hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-surfplattor - Ändra energiinställningar och lägen (Android 5.0/Lollipop)

Det här dokumentet gäller HP- och Compaq-surfplattor med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Batteritiden för surfplattan varierar beroende på vilka program som körs i bakgrunden, nätverksmottagning, skärmljusstyrka och andra faktorer. Använd det här dokumentet till att lära dig mer om att ändra surfplattans energiinställningar.

Slå på och stänga av surfplattan samt använda låsskärmen

Strömknappen sitter i det övre högra hörnet på surfplattans kant. Använd strömbrytaren till att slå på eller stänga av surfplattan eller till att låsa eller låsa upp pekskärmen.
 • Slå på surfplattan: Tryck och håll kvar strömknappen tills HP-logotypen visas på skärmen.
 • Stänga av surfplattan: Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan på Stäng av.
 • Slå på LCD-skärmen: Tryck på strömknappen snabbt för att slå på LCD-skärmen och visa låsskärmen. Om du vill låsa upp drar du uppåt på låsikonen.
  Om du har ställt in ett mönster, en PIN-kod, ett lösenord eller annat anpassat lås för skärmen, lås upp skärmen med din personligt anpassade metod för upplåsning.
 • Stänga av LCD-skärmen: Tryck snabbt på strömbrytaren för att försätta surfplattan i viloläge, vilket stänger av och låser LCD-skärmen utan att datorn stängs av helt.

Visa batterianvändningsdata

Du kan också visa detaljerad information om batterianvändning, inklusive appar, systemprocesser och andra egenskaper som gör att batterierna töms. Så här visar du detaljerad batteriinformation:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på Inställningar.
 2. I avsnittet Enhet trycker du på Batteri.
  Figur : Batteri
  Batteri i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Visa diagrammet för att se vilka processer som använder upp mest batteriström. Tryck på de listade egenskaperna eller funktionerna för mer information om batterianvändning.
  Figur : Batteriinformation
  Batteriinformation
 4. Överväg vilka åtgärder du kan vidta för att minska batteriåtgången beroende på vad det är som använder mest batteriström. Till exempel om WiFi och Bluetooth förbrukar mycket batteri och du för närvarande inte behöver åtkomst till Internet eller en Bluetooth-anslutning, överväg att försätta surfplattan i flygplansläge (se Stänga av Bluetooth och WiFi på din HP-surfplatta för mer information).

Ställa in vilotimern

Vilotimerinställningen avgör hur länge surfplattan väntar innan LCD-skärmen stängs av. Om vilotimerinställningen är inställd på 30 sekunder tar det 30 sekunder efter senaste aktiviteten innan datorn försätts i viloläge. Om den tid det tar innan surfplattan försätts i viloläge minskas kan ge längre batteritid. Så här ställer du in vilotimern:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Skärm i avsnittet Enhet.
  Figur : Skärm
  Skärm i avsnittet Enhet på menyn Inställningar
 3. Tryck på Viloläge.
  Figur : Strömsparläge
  Viloläge på menyn Inställningar för visning
 4. Välj hur länge surfplattan ska vara inaktiverad innan LCD-skärmen stängs av.

Spara på batteriet med energisparlägen och energiinställningar

Se följande avsnitt för information om inställningar och funktioner som du kan använda för att göra så att surfplattans batteri räcker längre mellan laddningar.

Vanliga frågor om surfplattans strömförbrukning

Se följande vanliga frågor (FAQ) om ditt batteris livslängd för din surfplatta.

Varför tar surfplattans batteri slut så fort?

Batteritiden varierar beroende på många faktorer, däribland vilka program som körs i bakgrunden, skärmens ljusstyrka och hur länge skärmen är påslagen eller avslagen. Se Visa batterianvändningsdata för din HP-surfplatta för steg för att identifiera vad som gör att surfplattans batteri tar slut.

Kan jag byta ut surfplattans batteri?

Se Underhålls- och servicehandboken för att få reda på din specifika modell av surfplatta för att avgöra om batteriet är utbytbart. Om inte modellen av surfplatta som du har medföljs av ett ersättningsbatteri kanske du kan hitta lösningar för batteribyte online; kom dock ihåg att utförande av batteribyte på en modell som inte är utformad för ett ersättningsbatteri kan häva garantin.

Varför laddas inte min surfplatta fortare?

Den bärbara datorn laddas fortare om den är avstängd under laddningen, och om du använder den laddare som medföljde den. Att använda en laddare från en annan källa, t.ex. en mobiltelefonladdare, kan orsaka att surfplattan laddas långsamt eller inte alls.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...