hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP bärbara datorer - Använda programvaran HP OMEN Control för att anpassa speltangentbordet på HP Omen 15 bärbara datorer

Detta dokument avser HP Omen 15-bärbara datorer med Windows 8.
HP OMEN Control är ett verktyg som gör att du kan anpassa tangentbordet för din specifika spelbehov.
Öppna HP OMEN Control
Om du vill öppna HP OMEN Control skriver du HP Omen Control på startskärmen för att öppna snabbknappen Sök. Välj HP OMEN Control i sökresultaten.
Figur : Sökresultat för HP OMEN Control
Sökresultat för HP OMEN Control
HP OMEN Control visas på skärmen. Använd denna skärm för att hantera dina tangentbordprofiler, tilldela tangentvärden, ställa in tangentbordbelysningen och använda avancerade tangentbordsfunktioner.
Figur : HP OMEN Control-skärm
 HP OMEN Control-skärm
Arbeta med användarprofiler
En användarprofil är en grupp på inställningar som är anpassade och sparadet för ett specifikt spel eller spelare.
Om du vill skapa en användarprofil, genomför följande steg:
 1. Under Profilen, klicka på plustecknet (+).
  Profil1, tillsammans med en genvägkombination för att starta profilen, visas i rutan.
  Figur : Skapa en ny profil
  Skapa en ny profil
 2. För att ändra namnet, klicka på den högra pilen () och välj Redigera namn från den nedrullningsbara menyn. Skriv det nya namnet i rutan Namn.
  Figur : Ändra profilnamnet
  Ändra profilnamnet
  Det nya namnet visas i rutan Namn.
  Figur : Nytt namn visas
  Nytt namn visas
 3. För att tilldela tangenterna, se Programmera speltangenterna.
 4. För att ändra tangentbordbelysningen för en profil, se Anpassa ljuset för varje tangentbordzon.
 5. För att ändra avancerade inställningar, se Använda avancerade tangentbordinställningar.
 6. Upprepa dessa steg för att lägga till mer profiler.
Skapa en profil för dubbletter, högerklicka på önskad profil för att kopiera och välj sedan Dubbletter i listrutan Profil.
Högerklicka på önskad profil för att ta bort för att ta bort en profil och välj sedan Ta bort i listrutan Profil.
Klicka på genvägen tilldelning för att ändra kortkommandona som startar profilen, och välj sedan nya kortkommandon.
Figur : Ändra kortkommandon
 Ändra kortkommandon
Programmera speltangenter
Tangentbordet har sex programmerbara speltangenter med upp till fem olika inställningar för varje tangent.
Figur : Programmerbara speltangenter
Programmerbara speltangenter
Du kan skapa totalt 30 olika tangentkombinationer om de används fristående eller med fn, ctrl, alt, eller shift-tangenter.
Figur : Kombinationer av speltangenter
Kombinationer av speltangenter
Programmera tangenterna genom att slutföra dessa steg.
 1. Välj fliken Tangenttilldelning och klicka sedan på den profil som du vill ändra. Klicka sedan på Klicka för att ställa in i tilldelningsrutan bredvid den tangent som du vill programmera. Exempel: om du vill programmera tangenten P1 för Spel XYZ-profilen, klicka på rutan bredvid P1-tangenten.
  Klicka för ställa in texten ändras till Ange tangenter.
  Figur : Programmera tangenterna
  Programmera tangenterna
 2. Skriv den nya tangenttilldelningen. Till exempel, om du vill tilldela P1-tangenten till Shift plus S-tangentkombinationen, tryck på Shift-tangenten och S-tangenten på ditt tangentbord.
  Kombinationen visas i rutan tilldelning.
  Figur : Tangentkombination
  Tangentkombination
 3. Du kan också programmera om hur P1-tangenter fungerar i kombination med fn-tangenten, shift-tangenten, alt-tangenten och ctrl-tangenten. För att utföra detta, klicka på tangentkombinationen och ange funktionen.
 4. Om du vill ta bort kombinationen, klicka på det röda X i rutan.
 5. För att ändra tangentbordbelysningen för en profil, se Anpassa ljuset för varje tangentbordzon.
 6. För att ändra avancerade inställningar, se Använda avancerade tangentbordinställningar.
Kortkommandon för tangentbordet: Tre kortkommandon kan aktiveras eller avaktiveras på din bärbara dator. Dessa tangenter och deras funktioner beskrivs i följande tabell.
Kortkommandon för tangentbordet
Tangentkombination
Beskrivning
fn + f
Sätter på datorns fläktar till maximal hastighet.
fn + r
Slår på och stänger av pekskärmen.
fn + t
Slår på och stänger av funktioner för peksskärmen.
För information om att avaktivera kortkommandona, se Använda avancerade tangentbordinställningar.
Anpassa ljuset för varje tangentbordzon
Tangentbordet har programmerbara, belysta tangentbordzoner som hjälper dig att tryckapå rätt tangent även när den bärbara datorn är i en miljö med svagt ljus. Med HP OMEN Control, kan du anpassa färgerna i varje zon för varje spelprofil.
  obs!
När du konfigurerar din dator för första gången, är alla belysningszoner röda.
  Figur : Identifiera belysningzoner
  Identifiera belysningzoner
 1. Strömbrytare
 2. Högtalare
 3. Programmerbara speltangenter
 4. Vänster zon
 5. WASD-knappar
 6. Mittenzon
 7. Höger zon
 8. Fläkt
  obs!
Belysning av strömknappen finns bara på vissa modeller.
  obs!
Fläktfärgen är alltid rött.
Om du vill anpassa belysningszoner för en användarprofil, utför de följande stegen.
 1. Välj fliken Belysning.
  Figur : Välj fliken Belysning
  Välj fliken Belysning
 2. På tangentbordbilden, klicka på den belysningsdelen som du vill anpassa.
  Figur : Välja en belysningszon från tangentbordbilden
  Välja en belysningszon från tangentbordbilden
  Du kan även välja en belysningszon i listrutan. För att göra det, klickar du på nedåtpilen () i Mitten-rutan och väljer zon.
  Figur : Välja belysningszonen från den nedrullningsbara menyn
  Välja belysningszonen från den nedrullningsbara menyn
 3. Ändra zonfärgen, klicka på rutan färg under Mitten, välj en ny färg från färgpaletten och klicka sedan på OK.
  Figur : Välja en ny färg
  Välja en ny färg
 4. Upprepa dessa steg för varje belysningszon som du vill ändra för varje användarprofil.
Tips! Du kan också välja en färg och använda den för alla belysningszoner samtidigt.
Använda av avancerade tangentbordinställningar
Du kan använda avancerade tangentbordinställningar för att inaktivera olika tangenter, inaktivera pekskärmen, inaktivera styrplattan och för att styra fläkthastigheten. Du kan också tilldela funktionen tangententernas standardinställningar.
För att ändra inställningarna, välj fliken Avancerat.
Avancerade inställningar är indelade i fyra kategorier: Inaktivera tangenter, Skärm och styrplatta, Systeminställningaroch Funktion för tangentens standardinställningar.
Figur : Avancerade tangentbordinställningar
Avancerade tangentbordinställningar
Följande är en beskrivning av varje kategori.
 • Inaktivera knappar: Inaktivera Windows-tangenten, tangenten caps lock eller Windows-meny-tangenten, välj fliken Avancerat och sedan klicka på rutan bredvid det nyckelnamnet som du vill inaktivera.
  Figur : Inaktivera tangenterna Kategori
  Inaktivera tangenterna Kategori
 • Skärm och styrplatta:
  För att avaktivera pekskärmen eller styrplattan när en mus är tillgänglig, klicka på rutan bredvid det alternativ som du vill inaktivera.
  Figur : Kategorin Skärm och styrplatta
  Kategorin Skärm och styrplatta
    obs!
  Om du väljer att avaktivera pekskärmen, återställs skärmen automatiskt när du slår på datorn.
 • Systeminställningar: För att köra systemfläktarna i maximal hastighet, klicka på rutan bredvid Fläktar vid maximum.
  Figur : Kategorin Systeminställningar
  Kategorin Systeminställningar
 • Funktionen Tangentens standardinställningar: För att tilldela en F-tangent till en annan funktion, klicka på F-tangenten och den alternativa funktionen som du vill tilldela. T.ex, om du vill att F1 fungerar som en Hjälp-tangent, klicka på F1 i kolumnen F-tangenter och klicka sedan på Hjälp i kolumnen Alternativa funktioner.
  Figur : Ändra tilldelningen för en F1-tangent
  Ändra tilldelningen för en F1-tangent

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...