hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer -  Felsökning av trådlöst nätverk och internet (Windows 10)

Det här dokumentet gäller HP-datorer som använder ett trådlöst nätverk (en router) med Windows 10.
En rad olika problem med program och hårdvara kan göra att din Wi-Fi slutar fungera. Använd stegen och verktygen i det här dokumentet för att lösa problem med en trådlös Internet-anslutning.
obs!
För information om trådlösa skrivarinställningar, eller om du får ett felmeddelande när du försöker skriva ut trådlöst, gå till HP:s kundsupport, ange din skrivarmodell och sök sedan efter ett dokument gällande hur du installerar den trådlösa skrivaren eller gällande felmeddelandet.
Business-datorer, se din företagets IT-avdelning eller din lokala den service innan miljö eller security ändringar.

Steg 1: Kontrollera att det trådlösa nätverkets tangent eller knapp har aktiverats

De flesta bärbara datorer har en knapp eller tangent för att starta och stänga av den trådlösa signalen. Se knappen eller tangenten och kontrollera att den trådlösa signalen är aktiverad.
 1. Leta upp den trådlösa nyckeln eller knappen. Det kan vara en bild på ett flygplan eller en trådlös signal.
  Knapp eller tangent
  Beskrivning
  En tangentbordsknapp med en flygplanssymbol.
  En fristående knapp med ett flygplan. Detta aktiverar eller avaktiverar ”flygplansläget” och stänger av trådlöst och Bluetooth på enheten.
  F12-knapp med en flygplanssymbol.
  F12 med ett flygplan. Detta aktiverar eller avaktiverar ”flygplansläget” och stänger av trådlöst och Bluetooth på enheten.
  F12-tangent med symbolen för trådlöst nätverk och en lysdiod.
  F12-tangent med trådlös ikon och lysdiod. Detta aktiverar eller avaktiverar “trådlöst läge”. Lysdioden lyser i vitt eller blå om den är aktiv och gul om trådlöst är avstängt.
  En tangentbordsknapp med symbolen för trådlöst nätverk.
  En fristående knapp för trådlöst. Denna är oftast placerad ovanför eller nära tangentbordet.
 2. Tryck på knappen en gång, vänta i 10 sekunder och observera ändringarna i den trådlösa anslutningsikonen i meddelandefältet och LED-lampan på den trådlösa knappen eller tangenten.
  • Om knappen eller tangenten inte har en lampa, pekar du på ikonen Trådlös anslutning i meddelandefältet i Aktivitetsfältet för att se den aktuella anslutningsstatusen.
  • Om den trådlösa signalen är påslagen, försök att ansluta till Internet igen.
  • Om den trådlösa signalen är avstängd, tryck på knappen eller tangenten igen för att slå på den och försök att ansluta till Internet igen.
  Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 2: Uppdatera den trådlösa drivrutinen med Enhetshanteraren

Genom att du laddar ned och installerar den senaste trådlösa LAN-adapterdrivrutinen kan du lösa vanliga problem med trådlös internetanslutning. Använd Enhetshanteraren för att hitta den senaste WLAN-drivrutinen.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Enhetshanteraren.
 2. I fönstret Enhetshanteraren dubbelklickar du på Nätverkskort, och högerklickar sedan på namnet på den trådlösa adaptern och klickar på Uppdatera drivrutinen.
  Val för uppdatera drivrutin
 3. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.
  Fönstret Uppdatera drivrutin
 4. Om verktyget hittar en uppdaterad drivrutin följer du anvisningarna för att installera den.
 5. Försök att ansluta till Internet.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Använda automatisk felsökning

Testa och åtgärda automatiskt olika feltillstånd för det trådlösa nätverket med hjälp av verktyg från HP och Microsoft.
obs!
För datorer som kör med Windows 10 i S-läge: HP Support Assistant finns inte tillgängligt i Windows 10 i S-läge; använd i stället Nätverks- och Internetfelsökaren i Windows för att testa och åtgärda den trådlösa anslutningen. För mer information, se Vanliga frågor om Windows 10 i S-läge.

Steg 4: Kontrollera och återställa maskinvaran

Återställning av maskinvaran på ditt trådlösa nätverk i rätt ordning kan lösa en rad olika problem med anslutningen och prestandan.
 1. Stäng av datorn.
 2. Om ditt nätverk använder en trådlös router, trådlös gateway eller trådlös modemrouter, dra ut strömsladden från routern.
  Koppla bort strömsladden på baksidan av routern.
 3. Om nätverket har en separat bredbandsmodem, koppla bort strömsladden från bredbandsmodemet.
 4. Vänta i minst 5 sekunder och anslut sedan strömkabeln till den trådlösa routern (och bredbandsmodemet, om det finns separat).
 5. Vänta tills alla lamporna tänds och anger normal internet- och datoraktivitet. Se följande lista med alternativ för att få hjälp om lamporna på bredbandsmodemet indikerar ett problem:
  • Om alla lampor är släckta när du anslöt strömmen, kontrollera strömkällan genom att ansluta strömsladden till ett annat eluttag. Serva eller byt ut ditt bredbandsmodem om det inte kan sättas på.
  • Om endast strömlampan lyser och de återstående aktivitetslamporna är släckta eller visar ingen aktivitet, identifieras inte en nätverksanslutning. Kontrollera att kabeln som bär Internetsignalen är ansluten till bredbandsutrustningen. Kontrollera att Internetkablar för din utrustning inte är skadade eller har kopplats bort. Du kanske behöver kontakta din Internetleverantör om andra användare i ditt område upplever också Internetproblem.
  • Om Internet- eller onlinelampan blinkar genomgående och indikerar inte att Internet-anslutning är tillgänglig, finns problemet förmodligen hos din Internetleverantör. Antingen väntar du tills tjänsten återställs eller så kontaktar du din Internet-leverantör för ytterligare hjälp.
 6. Starta datorn och vänta på att Windows öppnas. Om du använder en bärbar dator, följer du stegen Så här återställer du din bärbara datoråterställningoch fortsätt sedan med dessa steg.
 7. Vänta tills Windows ansluter automatiskt till ditt trådlösa Internet-nätverk.
 8. Om Windows inte ansluter automatiskt ska du klicka på ikonen för trådlös anslutning i meddelandeområdet i aktivitetsfältet och väljer sedan namnet på ditt trådlösa nätverk och klickar sedan på Anslut.
  Ett fönster kanske öppnas där du uppmanas att ange ett lösenord eller trycka på en knapp som utlöser åtgärder beroende på typ av säkerhet du använder.

Avancerad felsökning av Wi-Fi

Se stegen för avancerad felsökning i HP-datorer – Avancerad felsökning av trådlöst nätverk och internet (Windows 10) om datorn fortfarande inte ansluts till det trådlösa nätverket när du har utfört stegen i det här dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...