterställningen gjordes.
 16. Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och ersätt eventuella säkerhetskopierade filer.

Saker du bör göra efter en återställning

Efter återställning är datorn mer sårbar för risker, eftersom den inte innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna. För information om hur du uppdaterar och säkrar din dator ska du läsa HP-datorer - Saker du bör göra när du konfigurerar din dator (Windows 10)..

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...