hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP-datorer - Använda två eller flera bildskärmar med en dator (Windows 10, 8)

Detta dokument gäller stationära HP- och Compaq-datorer med fler än en videoutgång och Windows 10 eller 8.
I dokumentet förklaras hur du ansluter och ställer in en TV eller en bildskärm som en andra bildskärm.
Innan du börjar ansluta extra skärmar till datorn
Kontrollera att datorn har minst två videoanslutningar: en till huvudbildskärmen och en till den sekundära bildskärmen eller TV:n. Många stationära HP- och Compaq-datorer är utrustade med två videoanslutningar.
  obs!
Om du måste lägga till ett andra grafikkort i datorn för en andra videoanslutning kontrollerar du att båda grafikkorten använder samma Windows 10- eller Windows 8-kompatibla drivrutin (WDDM). Ett sätt att garantera detta är att använda samma grafikkortsmodell till båda videoanslutningarna.
Ansluta en andra bildskärm till datorn
Så här ansluter du till din TV eller andra bildskärm som en andra bildskärm:
Utvidga eller duplicera skrivbordet till en andra skärm
Utvidga: Windows skrivbord eller arbetsyta sträcker sig över båda bildskärmarna. Denna konfiguration används ofta för att få större arbetsyta. Den utökade arbetsytan används ofta till att visa olika program på olika bildskärmar.
Duplicera: Samma bild (klon) visas på båda bildskärmarna. Den här konfigurationen används främst för presentationer. Presentatören arbetar med en mindre bildskärm medan publiken ser bilden på en större TV, bildskärm eller projektor.
Använd stegen i det här avsnittet om du vill konfigurera Windows 10 eller 8 för att använda de extra bildskärmarna för presentationer eller för mer skrivbordsutrymme.
Tips för flera bildskärmar
När du har anslutit en extra bildskärm kan du använda de här tipsen för att förbättra och anpassa din flerskärmsmiljö:
Konfigurera bildskärmen med bildskärmsdrivrutinen
Konfigurering av bildskärmsinställningarna för presentation eller spegel (klon) kan kräva speciella drivrutiner. När detta dokument skrevs levereras HP- och Compaq-datorer med installerade ATI- eller NVIDIA-grafikkort. Se exemplen nedan för att få veta hur videoteknikprogram kan ställas in för en presentationsmiljö i Windows 10 eller 8:
  obs!
Om videotekniken som används i datorn skiljer sig från den som visas nedan och du inte kan hitta inställningen för presentationsläget går du till videotekniktillverkarens hemsida för hjälp och ytterligare information.
Videokort
Gör så här
ATI
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet i Windows och välj sedan ATI Catalyst Control Center.
 2. Välj Basic (grundläggande) inställning och klicka på Gå till.
 3. Välj Clone (klon) och välj sedan upplösning.
 4. Klicka på Slutför.
AMD
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet i Windows och välj sedan AMD Vision Engine Control.
 2. Om du vill utvidga skrivbordet klickar du på Arrange desktop (ordna skrivbord) under Skrivbord och bildskärmar och följer anvisningarna på skärmen.
  Alternativt:
  Om du vill klona eller fördubbla skrivbordet klickar du på Change to Duplicated (ändra till dubbla) och följ anvisningarna på skärmen.
NVIDIA
 1. Högerklicka på ett tomt utrymme på skrivbordet i Windows och välj sedan NVIDIA kontrollpanel.
 2. Klicka på Bildskärm och sedan på Ändra bildskärmsinställningar.
 3. Välj Klon och klicka sedan på Verkställ.
Felsöka en TV inställd som sekundär bildskärm
Försök med följande om du får problem med att ansluta en TV till datorn:
 • Slå på TV:n innan du slår på datorn.
 • Om du ska kunna få ljud från TV:n måste den stödja ljud via en rak HDMI-anslutning (inga adaptrar) eller en separat ljudkabelanslutning.
 • Vissa grafikkort måste ha TV:n inställd som den primära bildskärmen innan de kan identifiera den. Om datorn inte identifierar TV:n som en bildskärmsenhet när datorn är på ställer du in TV:n som den primära bildskärmsenheten i Windows och startar om datorn.
 • Använd bara en videokälla per visningsenhet. Anslut inte två kablar till samma TV eller bildskärm om inte bild-i-bild stöds och bara om du vill använda den funktionen.
 • TV-apparater kräver att källan ändras till den videokälla som grafikkortet använder. Gå genom de tillgängliga källanslutningarna genom att trycka på källknappen (eller motsvarande) på TV:ns fjärrkontroll. Du bör se inställningar som motsvarar: Ingång 1, HDMI 1eller S-video. Detta kan variera beroende på vilken TV du använder. Om din TV inte har denna möjlighet kan du inte använda den som en sekundär bildskärm utan att använda särskild hantering av videosignalen (behandlas inte i det här dokumentet). Ytterligare anvisningar finns i tv:ns bruksanvisning.
 • Om du ansluter via en koaxial- eller S-video-kontakt ställer du in skrivbordets skärmupplösning på 800 x 600 (eller mindre).
 • När du har ändrat skärmupplösningen i Windows till den bästa möjliga upplösningen över enheterna, är det möjligt att du behöver anpassa höjd-/ breddförhållande på en del av TV-apparaterna/skärmarna för att passa in bilden på skärmen.
 • För analoga standardsignaler tar TV:n antingen emot en PAL-signal (Europa) eller NTSC-signal (Nordamerika) beroende på för vilket land den tillverkades. Kontrollera att TV:ns signalformat motsvarar signalen från kortet (med inbyggd TV-utgång kan inställningen ändras i BIOS).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...