hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Välja utmatningsfack

Skriva ut till det övre utmatningsfacket (standard)
I det övre utmatningsfacket samlas papperet med utskriftssidan nedåt och i rätt ordning. Använd det här facket för de flesta typer av utskrifter, även OH-film. Det bakre utmatningsfacket måste vara stängt när du använder det övre utmatningsfacket. Undvik papperstrassel genom att inte öppna eller stänga det bakre utmatningsfacket under utskrift.
Figur : Övre utmatningsfack
Skriva ut till det bakre utmatningsfacket
Produkten skriver alltid ut till det bakre utmatningsfacket om det är öppet. Papper som skrivs ut till det här facket matas ut med framsidan uppåt och med den sista sidan överst (omvänd ordning).
Att skriva ut från fack 1 till det bakre utmatningsfacket ger den rakaste pappersbanan. Om du öppnar det bakre utmatningsfacket kan prestandan för följande objekt förbättras:
 • Kuvert
 • Etiketter
 • Litet papper med anpassad storlek
 • Vykort
 • Papper som är tyngre än 120 g/m2.
När du öppnar det bakre utmatningsfacket går det inte att komma åt duplexenheten (om den har installerats) och det övre utmatningsfacket. Undvik papperstrassel genom att inte öppna eller stänga det bakre utmatningsfacket under utskrift.
 1. Öppna det bakre utmatningsfacket genom att ta tag i handtaget ovanpå facket och dra facket nedåt.
  Figur : Övre utmatningsfack
 2. Fäll ut förlängaren.
  Figur : Övre utmatningsfack
Skriv ut till den valfria buntningsenheten eller häftnings-/buntningsenheten
Det bakre utmatningsfacket på den valfria buntningsenheten rymmer upp till 500 ark 75 g/m220-papper. Den accepterar papper i standardstorlek och specialstorlek. Om du använder buntningsenheten ökar utmatningskapaciteten för produkten till totalt 1 000 ark. Utskrifter skickas först till standardutmatningsfacket och sedan till buntningsenheten.
Det bakre utmatningsfacket på den valfria häftnings-/buntningsenheten rymmer upp till 500 ark 75 g/m220-papper. Den accepterar papper i standardstorlek och specialstorlek, men det är bara storlekarna Letter, Legal och A4 som kan häftas. Med häftnings-/buntningsenheten ökar utmatningskapaciteten för produkten till totalt 1 000 ark. Utskrifter som inte kräver häftning skickas först till standardutmatningsfacket och sedan till buntningsenheten.
Skriv ut till den valfria buntningsenheten eller den valfria häftnings-/buntningsenheten genom att välja alternativet i skrivardrivrutinen.
  obs!
Om häftnings/staplingsenheten är installerad roteras den tryckta bilden 180° på alla pappersstorlekar, oberoende av om utskriften ska häftas. Papperstyper som måste skrivas ut i rätt riktning, t.ex. brevpapper eller hålat papper, kan behöva fyllas på i en annan riktning.
Pappersorientering för att fylla på fack 1
Papperstyp
Enkelsidig utskrift, ingen häftnings-/buntningsenhet
Dubbelsidig utskrift, ingen häftnings-/buntningsenhet
Enkelsidig utskrift, med häftnings-/buntningsenhet
Dubbelsidig utskrift, med häftnings-/buntningsenhet
Brevpapper, förtryckt eller stansat
Textsidan uppåt
Ovankanten så att den matas in först i produkten
Textsidan nedåt
Nedre kanten vänd mot produkten
Textsidan uppåt
Nedre kanten vänd mot produkten
Textsidan nedåt
Ovankanten så att den matas in först i produkten
Pappersorientering för att fylla på fack 2 och facket för 500 ark
Papperstyp
Enkelsidig utskrift, ingen häftnings-/buntningsenhet
Dubbelsidig utskrift, ingen häftnings-/buntningsenhet
Enkelsidig utskrift, med häftnings-/buntningsenhet
Dubbelsidig utskrift, med häftnings-/buntningsenhet
Brevpapper, förtryckt eller stansat
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets främre sida
Textsidan uppåt
Undre kanten mot fackets främre sida
Textsidan nedåt
Undre kanten mot fackets främre sida
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets främre sida
Skriv ut till sorterare med fem fack
Sorteraren med fem fack innehåller fem utmatningsfack som kan konfigureras från kontrollpanelen för sortering av utskrifter på en rad olika sätt.
 • Utmatningsfack: Varje fack tilldelas en användare eller en grupp med användare. Detta är standardinställningen. Utskrifter sorteras efter den person som skickat jobbet.
 • Buntning: Produkten använder alla fack för att bunta kopiorna av en utskrift. Utskrifter skickas till det nedersta facket först, och sedan till nästa fack och så vidare. När alla fack är fulla stoppar produkten utskrifterna.
 • Dokumentseparation: Varje utskrift skickas till ett annat fack. Utskrifter skickas till ett tomt fack, med början från det övre facket och sedan till det nedersta facket.
 • Sortering: Produkten sorterar kopior av ett enskilt utskriftsjobb till separata fack.
Konfigurera brevlådeläge
 1. Tryck på knappen Hem på produktens kontrollpanelen.
 2. Öppna följande menyer:
  • Administration
  • Inställningar för Multi-Bin Sorterare med flera fack
  • Funktionsläge
 3. Välj ett av funktionslägena och tryck sedan på knappen OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...