hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M855, MFP M880 - Fylla på fack 2

 1. Öppna facket.
    obs!
  Öppna inte det här facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
    obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
    obs!
  Om facket inte är ordentligt justerat, kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.
  Figur : Fylla på papper
 4. Stäng facket.
  Figur : Stäng facket
 5. Fackets papperstyp och -storlek visas på kontrollpanelen. Om konfigurationen inte är korrekt, följer du instruktionerna på kontrollpanelen för att ändra typ eller storlek.
 6. För anpassade pappersstorlekar behöver du ange måtten X och Y för papper när meddelandet visas på produktens kontrollpanel.
  Figur : X och Y mått
Fack 2, pappersorientering
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Pappersstorlek
Fylla på papper
Brevhuvud eller annat förtryck
Stående
Enkelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, A3, A4, A4 roterat, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, roterat A4, RA 3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS) B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets baksida
Liggande
Enkelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, A3, A4, A4 roterat, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Textsidan uppåt
Undre kanten mot fackets högra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, roterat A4, RA 3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS) B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets högra sida
Hålat
Stående
Enkelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, A3, A4, A4 roterat, A5, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Hålen vända mot fackets vänstra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift
Letter, Letter roterat, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), 11 x 17, 12 x 18, A3, A4, roterat A4, RA 3, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS) B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, 8K 260 x 368 mm, 16K 184 x 260 mm, 8K 273 x 391 mm, 16K 197 x 273 mm, anpassade storlekar
Hålen vända mot fackets högra sida

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...