hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 1110, 2029-skrivare - färgat eller svart bläck skriver inte ut

Detta dokument gäller för HP DeskJet 1110 och 1112, HP DeskJet Ink Advantage 1115 och 1118 och HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2029-skrivare.
Skrivaren fungerar men utskriften saknar svart bläck eller en eller flera färger, eller är tom eller har mycket svagt bläck.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Om användning av äkta HP-bläckpatroner löste problemet behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Steg 2: Kontrollera beräknade bläcknivåer
Låga bläcknivåer kan inverka på utskriftskvaliteten. Kontrollera beräknade bläcknivåer för att se om nivån i någon bläckpatron är kritiskt låg eller tom.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Steg 3: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Byt ut bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen. Hoppa över detta steg om alla bläckpatroner visar bra bläcknivåer.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Fäll ned utmatningsfacket, om den inte redan är sänkt.
 3. För in handen i skrivaren, ta tag i handtaget och sänk sedan åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna luckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Tryck försiktigt nedåt på varje bläckpatron så att den lossnar.
  Figur : Tryck nedåt på bläckpatronen
  Bild: Tryck nedåt på bläckpatronen.
 6. Dra bläckpatronerna mot dig och ut ur hållaren.
 7. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 8. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in bläckpatronen på plats.
  • Installera den svarta bläckpatronen () i den högra hållaren.
  • Installera trefärgspatronen () i den vänstra hållaren.
 10. Skjut in den nya bläckpatronen i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Sätt in bläckpatronen i hållaren tills det knäpper till.
 11. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng luckan till bläckpatronen.
Efter påfyllnad av papper skriver skrivaren automatiskt ut en justeringssida.
  obs!
Skrivaren skriver endast ut en justeringssida automatiskt när nya bläckpatroner installeras.
Om justeringssidan inte skrivs ut automatiskt, kan du skriva ut en justeringssida manuellt via programvaran HP Printer Assistant (Windows) eller Printer Utility (OS X).
Om problemet med utskriftskvaliteten kvarstår efter att de tomma bläckpatronerna har bytts ut, fortsätter du till nästa steg.
Steg 5: Rengör bläckpatronerna
Rengör bläckpatronerna med HP-programvaran, och utvärdera sedan resultatet.
  obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
Om rengöring av bläckpatronerna inte löste problemet, fortsätter du till nästa steg.
Steg 6: Identifiera den problematiska bläckpatronen
Undersök testsidan du skrev ut i steget för rengöring av bläckpatroner. Kontrollera testsidans text- och färgblock för att upptäcka eventuella defekta bläckpatroner.
 • Om du ser några felaktigheter på sidans svarta text behöver den svarta bläckpatronen bytas ut.
 • Om du ser några felaktigheter på sidans färgblock behöver den trefärgade bläckpatronen bytas ut.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Steg 8: Byt ut den problematiska bläckpatronen
Byt den problematiska bläckpatronen mot en ny äkta HP-bläckpatron.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Fäll ned utmatningsfacket, om den inte redan är sänkt.
 3. För in handen i skrivaren, ta tag i handtaget och sänk sedan åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna luckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Tryck försiktigt nedåt på varje bläckpatron så att den lossnar.
  Figur : Tryck nedåt på bläckpatronen
  Bild: Tryck nedåt på bläckpatronen.
 6. Dra bläckpatronerna mot dig och ut ur hållaren.
 7. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 8. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in bläckpatronen på plats.
  • Installera den svarta bläckpatronen () i den högra hållaren.
  • Installera trefärgspatronen () i den vänstra hållaren.
 10. Skjut in den nya bläckpatronen i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast.
  Figur : Tryck in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Sätt in bläckpatronen i hållaren tills det knäpper till.
 11. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng luckan till bläckpatronen.
Steg 9: Lämna in skrivaren på service
Om föregående steg inte löste problemet behöver skrivaren lämnas in på service.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...