hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

ADF-felmeddelandet "pappersstopp" visas på e-All-in-One-skrivarserierna HP Officejet 4630 och HP Deskjet Ink Advantage 4640

Problem

Vid användning av den automatiska dokumentmataren (ADF) för att kopiera, skanna eller att faxa, visas felmeddelandet “ADF-trassel: Originalet har fastnat eller dokumentmataren (ADF) är smutsig. Öppna ADF-höljet för att ta bort originalet. Information om hur du rengör ADF finns i användarhandboken” visas på produktens kontrollpanel.
Figur : Automatisk dokumentmatare (ADF)
Bild: Automatisk dokumentmatare (ADF)
Viktigt: Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Stäng av skrivaren och slå på den igen

Följ dessa steg för att starta om skrivaren.
 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen. Om skrivaren inte stängs av, koppla från strömsladden på skrivarens baksida.
 2. Vänta i 60 sekunder.
 3. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 4. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
  obs!
  Skrivaren kan gå igenom en uppvärmningsperiod på flera minuter. Vänta tills uppvärmningsperioden är klar innan du fortsätter.
 • Om skrivaren matar ut pappret och kontrollpanelen inte längre visas felmeddelandet, finns inget behov av vidare felsökning.
 • Om skrivaren inte matar ut något papper och kontrollpanelen fortfarande visar felmeddelandet, fortsätt då till nästa lösning för att ta bort papperet som har fastnat.

Lösning två: Ta bort eventuellt papper som har fastnat

Följ anvisningarna nedan för att åtgärda papperstrassel från ADF.

Steg ett: Ta bort allt löst papper

Ta bort allt löst papper från ADF och utmatningsfacket.
  varning!
Ta inte bort papper som fastnat ännu, eftersom det kan skada ADF-mekanismen.
Figur : Ta bort allt löst papper
Bild: Ta bort allt löst papper

Steg två: Ta bort papper som har fastnat i ADM:en

 1. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen.
 2. Koppla från strömsladden från baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till strömkällan eller eluttaget.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i skrivaren för att undvika risk för skador eller elektrisk stöt.
 3. Dra ut USB-kabeln från skrivarens baksida om du har en USB-anslutning till skrivaren.
 4. Lyft upp ADM-luckan.
  Figur : Lyft upp ADM-luckan
  Bild: Lyft upp ADM-luckan
 5. Lyft på fliken på den främre kanten av ADM-enheten för att höja ADM-mekanismen.
  Figur : Lyft på ADM-mekanismen
  Bild: Lyft på ADM-mekanismen.
 6. Dra försiktigt ut eventuellt papperstrassel från ADM-enheten. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det ska du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och hjulen i ADM-enheten. Använd en ficklampa för att undersöka valsarna för att hitta pappersbitar. Om pappersrester finns kvar i skrivaren är det troligt att det uppstår mer papperstrassel.
  Figur : Ta bort allt papper som har fastnat från ADM-enheten
  Bild: Ta bort allt papper som har fastnat från ADM-enheten
 7. Sänk ADF-mekanismen tills den knäpper på plats.
 8. Stäng ADF-luckan ordentligt i båda ändarna.
  Figur : Stäng ADF-luckan ordentligt i båda ändarna
  Bild: Stäng ADF-luckan ordentligt i båda ändarna
 9. Öppna skannerlocket.
 10. Ta försiktigt bort allt papper som fastnat från valsarna på botten av skannerlocket. Undvik att riva sönder hela pappersark genom att dra ut papperet med båda händerna.
  Figur : ADM-valsar på skannerlocket
  Bild: ADM-valsar på skannerlocket
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det, bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och hjulen i ADM-valsarna. Använd en ficklampa för att undersöka valsarna för att hitta pappersbitar. Om pappersrester finns kvar i skrivaren är det troligt att det uppstår mer papperstrassel.
 11. Stäng skannerlocket.
 12. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 13. Anslut strömsladden till strömkällan eller eluttaget igen.
 14. Koppla till USB-kabeln till skrivarens baksida igen om du har en USB-anslutning till datorn.
 15. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 16. Tryck på OK för att rensa alla meddelanden från skrivarens kontrollpanel.

Steg tre: Starta om originalet och försök sedan göra uppgiften igen

 1. Lägg i originaldokumenten med utskriftssidan uppåt i ADF.
  Figur : Ladda originalet igen
  Bild: Ladda originalet igen.
 2. Justera pappersledarna för bredd så att de ligger lätt an mot pappersbunten. Skjut inte pappersledarna så kraftigt att de trycker mot pappret.
  Figur : Justera pappersledarna
  Bild: Justera pappersledarna för bredd.
 3. På skrivarens kontrollpanel, tryck på OK för att fortsätta med den ursprungliga uppgiften.
 • Om skrivaren fortsätter med uppgiften, kan du avbryta felsökningen.
 • Om skrivaren inte automatiskt fortsätter jobbet eller om problemet kvarstår, fortsätt till nästa steg.

Steg fyra: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Skriv ut en testsida för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
 1. Tryck på nedåtpilen () på skrivarens kontrollpanel för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 2. Tryck på nedåtpilen () för att välja Statusrapport för skrivaren och tryck sedan på OK. Testsidan skrivs ut.
  Figur : Exempel på en rapport om skrivarens status
  Bild: Exempel på en rapport om skrivarens status
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning tre: Återställ skrivaren

Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.

Steg ett: Utför en strömåterställning

 1. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 2. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 3. Vänta i minst 15 sekunder.
 4. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 5. Återanslut strömsladden till skrivaren.
 6. Slå på skrivaren.

Steg två: Kopiera med ADF:en

 1. Fyll på vanligt papper i facket.
 2. Lägg i ett ark av originaldokumentet med utskriftssidan upp, i ADF:en.
  Figur : Lägg på originalet
  Bild: Lägg på originalet
 3. Justera pappersledarna för bredd så att de ligger lätt an mot pappersbunten. Skjut inte pappersledarna så kraftigt att de trycker mot pappret.
  Figur : Justera pappersledarna
  Bild: Justera pappersledarna
 4. Tryck på nedåtpilen () på skrivarens kontrollpanel för att bläddra till Kopiera och tryck sedan på OK.
 5. Tryck på nedåtpilen och välj Starta svartvit kopiering eller Starta färgkopiering och tryck på OK. Skrivaren skriver ut en kopia av sidan.
 • Om skrivaren skriver ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om skrivaren inte skriver ut en kopia eller om problemet kvarstår, fortsätt till det nästa steget.

Steg tre: Skriv ut en statusrapport för skrivaren

Kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska genom att skriva ut en statusrapport för skrivaren som en testsida.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...