hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 7510-skrivare - Kopiering dokument eller foton

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 7510 All-in-One-skrivare.
Du kan använda din skrivare för att skapa kopior av utskrivna dokument och foton.

Steg 1: Lägg i originaldokumentet eller fotot

Lägg i originaldokumentet i det automatiska dokumentmataren (ADM) facket eller på skannerglaset. Använda skannern för att kopiera ursprungliga foton eller för att skapa en 2-sidig kopia.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Lägg i originaldokumentet eller fotot:
  • ADM: Lägg dokumentet i dokumentmatarfacket med den utskriftssidan uppåt och den översta kanten inåt i facket. Justera breddledarna så att de passar objektet. Kontrollpanelen visar Original ilagt.
   Figur : Lägg i dokumentet med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren
   Bild: Lägg i dokumentet med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren
     varning!
   Lägg inga foton i den automatiska dokumentmataren. Använd skannerglaset för att undvika skador på foton.
  • Skannerglas: Lägg i originaldokumentet med utskriftssidan ned mot glaset, lägg det enligt markeringarna på glaset och stäng därefter skannerlocket.
   Figur : Lägg dokumentet med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset
   Bild: Lägg dokumentet med den tryckta sidan nedåt på skannerglaset

Steg 2: Kopiera dokumentet eller fotot

Använd menyn (Kopiera) på skrivarens kontrollpanel för att välja kopieringsinställningarna och starta kopieringsjobbet.
 1. Tryck på Kopiera på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Svep till önskat antal kopior eller tryck på knappsatsen och ange sedan ett nummer.
 3. Tryck på ikonen för Förhandsgranskning (), beskära bilden och tryck sedan på igen ()
 4. Tryck på ikonen Inställningar (), och ange sedan önskade avancerade kopieringsinställningar:
  • Tryck Ljusare/mörkare, skjut på knappen för att välja önskad svärta och tryck sedan på Klar.
   Tryck på Kvalitet för att välja en specifik kvalitetsnivå. Utkast skapar snabbt en kopia med mindre bläck. Normal skapar standard kopieringskvalitet. Bästa skapar en kopia med finare detaljer.
  • Tryck på Förbättringar för att välja utskrifts- eller fotospecifika inställningar.
  • Kollationera kopior: Tryck på Kollationera, och sedan på för att kollationera ett antal kopior.
  • Byt marginal: Tryck på Byt marginal och sedan på för att skapa sidor med marginalen till vänster på sidan.
  • Ändra storleket på originalet: Tryck på Ändra storlek, Anpassad, ange ett värde mellan 25 % och 400 % för att förminska eller förstora kopian och tryck sedan på Klar.
  • Spara avancerade inställningar: Välj Spara aktuella inställningar för att spara de avancerade inställningar efter det här kopieringsjobbet och tryck på Spara.
 5. Tryck på Tillbaka () för att komma tillbaka till skärmen Kopiera.
 6. Starta kopieringen genom att trycka på Svartvitt eller Färg.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...