hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Fylla på fack 2 eller det extra facket 3

  obs!
Du fyller på papper i fack 3 på samma sätt som i fack 2. Endast fack 2 visas här.
 1. Dra ut och lyft upp facket och ta bort det från produkten.
  Figur : Öppna facket
 2. Tryck in spärren på vänstra pappersledaren och dra sidoledarna till rätt pappersstorlek.
  Figur : Rikta in pappersledaren
 3. Flytta på spärren på den bakre pappersledaren och dra den till rätt pappersstorlek.
  Figur : Rikta in pappersledaren
 4. Fyll på papper i facket. Kontrollera att bunten ligger plant i alla fyra hörn och att bunten inte överstiger markörerna för maxhöjden.
  Figur : Fyll på papper i facket
 5. Skjut in facket helt i produkten.
  Figur : Stäng facket
Pappersorientering i fack 2 och extrafack 3
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Pappersstorlek
Fylla på papper
Förtryckt, brevpapper eller etiketter
Stående
Enkelsidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 mm, 16 K 197 x 273 mm, dubbelt vykort (JIS), anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Övre kanten vänd mot produktens baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Letter, Legal, Oficio (8,5 x 13), A4, anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Övre kanten vänd mot produktens baksida
Hålat
Stående
Enkelsidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 mm, 16 K 197 x 273 mm, dubbelt vykort (JIS), anpassade storlekar
Textsidan nedåt
Hålen vända mot fackets högra sida
Brevhuvud eller annat förtryck
Liggande
Enkelsidig utskrift
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K 184 x 260 mm, 16 K 197 x 273 mm, dubbelt vykort (JIS), anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Övre kanten vänd mot produktens baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Letter, Legal, Oficio (8,5 x 13), A4, anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Övre kanten vänd mot produktens baksida

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...