hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Felmeddelanden som visas på en blå skärm (Windows 10, 8, 7)

Detta dokument gäller för HP-datorer med Windows 10, Windows 8 och Windows 7.
Det finns flera anledningar till att en dator eller Windows operativsystemet inte startar eller visar en blå skärm vid användning. Om datorn visar en blå skärm kan du i de flesta fall se eller höra symptom som ger en indikation om problemets allmänna område. Om du inte vet vad problemet är, se något av följande HP supportdokument:
Använd det här dokumentet om datorn slutar svara och en blå skärm visas eller om datorn startas om upprepade gånger. I de flesta fall visas ett felmeddelande på den blå skärmen, datorn reagerar inte på kommandon från tangentbordet och det är nödvändigt att hålla in strömknappen i minst 15 sekunder för att stänga av datorn.
Windows 10 och Windows 8
Exempel på en blå skärm som visas i Windows 8
Windows 7
Exempel på en blå skärm som visas i Windows 7
obs!
Beroende på din version av Windows, kan viss grafik och information i det här dokumentet skilja sig något åt.
Följ stegen i det här dokumentet för att felsöka fel på en blå skärm på din dator.

Steg 1: Utför en maskinvaruåterställning

Om datorn plötsligt inte startar ordentligt ska du som första åtgärd utföra en maskinvaruåterställning som den första felavhjälpningsåtgärden.

Steg 2: Inaktivera automatisk omstart för att visa felmeddelanden

Många maskinvarudrivrutins- eller operativsystemfel gör att datorn visar ett specifikt felmeddelande innan funktionen stoppas eller datorn stängs av. Om datorn emellertid har ställts in på automatisk omstart när det uppstår ett fel, kan meddelandet försvinna från skärmen innan du hinner se det. Du kan förhindra datorn från att starta genom att inaktivera funktionen Automatisk omstart i Windows. Det gör det möjligt att visa eventuella felmeddelanden på den blå kraschskärmen.
Använd någon av följande uppsättningar på anvisningar för att inaktivera automatisk omstart på datorn:
Funktionen för automatisk omstart är nu inaktiverad. När du startar om datorn och ett specifikt startfelsmeddelande visas söker du efter en lösning på webben för problemet i fråga.

Steg 3: Sök efter specifika felmeddelanden

Följande är exempel på de vanligaste meddelandena som visas i en blå skärm, men ditt kan vara annorlunda:
Exempel på en blåskärms felkod som visar felmeddelandet DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL.
 • Felmeddelanden som börjar med 0x.
 • Driver_IRQL_ Not_less_or_Equal (Det här felet innehåller vanligtvis namnet på den drivrutin som har problem).
 • Whea_uncorrectable_Error.
Använd den exakta feltexten för att söka på följande webbplatser efter lösningar:

Steg 4: Återställa Windows till en tidigare tidpunkt

Systemåterställning kommer att återställa eventuella ändringar som kan ha orsakat felet, inklusive ändringar av inställningar och avinstalleringar av nyligen installerade program.
obs!
De flesta datorer har Systemåterställningspunkter skapade som standard. Återställa återställningspunkter är kanske avaktiverad, beroende på konfigurationen. Fortsätt till nästa steg om systemåterställningspunkter inte är tillgängliga.

Steg 5: Kör ett diagnostisk test av maskinvaran med HP PC Hardware Diagnostics

Fel på den blå skärmen kan orsakas av problem med maskinvarukomponenter, t.ex minnet eller hårddisken. Med HP PC Hardware Diagnostics UEFI kan du testa huvudkomponenterna på datorn genom att välja snabbtester eller längre, mer omfattande tester. Du kan använda HP PC Hardware Diagnostics även om datorn inte öppnar till Windows.
Mer information om maskinvarudiagnostiska testet som körs på datorn, inklusive alternativ för maskinvarutestet för datorer som inte har en UEFI, finns i något av följande dokument:
Mer information om hur ett diagnostest av maskinvaran körs på datorn finns i HP-datorer - Testa efter maskinvarufel.
obs!
Om du ska testa maskinvaran på en dator med operativsystemet Linux måste du köra HP PC Hardware Diagnostics från ett USB-minne. Hämta den senaste versionen av diagnostiken genom att gå till webbplatsen HP Hardware Diagnostics. I avsnittet HP PC Hardware Diagnostics Windows klickar du på Hämta Diagnostics Windows och följer anvisningarna på skärmen för att hämta och installera programvaran.
För att hämta den senaste versionen av Hardware Diagnostics för Windows ska du gå till webbplatsen för HP Hardware Diagnostics. I avsnittet HP PC Hardware Diagnostics Windows klickar du på Hämta Diagnostics Windows och följer anvisningarna på skärmen för att hämta och installera programvaran.
Hämtar Hardware Diagnostics för Windows
Använd följande steguppsättningar för att köra HP PC Hardware Diagnostics-tester på datorns minne och hårddisken:
Det finns tre systemtester; Kort test, snabbtest och omfattande test. Dessa tester kontrollerar systemets grundläggande funktioner i de viktigaste komponenterna.
Om du är redo att köra testerna följer du anvisningarna i följande avsnitt. Starta genom att använda systemets snabbtest för att snabbt identifiera problem med maskinvaran. När du har kört snabbtestet, om inga fel upptäcks, men datorn fortfarande uppvisar symptom på ett hårdvaruproblem, ska du köra det omfattande testet.
Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 6: Installera uppdateringar med HP Support Assistant

Den blå kraschskärmen kan visas om BIOS på datorn eller enhetsdrivrutinen är för gammal eller inte är kompatibel med annan maskin- eller programvara. HP Support Assistant är avsett att hjälpa dig att hantera uppdateringar.
Om HP Support Assistant inte är installerad på datorn, kan du gå till HP Support Assistant-webbplats för att hämta och installera programvaran HP Support Assistant.
obs!
HP Support Assistant finns inte i Windows 10 S. Hoppa över till steget för att Installera Windows-uppdateringar.
Använd följande steg hitta uppdateringar för din dator med HP Support Assistant:
 1. Anslut till Internet.
 2. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant.
 3. Klicka på Uppdateringar.
  Uppdateringsknapp på startskärmen i HP Support Assistant
  HP Support Assistant visar uppdateringsstatusen.
  Sök efter uppdateringar i HP Support Assistant
 4. Om uppdateringar behövs visar HP Support Assistant en lista över viktiga uppdateringar och rekommenderade uppdateringar. Välj de uppdateringarna som du vill installera, klicka sedan på Hämta och installera valda uppdateringar.
  Hämta och installera de senaste uppdateringarna i HP Support Assistant
  Se till att installera alla viktiga och rekommenderade BIOS-uppdateringar och drivrutinsuppdateringar.

Steg 7: Installera Windows-uppdateringar

Ibland orsakas den blå kraschskärmen av att du inte har de senaste Windows-uppgraderingarna. Microsoft kan ha publicerat en uppgradering av Windows som löser felet som orsakar den blå kraschskärmen. Var noga med att installera alla de senaste Windows-uppdateringarna.
Använd en av de följande uppsättningar för att manuellt söka och installera tillgängliga uppdateringar med Windows-uppdateringskontroll:

Steg 8: Återställa datorn

Om ingen av åtgärderna ovan löste feltillståndet säkerhetskopierar du dina personliga data och utför sedan en återställning av datorn. Beroende på version av Windows, se något av följande HP-supportdokument för mer information:

Kontakta HP

Om lösningarna i det här dokumentet inte löste felet med blå skärm, går du till Kontakta support för att kontakta HP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...