hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-surfplattor - Använda kameran på surfplattan (Android 5.0/Lollipop)

Det här dokumentet gäller HP-surfplattor med operativsystemet Android 5.0/Lollipop.
Din surfplatta är utrustad med två kameror: En på baksidan av surfplattan och en på framsidan. Det här dokumentet innehåller information om att ta foton, spela in videor och andra sätt att använda kamerorna på din surfplatta.

Ta ett foto

Ta en stillbild med surfplattan.
 1. På startskärmen, klicka på ikonen Alla appar och klicka sedan på appen Kamera.
  Figur : Kameraapp
  Ikonen kameraapp
 2. Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och tryck sedan på Kamera.
  Figur : Kamera
  Kamera
 3. Använd två fingrar till att nypa (zooma ut) eller dra isär (zooma in) direkt på skärmen.
 4. Tryck på ikonen Kamera längst ned på skärmen, eller tryck på någon av volym +/--knapparna för att ta en bild.

Ta ett panoramafoto

Ta ett panoramafoto med kameraappen. Sätt flera bilder ihop automatiskt när du panorerar med kameran över ett motiv.
 1. På startskärmen, klicka på ikonen Alla appar och klicka sedan på appen Kamera.
  Figur : Kameraapp
  Ikonen kameraapp
 2. Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och tryck sedan på Panorama.
  Figur : Panorama
  Panorama
 3. Hitta startpunkten för panoramabilden med viewfinder och tryck sedan på Panorama -ikonen längst ned på skärmen.
 4. Vänta en stund tills den blåa punkten visas i viewfinder.
  Surfplattan tar fotot automatiskt.
  Figur : Panorama
  Panorama
 5. Rotera långsamt surfplattan på plats för att justera viewfinder över nästa punkt som visas.
  Punkten kommer förstoras och lysa lått när du lyfter viewfinder över den.
  obs!
  För bästa resultat håller du surfplattan med båda händerna, håller den så stadigt vertikalt som möjligt och flyttar den mycket långsamt.
 6. När den blåa punkten har en annan färg i viewfinder, vänta en stund tills kameran tar fotot automatiskt.
 7. Upprepa som varje punkt visas tills du är klar med panoramafotot.
 8. Tryck på bockmarkeringen längst ned på skärmen för att slutföra panoramafotot.
  Surfplattan bearbetar och sparar panoramabilden.

Skapa en fotosfär

Ta en fotosfär med kameraappen. Sätt ihop flera bilder automatiskt för att ta bild på 360 graders vyer av din omgivning.
 1. På startskärmen, klicka på ikonen Alla appar och klicka sedan på appen Kamera.
  Figur : Kameraapp
  Ikonen kameraapp
 2. Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och tryck sedan på Fotosfär.
  Figur : Photo Sphere
  Photo Sphere
 3. Håll surfplattan vertikalt och luta kameran tills viewfinder är i en linje med den blåa punkten på skärmen.
  obs!
  För bästa resultat ska du hålla surfplattan centrerad medan bilden tas.
  Figur : Photo Sphere
  Ta en fotosfär
  Den blå punkten blir vit och surfplattan tar automatiskt den första bilden i fotosfären.
 4. Fortsätt att hålla surfplattan och rotera långsamt surfplattan tills viewfinder är i linje med den nästa blåa punkt som visas på skärmen.
  Den blåa punkten blir vit och surfplattan tar automatiskt den andra bilden av fotosfären.
 5. Upprepa vid varje nya blåa punkt till fotosfären är klar.
  Photo Sphere är slutförd när alla scenvinklar spelas in och det finns några tomma områden till vänster på skärmen.
 6. Tryck på bockmarkeringen längst ned på skärmen för att bearbeta och spara bilden i surfplattan.

Spela in video

Spela in video med kameraappen på din surfplatta.
 1. På startskärmen, klicka på ikonen Alla appar och klicka sedan på appen Kamera.
  Figur : Kameraapp
  Ikonen kameraapp
 2. Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och välj sedan Video.
  Figur : Video
  Video
 3. Använd två fingrar till att nypa (zooma ut) eller dra isär (zooma in) direkt på skärmen.
 4. Tryck på ikonen Video längst ned på skärmen för att börja spela in.
  obs!
  Medan du spelar in en video kan du fortfarande ta foton genom att trycka på skärmen. Skärmen blir vit för ett ögonblick när fotot är taget och en delvis kopia av fotot visas en kort stund på höger sida av skärmen. Videoinspelningen avbryts inte.
 5. Tryck på ikonen stoppa längst ned på skärmen för att stoppa inspelningen och spara videon.

Använda suddiga konturer med linsen

Suddiga konturer med linsen fokuserar på objektet i framgrunden och suddar till bakgrunden. Använd suddiga konturer med linsen för att ta porträtt och sudda till objekt på fotot. När du tar fotot, kan du använda verktyget fokusera om för att öka eller minska mängden suddighet.
 1. På startskärmen, klicka på ikonen Alla appar och klicka sedan på appen Kamera.
  Figur : Kameraapp
  Ikonen kameraapp
 2. Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och tryck sedan på Suddiga konturer med linsen.
  Figur : Suddiga konturer med linsen
  Suddiga konturer med linsen
 3. För att starta fotot, rikta kameran mot ditt objekt och tryck på ikonen Suddiga konturer med linsen .
 4. När du uppmanas, flytta långsamt surfplattan uppåt och fokusera med kameran på objektet.
  Figur : Lyfta suftplattan
  Lyfta suftplattan
  En markering visas när fotot är taget.
 5. För att justera suddighet och fokus på ett foto, dra från höger sida av surfplattan för att öppna appen Foton och tryck på önskat foto. Du kanske måste vänta en stund tills på fotot bearbetas.
 6. Tryck på ikonen Suddiga konturer med linsen nere på skärmen. Endast foton tagna i läget Suddiga konturer med linsen visas med ikonen Suddiga konturer med linsen .
 7. Tryck på och dra den vita punkten längs justeringsfältet för att justera suddighetens intensitet eller knacka var som helst på fotot för att ändra fokus på fotot.
  Figur : Suddighetens intensitet
  Justera suddighetens intensitet
 8. Tryck på Klar högst upp i det vänstra hörnet på skärmen för att spara den justerade bilden på surfplattan.

Ändra inställningar

Använd kameraappens inställningar för att ändra exponering, upplösning, bildkvalitet och andra alternativ. Du kan också använda inställningar för att öppna menyn Hjälp och ge återkoppling.
Dra från den vänstra sidan av skärmen för att visa Kameramenyn och tryck sedan på ikonen Inställningar i det nedre högra hörnet på skärmen.
Figur : Inställningar
Menyn Inställningar
I menyn Inställningar kan du välja följande alternativ för foton:
 • Upplösning och kvalitet: Ändra upplösning, kvalitet eller andra alternativ för varje läge i kameraappen. Justera höjd-/ breddförhållande i kameraläget, kvaliteten i videoläget, upplösning i fotsfär- och panoramaläget och bildkvaliteten i läget suddiga konturer med linsen. Den nuvarande inställningen visas i varje kameraläge.
  Tryck på kameraläge för att öppna valmenyn för läget.
   Figur : Upplösning och kvalitet
   Menyn Upplösning och kvalitet
  1. Aktuell inställning för bakre kamerafoton - (4:3) 7,7 megapixel
  2. Aktuell inställning för främre kamerafoton - (16:9) 2,1 megapixel
  3. Nuvarande inställning för bakre kameravideo - HD 1080p
  4. Nuvarande inställning för främre kameravideo - HD 1080p
  5. Nuvarande inställning för panoramaupplösning - normal
  6. Nuvarande inställning för bildkvalitet - normal
 • Plats där filerna sparas: Lagra information om var fotona är tagna med inställningen Plats där filerna sparas. Tryck på Av/på -knappen bredvid Plats där filerna sparas så att den slås av och på.
  Platsinformationen lagras med fotot i foto-appen.
  Figur : Plats där filerna sparas
  Av/på-knappen för Plats där filerna sparas
 • Avancerat: Tryck på Avancerat för att få åtkomst till inställningen Manuell exponering, vilket gör det möjligt att kontrollera exponeringskompensation (ljusstyrkan) i kameraläget. Tryck på Av/på -knappen bredvid Manuell exponering för slå den av och på.
  Med Manuell exponering aktiverad, kan du justera ljusstyrkan på dina foton på en skala från -2 (mörkare) till +2 (ljusare) från menyn Alternativ för kameralägen.
  Figur : Manuell exponering i Avancerat
  Manuell exponering i Avancerat
 • Hjälp och feedback: Tryck på Hjälp och feedback för att visa artiklar om hur du använder kameraappen. Tryck på en artikel för att öppna den, eller tryck på Bläddra bland alla artiklar för att söka efter mer artiklar.
  Tryck på Feedback för att ge feedback till kameraappens utvecklare. Din feedback skickas via e-post och hjälper utvecklarna med att förbättra appen.
  Figur : Hjälp och feedback
  Menyn Hjälp och feedback

Ändra inställningar inom ett läge

Med Lägesalternativ har du kontroll över hur varje läge i kameraappen fungerar. Tryck på ikonen Ellips i det nedre högra hörnet på skärmen för att öppna menyn Alternativ för varje läge. Alternativ varierar beroende på det läge som valts.
Alternativ
Om alternativet
Alternativet är tillgängligt i:
 Timer
Timer-alternativet fördröjer bildtagning med 3 eller 10 sekunder. Timern visar en nedräkning på skärmen och piper en gång i sekunden, för att få rätt läge för en självportträtt eller vara med andra på ett gruppfoto.
Tryck på ikonen timer en eller flera gånger för att slå på den 3- () eller 10-sekunders () timern, och för att stänga av alternativet.
Kameraläge.
 Rutnät
Använd alternativet rutnät för att starta rutnätlinjer eller avaktivera i viewfinder. Rutnätlinjer visas i viewfinder, så att du skall veta att du är i linje och fokuserar på objektet. Rutnätlinjer visas inte på den inspelade bilden.
Tryck på ikonen rutnät för att slå på eller stänga av alternativet.
Kamera- och videoläge och läget Suddiga konturer med linsen.
 HDR (högt dynamiskt intervall)
Inställningen HDR skapar foton med mindre kontrast mellan intensiva, ljusa och mörka exponeringsområden. Områden på det fotot som skulle vara mörk i en vanlig exponering (skuggor) är ljusare och ljusa områden (högdagrar) är mörka, vilket resulterar i ett foto med mer synliga detaljer.
Tryck på ikonen HDR för att sätta på eller stänga av HDR.
Kameraläge.
 Blixt
Använd alternativet Blixt för att ta foton när belysningen är dålig.
Tryck på ikonen blixt för att aktivera den. Tryck igen för att välja automatisk blixt ().
Kameraläge.
obs!
Alternativet blixt inte är tillgängligt när HDR är aktiverat.
 Växla kameror
Med alternativet Växla kameran kan du välja att använda framsidan vänd mot kameran eller bakre kameran. Använd den bakre kameran för att ta bilder på andra användare och dina omgivningar. Använd framsidan vänd mot kameran för att ta bilder på dig själv.
Tryck på ikonen Växla kameran för att växla mellan framsidan vänd mot kameran och den bakre kameran.
Kamera- och videoläge och läget Suddiga konturer med linsen.
 Exponeringsvärde
Använd alternativet exponeringsvärde för att justera exponeringskompensationen (ljusstyrkan) i foton.
Tryck på ikonen exponeringsvärde för att komma åt -2 till +2-kompensationsskalan för att anpassa ljusstyrkan för dina foton.
Kameraläge.
obs!
Manuell exponering måste vara påslagen i avsnittet Avancerat med inställningar för att göra alternativet exponeringsvärde tillgängligt.
 Horisontellt
Tryck på ikonen horisontellt för att ta horisontella panoramafoton. Horisontell är standardinställningen för panoramaläget.
Panoramaläge.
 Vertikal
Tryck på ikonen vertikal för att ta vertikala panoramafoton.
Panoramaläge.
 Bred vinkel
Panoramafoton med bred vinkel omfattar ett större vertikalt område än standard horisontella panoramafoton. Tryck på ikonen bred vinkel för att ta panoramabilder med bred vinkel.
Panoramaläge.
 Fisköga
Tryck på ikonen fisköga för att ta 180 graders bilder på din omgivning och skapa runda foton.
Panoramaläge.

Hitta andra kameraappar för Android 5.0

Om du vill söka efter andra appar som kan användas med surfplattans kamera besöker du Google Play Store (på engelska).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...