hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 - Papperstrassel, skeva bilder, felaktig matning eller matning av flera ark samtidigt

Papperstrassel, skeva bilder, felaktig matning eller matning av flera ark samtidigt
 • Om du skannar fuktiga eller våta sidor kan papperet fastna. Se till att de sidor du matar in är helt torra (tonern ska vara torr, det får inte finnas något vått på sidorna som lim eller korrigeringsvätska).
 • Kontrollera att valsarna sitter på plats, att de är rena och att luckan till valsarna och dokumentmataren är stängda.
 • Om du skannar en bunt med sidor av olika storlekar, se till att du förberett sidorna på rätt sätt och placerat dem i dokumentinmatningsfacket enligt bilden
  Figur : Dokument av olika storlek justeras vid nederkanten och centreras horisontellt
  • Placera dokumenten nedåtvända med det största dokumentet underst i bunten (1).
  • Placera det näst största dokumentet nedåtvänt på det största dokumentet, justerat i överkanten och centrerat horisontellt.
   Upprepa det här steget för varje dokument i bunten.
  • När bunten är justerad i överkanten och centrerad horisontellt, vrider du den 180 grader (2) och placerar den i dokumentinmatningsfacket (3).
 • Om det ser ut som att arken matas in snett i skannerns pappersbana ska du kontrollera att de skannade bilderna inte är skeva i programmet.
 • Dokumenten kanske inte är korrekt placerade. Lägg dokumenten rakt och justera pappersledarna så att bunten centreras.
 • Pappersledarna måste snudda vid bägge kanterna av bunten om de ska fungera. Se till att pappersbunten ligger rakt och att pappersledarna ligger mot buntens sidor.
 • In- eller utmatningsfacket kanske innehåller fler än det tillåtna antalet sidor. Lägg i färre sidor i inmatningsfacket och ta bort några sidor från utmatningsfacket.
 • Rengör skannerns pappersbana så undviker du i större utsträckning matningsproblem. Om matningsproblemen kvarstår, rengör valsarna. Om matningsproblemen kvarstår, byt ut valsarna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...