hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet 7510-skrivare - Kontrollpanelen Kontrollpanelens funktioner

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 7510 All-in-One-skrivare.
Skrivarens kontrollpanel omfattar flera knappar och ikoner för att köra skrivaren och en fönster för att välja utskriftsalternativ.

Knappar och lampor på kontrollpanelen

Från teckenfönstret på Kontrollpanelen, få åtkomst till Home-knappen, kontrollera trådlösa anslutningsproblem och öppna hjälpen menyer.
Figur : Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor
Bild: Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor
Knappen 1. Start (): Knappen flyttar kontrollpanelen till startskärmen, vilket är den skärm som visas när du först slår på skrivaren. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.
2. Fönster på kontrollpanelen: Tryck på skärmen för att välja menyalternativ, eller svep med fingret över skärmen för att bläddra genom menyalternativen.
3. Statuslampa för trådlös funktion (): Lampan indikerar status för skrivarens trådlösa anslutning. En fast blå lampa indikerar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut trådlöst. Om den trådlösa funktionen är avstängd, lampan för trådlöst är släckt och skärmen Trådlösa Sammanfattning visas Trådlösa av.
Knappen 4. Bakåt (): Knappen återgår till föregående skärm. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.
Knappen 5. Hjälp (): Knappen öppnar menyn Hjälp för den aktuella åtgärden. Knappen tänds när funktionen är tillgänglig.

Menyer i kontrollpanelens fönster

Tryck på kontrollpanelens fönster för att välja alternativ för att skriva ut, faxa, kopiera och skanna i huvudmeny. Svep fingret över skärmen för att bläddra igenom menyn.
Figur : Exempel på control kontrollpanelens display menyerna
Bild: Exempel på control kontrollpanelens display menyerna
Följande lista beskriver utskriftsalternativ:
1. Kopiera (): Öppnar kopieringsmenyn där du kan välja en kopieringstyp eller ändra kopieringsinställningarna.
2. Faxa (): Alternativet öppnas en skärm för att sända ett fax eller ändra faxinställningarna.
3. Skanna (): Öppnar Skanna till-menyn där du kan välja en destination för skanningen.
4. HP-Utskrifter (): Med detta alternativ kan du snabbt komma åt och skriva ut information från webben, t.ex. kuponger, färgläggningssidor, pussel och mer.
5. Foto (): Öppnar fotomenyn där du kan visa eller skriva ut foton.
6. Inställningar (): Alternativet öppnar menyn Inställningar för att ändra inställningar och använda verktyg för att utföra underhållsåtgärder.
7. Hjälp (): Alternativet öppnar menyn Hjälp för att visa videos med anvisningar, information om skrivarens funktion och tips.
8. HP ePrint-ikon (): Öppnar menyn Sammanfattning av webbtjänster för att kontrollera statusinformation om ePrint, ändra ePrint-inställningar eller skriva ut en informationssida för webbtjänsterna.
9. Wireless Direct-ikon (): Alternativet öppnar menyn Wireless Direct för att slå på eller av HP-trpdlös utskrift och visa namnet och lösenordet för trådlös utskrift.
10. Ikonen för trådlöst/Ethernet () / (): Ikonen Trådlöst öppnar menyn Trådlös sammanfattning där du kan kontrollera den trådlösa statusen och ändra inställningar för trådlöst nätverk. Du kan skriva ut en testrapport för trådlöst för att hjälpa dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen. Om det finns ingen nätverksanslutning, visas ikonen för trådlöst nätverk som standard.
11. Eco-ikon (): Alternativet öppnas på ecomenyn där du kan konfigurera en del av skrivarens miljömässiga funktioner.
12. Faxstatus-ikon (): Alternativet öppnas information om status för funktionen autosvar, fax-loggar och faxens ljudvolym.
13. Bläck-ikon (): Visar beräknade bläcknivåer för bläckpatronen. Ikonen visar en varningssymbol om bläcknivån understiger den förväntade mininivån.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...