hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Installera skrivarprogramvara för en USB-kabelanslutning i Windows

Alternativ för installation och drivrutiner

Läs följande information för att avgöra vilket installationsalternativ som ska användas.
Cd
Hämta
För en ny produkt
Cd-installation är också en snabb och enkel metod, men cd-skivan kanske inte innehåller den senaste programvaran, inte ens för en nyare produkt.
Programvaran kan hämtas kostnadsfritt från HP:s webbplats och innehåller de senaste produktspecifika drivrutinerna, installationsprogram och andra administrativa verktyg.
För en äldre produkt
Cd-installation kanske inte fungerar om du installerar produkten på en dator med ett nyare operativsystem som släppts efter att HP-produkten kom ut på marknaden.
Hämtning av programvaran ger bra resultat för äldre produkter och kan bidra till att du undviker installationsproblem.
Om programvaran
Programvaran på cd-skivan är endast aktuell vid produktsläppets datum.
Programvaran på HP:s webbplats är den senaste programvaran som finns tillgänglig för din produkt. HP uppdaterar ofta programvara och drivrutiner efter det att produkten och cd-skivan släppts på marknaden.
Förutom alternativen för programvaruinstallation finns det även flera typer av skrivardrivrutiner tillgängliga för vissa produkter. För Windows kan följande alternativ vara tillgängliga:
HP PCL 6-skrivardrivrutin: HP PCL 6-skrivardrivrutinen finns med på cd-skivan i förpackningen och används som standarddrivrutin. HP PCL 6-skrivardrivrutinen har följande egenskaper:
 • Rekommenderas för alla Windows-miljöer och för de flesta utskriftsbehov, inklusive allmänna kontorsprogram som ordbehandling och kalkylblad
 • Ger det stora flertalet användare bästa möjliga utskriftshastighet, utskriftskvalitet och stöd för skrivarens funktioner
 • Kompatibel med Windows-användargränssnittet för högsta hastighet i Windows-miljöer
 • Är eventuellt inte helt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5
HP Universell skrivardrivrutin (UPD): HP Universell skrivardrivrutin (UPD) för Windows är utformad för enkel hantering av skrivarmiljöer med flera skrivare i ett nätverk. HP UPD är ett bra val för en produkt som bara är avsedd för utskrift eftersom den här drivrutinen ENDAST tillhandahåller utskriftsfunktion.
Om du vill använda UPD hämtar du den från HP:s webbplats. Mer information finns på www.hp.com/go/upd.

Windows®-installation för en USB-anslutning med cd-skivan i förpackningen

Följ anvisningarna nedan för att installera skrivarens programvara med cd-skivan.
obs!
Det kan hända att installationsprogrammet vill söka online efter de senaste installationsuppdateringarna för skrivaren. För bästa installationsresultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att låta installationsprogrammet kontrollera om det finns uppdateringar och hämta dem.
 1. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn om den redan har anslutits.
 2. Tryck på strömbrytaren eller omkopplaren för att starta skrivaren om den inte redan är på.
 3. Sätt in cd-skivan med utskriftssystemets programvara i cd-rom-enheten. Programvarans installationsprogram känner av operativsystemets språk och visar huvudmenyn i installationsprogrammet på samma språk.
  Om installationsprogrammet inte har startat efter 30 sekunder följer du anvisningarna nedan.
  1. Välj menyn Start och klicka på alternativet Kör.
  2. Skriv följande: X:\SETUP.EXE (där X motsvarar cd-rom-enhetens enhetsbokstav).
  3. Klicka på knappen OK. Installationsprogrammet startar.
   obs!
   Om dialogrutan Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Tillåt eller Ja för att fortsätta.
 4. På skärmen Programurval anges uppgifter om programvaran som ska installeras.
  • Den rekommenderade programvaruinstallationen inkluderar skrivardrivrutinen PCL 6 och programvara för alla tillgängliga produktfunktioner. Om du vill gå vidare med rekommenderad programvaruinstallation klickar du på knappen Nästa.
  • Om du vill anpassa den installerade programvaran klickar du på länken Anpassa programurval. Klicka på knappen Nästa när du är klar.
 5. Läs licensavtalet, markera rutan Jag har läst och godkänner installationsavtalen och klicka sedan på knappen Nästa för att fortsätta.
 6. Skärmen Förbereder installation visas. När installationsprogrammet har avslutats klickar du på knappen Nästa för att fortsätta
 7. Vid uppmaningen att välja en anslutningstyp väljer du Anslut direkt till den här datorn med en USB-kabel.
 8. Anslut produkten till datorn när skärmen Anslut din produkt nu visas.
  obs!
  HP rekommenderar att en USB-kabel som inte är längre än 2 m (6,5 fot) används.
 9. När installationen är klar visas skärmen Produktkonfiguration. Välj om produkten ska vara standardskrivare och om du vill skriva ut en testsida. Klicka på knappen Nästa.
 10. Skärmen Aktivera HP-webbtjänster visas. Om du vill aktivera webbtjänster nu klickar du på knappen Nästa. Om du vill aktivera webbtjänster senare klickar du på knappen Avbryt. HP-webbtjänster krävs inte för programvaruinstallation.
  Om du vill ha mer information om aktivering av HP-webbtjänster och HP ePrint klickar du här för information om konfigurering av HP ePrint.
 11. Skärmen Slutför visas. På den här skärmen finns det installationsguider för att konfigurera extra produktfunktioner. Konfigurera extra produktfunktioner nu eller senare.
 12. Klicka på knappen Slutför för att slutföra produktinstallationen.

Dela skrivaren

Dela skrivaren i nätverket för att låta andra användare få tillgång till och använda produkten. Gör så här om du vill dela produkten i ett nätverk.
Om du vill dela skrivaren i operativsystemet Windows® 7 eller tidigare versioner
 1. Beroende på operativsystem klickar du på knappen Start och gör något av följande för att söka efter listan över installerade skrivare:
  • Klicka på Enheter och skrivare eller Skrivare och fax.
  • Klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Skrivare. Eller klicka först på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare.
  • Klicka på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivarens produktikon.
 3. Klicka på Egenskaper för skrivare.
 4. Klicka på fliken Delning och välj sedan Dela den här skrivaren.
 5. Tilldela skrivaren ett Resursnamn och klicka sedan på Verkställ.
 6. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.
För operativsystemen Windows® 8 och Windows® Server 2012
 1. Högerklicka i datorskärmens nedre vänstra hörn.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Enheter och skrivare.
 4. Högerklicka på skrivarens produktikon.
 5. Klicka på fliken Delning och välj sedan Dela den här skrivaren.
 6. Tilldela skrivaren ett Resursnamn och klicka sedan på Verkställ.
 7. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

Windows®-installation för en USB-anslutning genom att programvaran hämtas

 1. Koppla bort USB-kabeln från både skrivaren och datorn om den redan har anslutits.
 2. Tryck på strömbrytaren eller omkopplaren för att starta skrivaren om den inte redan är på.
 3. Bläddra till sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer för din produkt:
 4. Vid uppmaning väljer du produkten från listan över liknande produkter på sidan.
 5. Välj rätt operativsystem och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Drivrutin och kontrollera sedan tillgängliga drivrutinalternativ. Tillgängliga alternativ varierar beroende på produkt.
  obs!
  HP rekommenderar alternativet Fullständig programvarulösning för att optimera produktens prestanda och funktioner.
 7. Klicka på ett drivrutinsalternativ för att välja det, kontrollera drivrutinens uppgifter och klicka sedan på Hämta.
 8. Om fönstret Filhämtning – Säkerhetsvarning visas klickar du på Spara och bläddrar sedan till en plats på datorn där du vill spara filen.
 9. Klicka på Spara. Programvaran hämtas till datorn. Anteckna platsen där filen sparas.
 10. När hämtningen har slutförts klickar du på Öppna mapp och klickar sedan på den hämtade filen. Filnamnet slutar på .exe.
  obs!
  Om skärmen Hämtningen är slutförd stängs bläddrar du till den plats där du sparat .exe-filen och klickar på den.
  obs!
  Om dialogrutan Kontroll av användarkonto öppnas klickar du på Tillåt eller Ja för att fortsätta.
 11. Godkänn standardplatsen för att spara filerna. Klicka på Nästa och vänta sedan medan installationsprogrammet packar upp filerna för att förbereda för installation.
 12. På skärmen Programurval anges uppgifter om programvaran som ska installeras.
  • Den rekommenderade programvaruinstallationen inkluderar skrivardrivrutinen PCL 6 och programvara för alla tillgängliga produktfunktioner. Om du vill gå vidare med rekommenderad programvaruinstallation klickar du på knappen Nästa.
  • Om du vill anpassa den installerade programvaran klickar du på länken Anpassa programurval. Klicka på knappen Nästa när du är klar.
 13. Läs licensavtalet, markera rutan Jag har läst och godkänner installationsavtalen och klicka sedan på knappen Nästa för att fortsätta.
 14. Skärmen Förbereder installation visas. När installationsprogrammet har avslutats klickar du på knappen Nästa för att fortsätta.
 15. Vid uppmaningen att välja en anslutningstyp väljer du Anslut direkt till den här datorn med en USB-kabel.
 16. Anslut produkten till datorn när skärmen Anslut din produkt nu visas.
 17. När installationen är klar visas skärmen Produktkonfiguration. Välj om produkten ska vara standardskrivare och om du vill skriva ut en testsida. Klicka på knappen Nästa.
 18. Skärmen Aktivera HP-webbtjänster visas. Om du vill aktivera webbtjänster nu klickar du på knappen Nästa. Om du vill aktivera webbtjänster senare klickar du på knappen Avbryt. HP-webbtjänster krävs inte för programvaruinstallation.
  Om du vill ha mer information om aktivering av HP-webbtjänster och HP ePrint klickar du här för information om konfigurering av HP ePrint.
 19. Skärmen Slutför visas. På den här skärmen finns det installationsguider för att konfigurera extra produktfunktioner. Konfigurera extra produktfunktioner nu eller senare.
 20. Klicka på knappen Slutför för att slutföra produktinstallationen.

Dela skrivaren

Dela skrivaren i nätverket för att låta andra användare få tillgång till och använda produkten. Gör så här om du vill dela produkten i ett nätverk.
Om du vill dela skrivaren i operativsystemet Windows® 7 eller tidigare versioner
 1. Beroende på operativsystem klickar du på knappen Start och gör något av följande för att söka efter listan över installerade skrivare:
  • Klicka på Enheter och skrivare eller Skrivare och fax.
  • Klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Skrivare. Eller klicka först på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare.
  • Klicka på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på skrivarens produktikon.
 3. Klicka på Egenskaper för skrivare.
 4. Klicka på fliken Delning och välj sedan Dela den här skrivaren.
 5. Tilldela skrivaren ett Resursnamn och klicka sedan på Verkställ.
 6. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.
För operativsystemen Windows® 8 och Windows® Server 2012
 1. Högerklicka i datorskärmens nedre vänstra hörn.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Enheter och skrivare.
 4. Högerklicka på skrivarens produktikon.
 5. Klicka på fliken Delning och välj sedan Dela den här skrivaren.
 6. Tilldela skrivaren ett Resursnamn och klicka sedan på Verkställ.
 7. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.

Använd Windows®-guiden Lägg till skrivare för att endast installera skrivardrivrutinen

Om du endast vill installera skrivardrivrutinen följer du de här anvisningarna för att hämta drivrutinen från webben och installera den med hjälp av Windows-guiden Lägg till skrivare.
 1. På den här webbsidan, under Supportcenter – startsida, går du till listrutemenyn Alternativ för hämtning och väljer sedan Drivrutiner, Programvara och fast programvara.
 2. Ange produktnamnet i textfältet och klicka sedan på knappen Gå till.
 3. Vid behov väljer du produkten från listan av liknande produkter på sidan.
 4. Välj språk i listrutan och välj sedan det operativsystem du använder på din dator.
 5. Klicka på Drivrutin och kontrollera sedan drivrutinsalternativen som finns för din produkt. Tillgängliga alternativ varierar beroende på produkt.
  obs!
  Om du endast vill installera skrivardrivrutinen väljer du drivrutinalternativet som indikerar endast skrivardrivrutin eller skrivardrivrutin (inget installationsprogram).
 6. Klicka på ett drivrutinsalternativ för att välja det, kontrollera drivrutinens uppgifter och klicka sedan på Hämta.
 7. Om fönstret Filhämtning – Säkerhetsvarning visas klickar du på Kör. Filen hämtas till en tillfällig mapp på din dator.
 8. När hämtningen har slutförts klickar du på Kör igen.
  obs!
  Anteckna katalogen som anges på skärmen för självextrahering. Det är här filerna packas upp.
 9. Klicka på Ja för att packa upp filerna på din dator.
 10. Öppna guiden Lägg till skrivare:
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen längst ned till vänster på skärmen. Klicka på Kontrollpanel och sedan på Skrivare. Klicka på alternativet för att lägga till en skrivare.
  • Windows 7: Klicka på Windows-ikonen längst ned till vänster på skärmen. Klicka sedan på Enheter och skrivare. Klicka på alternativet för att lägga till en skrivare.
  • Windows 8: Högerklicka eller tryck och håll det nedre vänstra hörnet på datorn nedtryckt för att visa menyn. Klicka eller tryck på Kontrollpanelen och sedan på Enheter och skrivare. Klicka eller tryck på alternativet för att lägga till en skrivare.
 11. Besvara frågorna i guiden Lägg till skrivare tills du kommer till skärmen som visar listan över skrivartillverkare.
 12. Klicka på Diskett finns.
 13. Bläddra till mappen där filerna hämtades och packades upp.
 14. Markera tillämplig INF-fil.
 15. Klicka på Öppna och sedan på OK.
 16. Välj lämplig skrivardrivrutin.
 17. Slutför installationen av skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tilldela en port

När installationsprocessen är slutförd kan du behöva tilldela produkten en port i nätverket om du inte gjorde det under installationen. Gör något av följande:
Om du vill installera skrivardrivrutinen i operativsystemet Windows® 7 eller tidigare versioner
 1. Beroende på operativsystem klickar du på knappen Start och gör något av följande för att söka efter listan över installerade skrivare:
  • Klicka på Enheter och skrivare eller Skrivare och fax.
  • Klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Skrivare. Eller klicka först på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare.
  • Klicka på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på produkten som du just installerade.
 3. Klicka på Egenskaper eller på Egenskaper för skrivare.
 4. Klicka på fliken Portar om du vill ändra portinformationen. När du har valt porten klickar du på Verkställ.
 5. Klicka på fliken Enhetsinställningar för att kontrollera att skrivaren är uppdaterad.
 6. Klicka på listrutemenyn Automatisk konfiguration och välj sedan Uppdatera nu. När uppdateringen har slutförts klickar du på OK för att stänga dialogrutan.
För operativsystemen Windows® 8 och Windows® Server 2012
 1. Högerklicka i datorskärmens nedre vänstra hörn.
 2. Klicka på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Visa enheter och skrivare eller Enheter och skrivare.
 4. Högerklicka på produktikonen för produkten som du just installerade.
 5. Klicka på fliken Portar om du vill ändra portinformationen. När du har valt porten klickar du på Verkställ.
 6. Klicka på fliken Enhetsinställningar för att kontrollera att skrivaren är uppdaterad.
 7. Klicka på listrutemenyn Automatisk konfiguration och välj sedan Uppdatera nu. När uppdateringen har slutförts klickar du på OK för att stänga dialogrutan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...