hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 - HPs begränsade garanti

HPs begränsade garanti
HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s3 skanner
Modell
Asien/Stillahavsområdet
Nord- och sydamerika
Europa/Mellanöstern/Afrika
5000 s3
1 år
1 år
1 år
1. HP garanterar att maskinvara, tillbehör och förbrukningsartiklar från HP inte är behäftade med material- eller tillverkningsfel. Garantin gäller under ovan angivna tid. I de fall HP informeras om ett sådant fel under garantitiden, kommer HP att efter egen bedömning antingen ersätta eller reparera den eller de produkter som visar sig vara defekta. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga med nya i prestanda.
2. HP garanterar att programvara från HP, korrekt installerad och använd, inte kommer att misslyckas att exekvera sina programmeringsinstruktioner efter inköpsdatumet till följd av material- eller tillverkningsfel. Garantin gäller under ovan angivna tid. Om HP informeras om ett sådant fel under garantitiden, kommer HP att ersätta den programvara som inte exekverar sina programmeringsinstruktioner till följd av sådana defekter.
3. HP lämnar ingen garanti för att driften av HP:s produkter kommer att vara oavbruten eller felfri. Om HP inte inom rimlig tid kan reparera eller ersätta en produkt så att den återfår sin ursprungliga kondition, har du rätt till en kompensation uppgående till inköpspriset, under förutsättning att du omedelbart returnerar produkten.
4. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar som är likvärdiga med nya i prestanda och kan ha använts vid enstaka tillfällen.
5. Garantin gäller inte defekter som uppstår till följd av (a) olämpligt eller felaktigt underhåll eller d:o kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits av HP, (c) obehörig modifiering eller missbruk, (d) drift utanför produktens angivna specifikationer för omgivning eller (e) felaktig förberedelse eller felaktigt underhåll av installationsanläggningen.
6. UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING GES OVANSTÅENDE GARANTI UTESLUTANDE. INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, OAVSETT OM DE LÄMNATS SKRIFTLIGEN ELLER MUNTLIGEN, UTTRYCKS ELLER UNDERFÖRSTÅS. HP FRÅNSÄGER SIG I SYNNERHET UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL. I vissa länder/regioner, stater och provinser är begränsningar och undantag inte tillåtna i garantier. Därför kan det hända att ovanstående begränsningar och undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter, som varierar i olika länder/regioner, stater och provinser.
7. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner där HP har en supportrepresentant för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Nivån på den garantiservice du erhåller kan variera beroende på tillgången till lokala resurser. HP kommer inte att ändra produktens format eller funktion för att göra den användbar i ett land/region där den inte från början var avsedd att fungera på grund av juridiska skäl eller regler.
8. UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING KOMMER DE NÄMNDA KOMPENSATIONERNA I DENNA GARANTIINFORMATION ATT VARA DE ENDA KOMPENSATIONER DU HAR RÄTT TILL. FÖRUTOM VAD SOM ANGES OVAN KOMMER HP ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ATT KUNNA STÄLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV DATA) ELLER ANDRA SKADOR OAVSETT OM DETTA ÅBEROPAS ENLIGT KONTRAKT ELLER PÅ ANNAN JURIDISK GRUND. I vissa länder/regioner, stater och provinser är undantag och begränsningar i garanti för oavsiktliga skador eller följdskador inte tillåtna. Därför kan det hända att ovanstående begränsningar och undantag inte gäller dig.
9. FÖRUTOM VAD SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, VARKEN UTESLUTER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR DESSA GARANTIVILLKOR DE OBLIGATORISKA KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT, UTAN GÄLLER UTÖVER DEM.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...