hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Lösa problem med utskriftskvalitet för HP Photosmart e-All-in-One (D110a och D110b) -skrivarserier

Det här dokumentet gäller för HP Photosmart e-All-in-One-skrivare (D110a och D110b).
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
Användning av äkta HP bläckpatroner förhindrar de flesta problem med utskriftskvaliteten, och i vissa fall kan skrivaren också behöva få 'vila' mellan utskriftsjobb. Kontrollera pappret och utskriftsinställningarna för att se till att de är rätt för utskriftsjobbet, och rengör patronerna och skrivhuvudet. Tomma eller defekta bläckpatroner måste bytas ut.
Om du behöver skriva ut genast och kvaliteten på utskrifterna inte spelar någon roll kan du skriva ut i reservbläckläge.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Vissa utskriftsproblem kan åtgärdas under en period av inaktivitet. Vänta i cirka 30 minuter och prova sedan att skriva ut igen.
Lösning tre: Kontrollera papperet
Följ dessa steg för att kontrollera papperet.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 1. Följ de här anvisningarna för att kontrollera att papperet lämpar sig för den aktuella utskriften.
  • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. Vanligen är den blanka sidan utskriftssidan och ibland har icke-utskriftssidan papperstillverkarens logotyp.
  • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
   Figur : Använd inte skrynkligt papper
   Bild: Använd inte skrynkligt papper
  • Använd rätt papperstyp för projektet.
   • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
    Figur : Vanligt papper med ColorLok-teknik rekommenderas för textutskrift
   • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
   • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
  • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10–20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
  • Prova med att använda ett annat papper. Det visar om problemet hör samman med pappret.
  • Felaktigt papper orsakar ofta vertikala ränder på utskrifterna. Byt inte bläckpatroner för att åtgärda vertikala ränder.
  • Om en kopia blir strimmig, rengör skannerns glas.
 2. Om papperet inte är lämpligt för utskriftsjobbet fyller du på rätt papperstyp i skrivaren.
 3. Kör utskriftsjobbet igen när du har gåt igenom föregående steg.
Lösning fyra: Kontrollera utskriftsinställningarna
Utskriftsinställningarna kan vara orsaken till felaktiga färger eller problem med utskriftskvaliteten. Följ dessa steg för att kontrollera utskriftsinställningarna för din utskrift.
  obs!
Den här lösningen kräver den fullständiga HP-programvaran. Om du inte installerade den fullständiga programvaran vid installationsprocessen går du till för programvara och drivrutiner och laddar ner och installerar den fullständiga programvaran (endast Windows).
Lösning fem: Kontrollera beräknade bläcknivåer och byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut
Följ dessa steg för att kontrollera bläcknivåerna och byt sedan ut bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.
Steg 1: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna
Följ de här stegen för att kontrollera beräknade bläcknivåer.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 1. Fyll på med vanligt vitt papper i pappersfacket.
 2. Tryck på knappen () bredvid inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilenknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilknappen () för att välja Beräknade bläcknivåer och tryck sedan på OK.
  Figur : Bild med beräknade bläcknivåer som visar fulla patroner
  Bild: Beräknade bläcknivåer
 • Om ingen av patronerna har låg bläcknivå behöver du inte byta ut dem än. Fortsätt med nästa lösning.
 • Om bläcknivån i någon patron är låg går du vidare till nästa steg för att byta ut den.
Steg 2: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Följ dessa steg för att byta alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner.
Följande video visar hur du byter bläckpatron.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 3. Öppna bläckpatronluckan. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 6. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den snäpper fast. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt i trefärgspatronen i hållaren till vänster.
  • Sätt i den svarta bläckpatronen i hållaren till höger.
  Figur : Färgkodade patronhållare
  Bild: Färgkodade patronhållare
  Figur : Exempel på hur du sätter i trefärgspatronen
  Bild: Sätta tillbaka patronen
 7. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 8. Upprepa dessa steg för att byta ut den andra patronen om det behövs.
 9. Stäng bläckpatronsluckan.
Steg 3: Justera skrivaren
Följ stegen nedan för att rikta in bläckpatronerna.
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att papper är ilagt.
 2. Tryck på knappen () bredvid inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilknappen () för att välja Justera skrivaren och tryck sedan på OK. Inriktningssidan skrivs ut.
 5. Lyft på skrivarens lock.
 6. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som riktmärke för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 7. Stäng locket och tryck sedan på OK för att slutföra justeringen.
 8. Vänta medan skrivaren skannar inriktningssidan och slutför justeringsprocessen.
Lösning sex: Skriv ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet och felsök problemen
Följ anvisningarna nedan för att skriva ut och utvärdera en diagnostikrapport om utskriftskvalitet.
Steg 1: Skriv ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på ATM-knappen () intill inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilenknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på nedåtpilen () för att välja Print Quality Report (Utskriftskvalitetsrapport) och tryck sedan på OK. Skrivaren skriver ut rapporten.
  Figur : Exempel på en diagnostikrapport för utskriftskvalitet utan felaktigheter
  Bild: Exempel på en diagnostikrapport för utskriftskvalitet utan felaktigheter.
Steg 2: Kontrollera om det finns defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet
Titta i de diagnostiska områdena om det finns defekter i diagnosrapporten för utskriftskvalitet. Defekter i rapporten kan hjälpa dig att identifiera problem med utskriftskvaliteten så att du kan felsöka dem bättre.
  Figur : Diagnostiska områden i diagnosrapporten för utskriftskvalitet
  Bild: Diagnostiska områden i diagnosrapporten för utskriftskvalitet
 1. Exempeltext
 2. Justeringsmönster
 3. Färgfält
Om skrivaren och bläckpatronerna fungerar som de ska visas i allmänhet alla färgfält utan strimmor och med jämn färg. Den svarta texten på sidan ska inte heller uppvisa några bläckränder.
Se denna tabell för exempel på defekter som kan finnas i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet. Dessa exempel är inte heltäckande, men visar de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet
Defekt
Exempel
Text med stort teckensnitt är ojämnt i ena änden (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Ojämn stor text.
Oregelbundet randiga eller blekta färgfält (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Randiga eller bleka färgfält.
Ojämna färgfält (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Ojämna färgfält.
Färgfälten är randiga med en annan färg (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Randiga färgfält.
Färgstaplarna har regelbundna vita ränder (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Vita ränder i färgfält.
Fullständigt saknad (svart) färg (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Färg saknas (svart).
Sidan är tom eller nästan tom (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Nästan tom sida.
Ojämna justeringsmönster (möjligt justeringsproblem)
Bild: Ojämna inriktningsmönster.
 • Om du inte hittar några defekter på testsidan fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna som de ska. Fortsätt inte med felsökningsstegen i det här dokumentet. Om utskrifterna fortfarande inte är bra nog kan du försöka använda följande allmänna riktlinjer för utskriftskvalitet.
  • Kontrollera att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket blir ofta suddiga eller otydliga.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med skrivaren, eller något annat program, för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift (bild)
  Endast Windows: Om du upplever förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller saknad text eller grafik, går du till Kontinuerliga sidor med egendomlig eller förvrängd teckenutskrift i Windows
 • Gå vidare till nästa steg om du hittar en eller flera defekter på testsidan.
Steg 3: Justera skrivaren
Följ de här stegen för att justera bläckpatronerna om det fanns defekter på diagnostikrapporten för utskriftskvalitet som indikerar ett justeringsproblem.
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att papper är ilagt.
 2. Tryck på knappen () bredvid inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilknappen () för att välja Justera skrivaren och tryck sedan på OK. Inriktningssidan skrivs ut.
 5. Lyft på skrivarens lock.
 6. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som riktmärke för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 7. Stäng locket och tryck sedan på OK för att slutföra justeringen.
 8. Vänta medan skrivaren skannar inriktningssidan och slutför justeringsprocessen.
Steg 4: Använd ett automatiskt verktyg för att rengöra skrivhuvudet
Om du har hittat defekter på inriktningssidan kan skrivhuvudet vara igensatt. Följ stegen nedan för köra ett automatiskt verktyg som rengör skrivhuvudet.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen () bredvid inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilknappen () för att välja Rengör skrivhuvud och tryck sedan på OK. Skrivaren startar rengöringen.
    obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt. En testsida skrivs ut när rengöringen är klar.
 5. Granska utskriftskvaliteten på testsidan för skrivhuvudet. Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig, följ anvisningarna för att köra Omedelbar rengöring och Primär rengöring, om det behövs.
 • Om de här stegen löste problemet kan du avsluta felsökningen.
 • Om den testsida som du skrev ut tidigare visar spårmärken eller utsmetad text, fortsätt till nästa steg för att rengöra området omkring bläckmunstyckena.
  obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
Steg 5: Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena
Du behöver endast gå igenom dessa steg om det fanns spårmärken eller fläckar i utskriften eller på testsidan. Utför endast dessa steg om testsidan eller utskriften verkligen innehåller utsmetad text eller spårmärken. Om du inte ser några brister går du till nästa lösning för att byta ut problempatronen och justera bläckpatronerna.
Figur : Exempel på utsmetad text
Bild: Exempel på utsmetad text
Figur : Exempel på text med spårmärken
Bild: Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande:
  • Torra skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Rena pappersark
  • Destillerat eller filtrerat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla förorenande ämnen som kan skada bläckpatronerna)
     varning!
   Använd inte rengöringsmedel för valsar eller alkohol för att rengöra området. Det kan skada bläckpatronen eller skrivaren.
 2. Om skrivaren inte är igång startar du den genom att trycka på strömknappen.
 3. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
  Bild: Öppna den främre luckan
 4. Vänta tills skrivarvagnen flyttats till mitten av skrivaren.
 5. Tryck ner en av bläckpatronerna för att frigöra den, och dra sedan ur den.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 6. Placera bläckpatronen på ett papper med bläckmunstyckena vända uppåt.
 7. Fukta lätt en ren skumgummitopp med destillerat vatten.
 8. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitoppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
   Bild: Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
  1. Munstycksplatta - RENGÖR INTE
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 9. Låt antingen bläckpatronen vara i tio minuter för att låta det rengjorda området torka eller torka av det med en ny bomullstopp.
 10. Sätt bläckpatronen på rätt plats. Den svarta parallellogramikonen () markerar rätt plats för den svarta bläckpatronen och den magentafärgade halvcirkeln () markerar rätt plats för färgpatronen.
  Figur : Exempel på hur du sätter i trefärgspatronen
  Bild: Sätta tillbaka patronen
 11. Tryck på bläckpatronen tills den snäpper på plats.
  Figur : Snäpp bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp bläckpatronen på plats
 12. Upprepa dessa steg för att göra rent området runt bläckmunstycket på den andra bläckpatronen.
 13. Stäng den främre luckan.
 14. Prova att skriva ut igen.
Lösning sju: Byt ut den felaktiga patronen mot en ny och rikta in patronerna
Följ dessa steg för att byta ut den bläckpatron som orsakar problemet, om du hittade felaktigheter i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet och föregående steg inte löste problemet (även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar). Den bläckpatron som orsakar problemet är den bläckpatron som skrev ut felaktigheterna i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet, enligt beskrivningen tidigare i detta dokument.
Steg 1: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
Följ stegen nedan för att byta problembläckpatronen.
Följande video visar hur du byter bläckpatron.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 3. Öppna bläckpatronluckan. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 6. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den snäpper fast. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt i trefärgspatronen i hållaren till vänster.
  • Sätt i den svarta bläckpatronen i hållaren till höger.
  Figur : Färgkodade patronhållare
  Bild: Färgkodade patronhållare
  Figur : Exempel på hur du sätter i trefärgspatronen
  Bild: Sätta tillbaka patronen
 7. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 8. Upprepa dessa steg för att byta ut den andra patronen om det behövs.
 9. Stäng bläckpatronsluckan.
Steg 2: Justera skrivaren
Följ stegen nedan för att rikta in bläckpatronerna.
 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att papper är ilagt.
 2. Tryck på knappen () bredvid inställningsikonen () i kontrollpanelens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på högerpilknappen () för att välja Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilknappen () för att välja Justera skrivaren och tryck sedan på OK. Inriktningssidan skrivs ut.
 5. Lyft på skrivarens lock.
 6. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd markeringen bredvid skannerglaset som riktmärke för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 7. Stäng locket och tryck sedan på OK för att slutföra justeringen.
 8. Vänta medan skrivaren skannar inriktningssidan och slutför justeringsprocessen.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Om du inte har en bläckpatron i beredskap kan du ändå skriva ut i reservbläcksläge. Ta ut patronen som orsakar problemet och skriv ut med den återstående patronen.
 • Om du tar bort trefärgspatronen kommer gråskala att användas för utskrifterna.
 • Om du tar bort den svarta bläckpatronen eller fotopatronen skriver produkten ut långsammare och färgerna på utskrifterna kanske inte ser ut som du hade förväntat dig.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...