hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsoft Edge-webbläsaren (Windows 10)

Detta dokument avser HP- och Compaq-datorer med Microsoft Edge-webbläsare och Windows 10.
Microsoft Edge är standardwebbläsare för Windows 10-datorer och mobila enheter. Den här webbläsaren är integrerad med andra Microsoft-tjänster, som den personliga digitala assistenten Cortana och OneDrive, och har anteckningsverktyg och ett läsläge.
  obs!
Vissa webbplatser kan inte läsas in eller ett av följande felmeddelanden kan visas: Denna webbplats kräver Internet Explorer eller Denna webbplats använder teknik som fungerar bäst i Internet Explorer. Klicka på ikonen Mer i Microsoft Edge för att visa webbplatser i Internet Explorer 11. Om du använder dessa typer av webbplatser ofta kanske du vill ändra standardwebbläsare. För mer information, se Ändra standardwebbläsaren i det här dokumentet.
Vissa webbplatser kan inte laddas eftersom de skapats med hjälp av Adobe Flash. Om den blockerade ikonen Adobe Flash visas på adressfältet ska du klicka för att tillåta Adobe Flash att köras på webbplatsen.
Öppna Microsoft Edge
För att öppna Microsoft Edge ska du söka i Windows, klicka på ikonen i Aktivitetsfältet eller öppna Start-menyn.
 1. Med hjälp av sökrutan i Aktivitetsfältet ska du söka efter Edge.
 2. Välj Microsoft Edge bland sökresultaten.
  Du kan också klicka på ikonen Microsoft Edge i Aktivitetsfältet, eller klicka på och sedan klicka på panelen Microsoft Edge på startmenyn.
  Första gången du öppnar Microsoft Edge, öppnas startsidan.
    obs!
  För att ändra sidan som visas när du öppnar Microsoft Edge, se Ändra öppningssidan i det här dokumentet.
  Figur : Exempel på Microsoft Edge-panel på startmenyn
  Microsoft Edge-panelen på startmenyn.
  Figur : Startsida
  Startsida
Lägga till en webbplats i Favoriter
Använd verktyget Favoriter för att lägga till en webbplats i Favoriter och för att öppna ett av dina favoritwebbplatser.
 1. Klicka på Favoritikonen () till höger om adressfältet och öppna webbplatsen som du vill lägga till dina Favoriter.
  Figur : Klicka på Favoritikonen
  Klicka på Favoritikonen
 2. Ändra namn i rutan Namn (frivilligt) och klicka på Lägg till.
    obs!
  För att spara webbplatsen i dina favoriter eller på en annan plats väljer du önskad plats i listmenyn Spara i .
  Figur : Klicka på knappen Lägg till
  Placering av Lägg till-knappen
 3. För att öppna en av dina favoritwebbplatser, klicka på ikonen hubb till höger på adressfältet, klicka på ikonen Favoriter, och klicka sedan på den webbplats som du vill öppna.
  Figur : Klicka på Favoritikonen
  Placering av ikonen Favoriter
Lägga till en webbplats till läslistan
Gör så här för att lägga till en webbplats till din läslista.
 1. Klicka på Favoritikonen () till höger om adressfältet och öppna webbplatsen som du vill lägga till läslistan.
  Figur : Klicka på Favoritikonen
  Favoritikon
 2. För att lägga till en webbplats till läslistan ska du klicka på ikonen Läslista , ändra namnet i rutan Namn (valfritt) och seda klicka på Lägg till.
  Figur : Klicka på ikonen Läslista och Lägg till
  Placering av Läslistan och knappen Lägg till
 3. För att öppna en webbplats på din läslista, klicka på ikonen hubb i den högra sidan av adressfältet, klicka på ikonen läslista , klicka sedan på den webbplats som du vill öppna.
  Figur : Klicka på ikonen Läslista
  Läslistikonens placering
Hantera flikarna
Med Microsoft Edge kan du visa flikarna Start och Hem, skapa nya flikar, se en snabb förhandsgranskning av aktiva flikar, sätta flikar åt sidan och återställa flikar som du tidigare satt åt sidan.
Figur : Fliken Microsoft Edge och adressfält
Fliken Microsoft Edges fält
 • Så här skapar du en ny flik: Klicka på plus-tecknet i menyrade.
 • För att visa Start-fliken: Klicka på Start-fliken på menyraden.
 • För att visa Hem-fliken: Klicka på ikonen Hem i adressfältet.
 • För att visa en förhandsgranskning av aktiva flikar: Klicka på ikonen nedåt-pil på menyraden.
 • För att sätta aktiva flikar åt sidan: Klicka på ikonen Sätt flikar åt sidan i delningsfältet.
 • För att visa, hantera och återställa flikarna som tidigare satts åt sidan: Klicka på ikonen Flikar som du satt åt sidan på menyraden. För att återställa flikar klickar du på Återställ flikarna i fönstret Flikarna so du har satt åt sidan . För att lägga till flikarna i dina favoriter eller dela dem, klicka på ikonen Mer .
  Figur : Klicka på Återställ flikarna
  Klicka på Återställ flikarna
Läsa böcker i Microsoft Edge
Använd menyn Hubb för att läsa e-böcker i Microsoft Edge.
 1. Klicka på ikonen Hubb till höger i adressfältet, och klicka sedan på ikonen Böcker .
  En lista med alla böcker du äger visas.
  Figur : Klicka på ikonen Böcker
  Klicka på ikonen Böcker
 2. Välj boken som du vill läsa.
    obs!
  För att köpa en ny bok klickar du på Handla böcker och följer sedan anvisningarna på skärmen för att köpa böcker från Microsoft Store.
 3. När boken öppnas klickar du på den högra sidan av fönstret för att vända sidan. Klicka på den vänstra sidan av fönstret för att gå till föregående sida. Klicka ovanför texten för att öppna en läsmeny med följande alternativ:
  • Innehållsförteckning
  • Hantera bokmärken
  • Sök
  • Teckenstorlek
  • Högläsning
  • Lägg till ett bokmärke
Använda Läsvyn
I Microsoft Edge kan du använda Läsvy för att förenkla vyn. Du kan även ändra skärmens ljusstyrka och textstorlek.
Figur : Exempel på en webbplats i Normal webbvy
Exempel på Normal webbvy
Figur : Exempel på en webbplats i läsvy
Exempel på läsvy
 1. Öppna den webbplats du vill läsa i läsvy.
 2. Justera teckenstorleken (valfritt) genom att klicka på ikonen Mer och sedan klicka på Plus- och Minus-tecknen i området Zooma (valfritt).
 3. Klicka på ikonen Läsvy i adressfältet.
  Webbsidan öppnas i Läsvy.
  Figur : Klicka på ikonen Läsning
  Klicka på ikonen Läsning
Lägga till webbanteckningar på en webbsida
Du kan använda anteckningsverktyget för att ringa in och markera objekt, rita former och lägga till anteckningar. Sedan kan du spara en skärmdump av den antecknade webbsidan i OneNote eller i läslistan.
Figur : Exempel på en webbsida med webbanteckningar
Exempel på en webbsida med webbanteckningar
 • För att öppna webbalternativen för anteckningar klickar du på ikonen Skapa en webbanteckning till höger om adressfältet.
  Verktygsfältet Gör en webbanteckning visas.
  Figur : Verktygsfältet Gör en Webbanteckning
  Verktygsfältet Gör en Webbanteckning
 • För att tilldela en färg och storlek på Penn-verktyget, klickar du på ikonen pennan och justerar reglaget för linjebredd.
  Figur : Välja penn-färgen och justera linjebredd
  Välj penn-färgen och linjebreddsalternativ
 • Tilldela en färg och form till markeringsverktyget, klicka på ikonen Markering , välj markeringsfärg och använd sedan skjutreglaget för att justera markeringsbredden.
  Figur : Välja märkpennans färg och justera märkpennans bredd
  Välja märkpennans färg- och breddalternativ
 • För att ta bort anteckningar eller markeringar, klicka på Radergummi och klicka på anteckningen eller markeringen för att ta bort dem.
 • För att lägga till en maskinskriven anteckning till en webbsida:
  1. Klicka på ikonen Lägg till en inskriven kommentar , placera sedan markören på den plats på sidan där du vill att anteckningen ska visas och klicka.
  2. Skriv in din anteckning i textrutan.
   Figur : Skriva en anteckning i textrutan
   Skriva en anteckning i textrutan
  3. Om du vill ta bort anteckningen ska du klicka på ikonen för papperskorgen.
 • För att spara en sida till dina favoriter, läslistan eller OneNote:
  1. Klicka på Spara webbanteckning och välj sedan OneNote, Favoriter eller Läslista.
  2. Klicka på Save (Spara).
   Figur : Klicka på Spara
   Spara webbanteckningsändringarna
 • För att dela sidan med anteckningar ska du klicka på knappen Dela , välja metod för att dela, som Cortana-påminnelser, och följa anvisningarna på skärmen för att dela webbsidan.
    obs!
  Om du bara vill dela en del av webbsidan klickar du på Gemet för att välja delen att dela.
Visningshistorik
Använd hubben för att visa en lista över historiksidorna.
 1. Klicka på hubbikonen på höger sida av adressfältet.
  Figur : Klicka på ikonen Hubb
  Hubb-ikonens placering
 2. Klicka på ikonen Historik ,
  En lista med tidsperioder visas.
  Figur : Klicka på ikonen Historik
  Klicka på ikonen Historik
 3. Välj den önskade tidsperioden för att visa din webbläsarhistorik.
  Webbhistoriken för tidsperioden visas.
  Figur : Exempel på webbläsarhistorik från senaste timmen
  Exempel på webbläsarhistorik från senaste timmen
 4. Rensa alla historiksidor genom att klicka på Rensa all historik.
Visningshämtningar
Använd hubben för att visa din aktuella och tidigare hämtningar.
 1. Klicka på hubbikonen på höger sida av adressfältet.
  Figur : Klicka på ikonen Hubb
  Hubb-ikonens placering
 2. Klicka på ikonen Hämtningar .
  En lista med alla hämtningar visas.
  Figur : Klicka på ikonen Nedladdningar
  Klicka på ikonen Nedladdningar
 3. För att rensa din hämtningar, klickar du på Rensa alla.
Ändra öppningssida
Justera Microsoft Edge-inställninarna för att ändra den första sidan som visas när du öppnar Microsoft Edge.
 1. Klicka på ikonen för Mer i det övre högra hörnet, och välj sedan Inställningar.
  Fönstret Inställningar öppnas.
  Figur : Välja inställningar
  Inställningarnas placering
 2. Välj ett alternativ från menyn Öppna Microsoft Edge med.
  • Startsida: Öppnar Microsoft Edge-startsidan.
  • Ny fliksida: Öppnar ny fliksida.
  • Föregående sidor: Öppnar den sida som var aktiv senast du stängde Microsoft Edge.
  • Specifik(a) sida eller sidor: Öppnar en sida som du väljer. Ange URL-adressen på webbsidan som du vill att Edge ska öppnas med i rutan Ange en URL-adress och klicka sedan på ikonen Spara .
   Figur : Skriv en URL-adress och klicka på ikonen Spara
   Skriv en URL-adress och klicka på ikonen Spara
 3. För att ange hur man öppnar nya flikar ska du välja menyn Toppwebbplatser och föreslaget innehåll, Toppwebbplatser eller En tom sida, Öppna nya flikar med.
Installations tillägg
Installera tillägg med hjälp av menyn Mer.
 1. Klicka på ikonen för Mer i det övre högra hörnet, och välj sedan Tillägg.
  Fönstret Filnamnstillägg öppnas.
  Figur : Välja tillägg
  Placering av Tillägg på menyn Mer
 2. Klicka på Hämta tillägg från butiken.
  Butiken öppnas i ett nytt fönster.
  Figur : Välj Hämta tillägg från butiken.
  Tilläggs meny med få tillägg från butiken markerat
 3. Välj önskade tillägg från Microsoft Store, och installera och starta dem sedan.
 4. Stäng Store och återgå till Microsoft Edge.
 5. Läs meddelandet om förlängningsdel behörigheter och klicka på Starta.
  De installerade tilläggen visas nu i menyn Microsoft Edge More
  Figur : Klicka på Starta
  Tilläggs menyn för utökade behörigheter, meddelande visas och det går att stänga det på den markerade knappen
Ändra standardsökmotor
Använd menyn Mer för att ändra standardwebbläsaren.
 1. Bläddra till URL-adressen på den sökmotor du vill använda som standard.
 2. Klicka på ikonen för Mer i det övre högra hörnet, och välj sedan Inställningar.
  Figur : Välja inställningar
  Placering av inställningar på menyn Mer
 3. Välj Visa avancerade inställningar i menyn Inställningar.
 4. I avsnittet Sökning i adressfältet med, välj Ändra sökmotor.
  En lista med hittade sökmotorer visas.
  Figur : Klicka på Ändra sökmotor
  Klicka på Ändra sökmotor
 5. Välj önskad sökmotor och klicka sedan på Ange som standard.
Ändra standardwebbläsare
Ändra standardwebbläsaren i Windows-inställningarna.
 1. Kontrollera att den webbläsare du vill använda som standardwebbläsare är installerad på datorn (valfritt).
 2. Med hjälp av sökrutan i Aktivitetsfältet, sök efter och öppna Välj en standardwebbläsare.
 3. Välj standardapparpå Appar-menyn.
 4. Klicka på aktuell standardwebbläsare i området Webbläsare .
  Figur : Klicka på aktuell standardwebbläsare
  Klicka på aktuell standardwebbläsare
 5. I fönstret Välj en app, väljer du den webbläsare du vill använda som din standardwebbläsare.
    obs!
  Om webbläsaren som du vill använda som standardwebbläsare inte visas, klicka på Sök efter en app i butiken för att hämta en ny webbläsare att använda som standardwebbläsare.
Importera favoriter från andra webbläsare till Microsoft Edge
Använd menyn Mer om du vill importera bokmärken från andra webbläsare.
 1. Klicka på ikonen för Mer i det övre högra hörnet, och välj sedan Inställningar.
  Fönstret Inställningar öppnas.
  Figur : Välja inställningar
  Placering av inställningar på menyn Mer
 2. I området Importera favoriter och annan info , klicka på Importera från en annan webbläsare.
 3. Markera kryssrutan bredvid webbläsarnamnet och klicka sedan på Importera.
  När importprocessen är klar visas meddelandetAllt klart!.
Använda Microsoft Edge-verktyg
Använd Microsoft Edge-verktygen för att utföra uppgifter, som att öppna ett nytt fönster, zooma in och ut och skriva ut.
För att öppna Microsoft Edge-verktygen klickar du på ikonen Mer i övre högra hörnet.
Menyn Microsoft Edge-verktyg visas.
Figur : Menyn Microsoft Edge-verktyg
Menyn Microsoft Edge-verktyg
 • För att öppna ett nytt webbläsarfönster klickar du på Nytt fönster. Ett nytt webbläsarfönster öppnas.
 • Klicka på Nytt InPrivate-fönster om du vill öppna ett privat webbläsarfönster. Med InPrivate-webbsökning kan du surfa privat på webben. Den här funktionen är utformad för att hålla känslig information, till exempel inloggningsinformation och webbläsarens inställningar, dold för andra som använder samma dator.
 • För att ändra vystorlek klickar du på plus- eller minusikonen (+/-) i området Zooma.
  • För att göra vyn mindre klickar du på ikonen för minus-tecknet upprepade gånger tills procentandelen matchar dina behov. Vystorleken ändras varje gång du klickar på ikonen.
  • För att göra skärmen större klickar du på ikonen för plus-tecknet tills procentandelen matchar dina behov. Vystorleken ändras varje gång du klickar på ikonen.
 • Klicka på Konvertera media till enhetenför att konvertera videor, bilder, och ljud. Den här funktionen gör det möjligt att trådlöst strömma media från webbläsaren till eventuella kompatibla enheter (Miracast eller DLNA) i ditt nätverk.
 • För att söka efter text på en sida klickar du på Sök på sidan. Rutan Sök på sidan öppnas på skärmens vänstra sida. Skriv in texten du vill söka efter.
 • Om du vill skriva ut en sida klickar du på Skriv ut. Ett förhandsgranskningsfönster visas. Välj skrivaren och de önskade inställningarna och klicka sedan på Skriv ut.
 • För att fästa den aktuella webbsidan på Start-menyn, klicka på Fäst den här sidan till Start.
 • För att öppna en sida med Internet Explorer klickar du på Öppna med Internet Explorer. Sidan öppnas i Internet Explorer.
    obs!
  Vissa äldre webbplatser eller företagswebbplatser kanske inte är kompatibla med Microsoft Edge. Om du försöker öppna en inkompatibel äldre webbplats visas ett meddelande i Microsoft Edge som uppmanar dig att öppna sidan i Internet Explorer 11.
 • Skicka feedback till Microsoft om Edge, klicka på Skicka kommentarer.
 • För att lägga till ett tillägg, klicka på Tillägg.
 • För information om nya uppdateringar, klicka på Nyheter och tips.
 • För att ändra inställningarna för Edge, klicka på Inställningar.
Rensa webbläsaren data
Använd menyn Mer för att rensa webbläsardata.
 1. Klicka på ikonen för Mer i det övre högra hörnet, och välj sedan Inställningar.
  Fönstret Inställningar öppnas.
  Figur : Välja inställningar
  Placering av inställningar på menyn Mer
 2. I avsnittet Rensa surfdata klicka Välj vad du ska rensa.
 3. Välj de objekt som du vill rensa och klicka sedan på Rensa.
  Figur : Välja objekt och klicka på Rensa
  Placering av knappen Rensa
Andra inställningar
Med Microsoft Edge-inställningar kan du aktivera eller avaktivera funktioner, till exempel Adobe Flash Player och tangentbordssurfning. Du kan även använda avancerade inställningar för att ändra dina sekretessinställningar och serviceinställningar.
Använda den personliga assistenten Cortana i Microsoft Edge
När du utför en sökning i adressfältet i Microsoft Edge, använder Microsoft Edge personlig information som du har uppgett till Cortana för att göra sökresultatet mer relevant för dig. Om du till exempel skriver lokalt väder i adressfältet visar sökresultaten väderinformation för din plats.
Dessutom ingår Cortana-funktionen Fråga Cortana i Microsoft Edge. Om du till exempel hittar ett ämne som du vill veta mer om, kan du markera ordet eller frasen, högerklicka på den och sedan klicka på Fråga Cortana.
Ett Cortana-fönster visas med länkar.
Figur : Markera och högerklicka en fras
Markera och högerklicka en fras
Figur : Exempel på fönstret Cortana som visar relaterade länkar
Exempel på fönstret Cortana som visar relaterade länkar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...