hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Datorn startar inte (Windows 10, 8)

Det här dokumentet avser HP-datorer med Windows 10 eller Windows 8.
Det här dokumentet innehåller möjliga lösningar på många vanliga problem med datorstart. Följ anvisningarna i det här dokumentet steg för steg för att identifiera problemet och söka efter den mest lämpliga hjälpen.

Steg 1: Ta bort alla skivor och enheter

Innan du felsöker startproblem ska du ta bort eller koppla bort alla diskar och enheter från datorn.
 1. Stäng av datorn.
 2. Ta bort alla diskar och USB-enheter.
 3. Ta bort minneskort från kortläsarplatsen.
 4. Koppla bort alla enheter som inte är nödvändiga, t.ex. skrivare, skannrar, externa hårddiskar.
 5. Låt bara tangentbord, mus och bildskärm vara anslutna.
Slå på datorn när du har kopplat bort alla skivor och enheter.
 • Om datorn startar ansluter du enheterna en åt gången för att undersöka vilken disk eller enhet som orsakar problemet. Om problemet är löst är felsökningen slutförd.
 • Om datorn fortfarande inte startar och uppvisar samma problem håller du strömknappen nedtryckt för att stänga av datorn. Anslut ingenting och fortsätt med felsökningen.

Steg 2: Utför en maskinvaruåterställning

Många startproblem och andra problem kan lösas genom att minska mängden ström som finns sparad i maskinvarukomponenterna. Minska lagrad ström kan ibland kallas en hård återställning.
Om datorns startproblem är löst när du har genomfört de här stegen går du till HP-datorer – Uppdatera drivrutiner och programvara med Windows Update (Windows 10, 8, 7)och går sedan till HP-datorer – Använda HP Support Assistant (Windows) för att uppdatera alla enhetsdrivrutiner.
Använd en av följande stegsekvenser för att återställa din dator:

Steg 3: Kör maskinvarudiagnostiktesterna

Kontrollera att problemet inte är maskinvarurelaterat genom att utföra diagnostiktester.
 1. I Windows söker du efter och öppnar appen HP PC Hardware Diagnostics for Windows.
  Om appen inte är installerad på datorn hämtar du den senaste versionen från webbplatsen för HP Hardware Diagnostics.
 2. I huvudmenyn klickar du på Systemtester.
 3. Klicka på fliken Snabbt systemtest.
 4. Klicka på Kör en gång.
  När testet är igång visas den återstående tiden och testresultatet för varje komponent på skärmen.
 5. Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) och kontaktar HP:s kundsupport. Informationen är även tillgänglig i Testloggar i huvudmenyn.
  Om det inte finns något fel på någon systemkomponent fortsätter du med de här stegen.
 6. I appen HP PC Hardware Diagnostic klickar du på Systemtest och därefter på Omfattande systemtest. Det kan ta flera timmar att slutföra det omfattande testet.
  • Om problemet inte kan hittas fortsätter du till nästa steg.
  • Om någon komponent inte klarar ett test skriver du ned fel-ID:et (24-siffrig kod) och kontaktar HP:s kundsupport.

Steg 4: Återställ datorn delvis eller helt

Använd Microsofts funktion Återställ datorn för att installera om Windows utan att det påverkar dina personliga filer, appar och många inställningar.
 1. På skärmen med texten Välj ett alternativ klickar du på Felsök.
  Om datorn inte öppnas till en blå skärm med Välj ett alternativ hoppar du över det här steget och går till HP: s bärbara datorer – Avancerad uppstartsfelsökning (Windows 10, 8) eller HP-datorer – Avancerad uppstartsfelsökning (Windows 10, 8) för ytterligare alternativ för felsökning.
  Välj Felsökning vid Välj ett alternativ
 2. Klicka på Återställ datorn utan att ta bort filer.
  Välja Återställ datorn på skärmen Felsök
 3. Klicka på Nästa.
  Klicka på Nästa på skärmen Uppdatera datorn
 4. Vänta tills Windows öppnas och följ sedan instruktionerna på skärmen.
  • Om datorn startar och Windows öppnas är du klar.
  • Om datorn inte startar och skärmen Välj ett alternativ visas, går du till nästa instruktion.
 5. På skärmen med texten Välj ett alternativ klickar du på Felsök.
 6. Välj Återställ datorn.
  Välja Uppdatera datorn på skärmen Felsök
 7. Klicka på Nästa.
  Klicka på Nästa på skärmen Återställ datorn
 8. Välj snabbalternativet för borttagning av dina personliga filer.
    varning!
  Dina personliga filer och inställningar försvinner när du utför det här steget. Se till att ha säkerhetskopierat alla viktiga filer innan du fortsätter. Fortsätt inte om du har viktiga filer på hårddisken som inte har säkerhetskopierats. Du kanske vill använda en professionell dataåterställningstjänst för återställning av filerna.
 9. Vänta tills Windows öppnas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.
  • Om datorn startar och Windows öppnas är du klar.
  • Om datorn inte startar och skärmen Välj ett alternativ visas fortsätter du till nästa steg för att köra Microsofts systemåterställning.

Avancerad felsökning

Om stegen i det här dokumentet inte löste datorns startproblem går du till något av följande HP-supportdokument:

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...