hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2130, 2300-skrivare-byta bläckpatroner

Detta dokument gäller för HP deskjet 2130, 2131, 2132, 2134, 2136, 2320, Deskjet Ink Advantage 2134, 2135, 2136, 2138, 2336, 2374, 2375 och 2376 all-in-One-skrivare.
Byt ut patroner som är tomma eller nästan tomma med nya, äkta HP-bläckpatroner.

Videoöversikt

Den här videon visar hur du byter bläckpatroner på HP DeskJet 2132-skrivaren.

Steg 1: Fyll på papper

Innan du byter bläckpatronerna och påbörjar justeringsprocessen fyller du på papper i skrivaren.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Figur : Fäll upp inmatningsfacket
  Bild: Fäll upp inmatningsfacket
 2. Ta bort papper från pappersmagasinet som är densamma som den typ av papper du vill fylla på och dra sedan pappersledarna för bredd så långt det går åt vänster.
  Figur : Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
  Bild: Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Fyll på en bunt U.S. Letter-, A4-papper, eller legal-papper i facket med kortsidan framåt och utskriftssidan mot dig. Skjut in bunten så långt det går.
  Figur : Lägg i papper i inmatningsfacket
  Bild: Lägg i papper i inmatningsfacket
 4. Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det vilar vid kanten av papperet.
  Figur : Skjut pappersledaren åt höger
  Bild: Skjut pappersledaren åt höger.
 5. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut stödet.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket och dra ut stödet
  Bild: Fäll ned utmatningsfacket och dra ut stödet.

Steg 2: Byta bläckpatroner

Byt en eller båda bläckpatronerna som indikeras av den blinkande bläckvarningslampan på skrivarens kontrollpanel:
  Figur : Kontrollpanel med bläckvarningslampor
  Bild: Kontrollpanel med bläckvarningslampor
 1. Bläckvarningslampa (trefärgs)
 2. Bläckvarningslampa (svart)
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Fäll ned utmatningsfacket, för in handen i skrivaren, ta tag i handtaget och sänk sedan bläckpatronsluckan för att öppna den.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Figur : Ta ur bläckpatronen
  Bild: Ta ur bläckpatronen
 5. Packa upp en av nya bläckpatronerna. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
 6. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 7. Håll bläckpatronen i sidorna med kontakterna mot skrivaren och för sedan in den korrekt på plats.
  • Installera den svarta bläckpatronen i den högra hållaren.
  • Installera trefärgspatronen i den vänstra hållaren.
 8. Skjut in den nya bläckpatronen i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast.
  Figur : Snäpp bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp bläckpatronen på plats
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna

Steg 3: Justera bläckpatronerna

För att få bästa utskriftskvalitet är det nödvändigt att justera bläckpatronerna.
 1. Fyll på papper så skriver skrivaren sedan ut automatiskt en justeringssida.
  obs!
  Skrivaren skriver ut en justeringssida automatiskt endast om en ny bläckpatron har installerats.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Placera justeringssidan med utskriftssidan mot skannerglaset och lägg det sedan enligt markeringarna på glaset.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 4. Stäng skannerlocket.
 5. Tryck på knappen för svartvit kopiering () eller knappen för färgkopiering () på skrivarens kontrollpanel.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Se listan över vanliga frågor om hur du byter ut bläckpatroner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...