hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Chromebook och Chromebox - Felsöka maskinvaruproblem med diagnostik

Det här dokumentet avser HP Chromebook och Chromebox-datorer med operativsystemet Chrome.
Operativsystemet Chrome omfattar en gränssnittsmiljö som kallas för Chrome Shell (crosh). Crosh omfattar flera diagnostiska test som kan användas på alla HP Chromebook-datorer och Chromeboxes utan att aktivera utvecklarläget. Följ stegen i det här dokumentet för att använda crosh, eller ett annat diagnostiskt Chrome-verktyg för att felsöka problem i Chromebook eller i Chromebox-maskinvaran.

Testa batteriet i HP Chromebook

Chrome Shell (crosh) inkluderar ett enkelt diagnostiskt test för batterihälsan. Kontrollera att HP Chromebook-batteriet laddas och testa batterihälsan och urladdningnivån med stegen i följande avsnitt:

Testa SSD-lagringshälsan

Använd stegen i det här avsnittet för att testa statusen på lagringsenheterna på din HP Chromebook eller Chromebox med hjälp av crosh.
obs!
Diagnostikverktyget crosh som används för att testa lagringshälsan fungerar inte på enheter med eMMC-minne.
 1. Anslut strömkällan till Chromebook eller Chromebox och logga in på ditt konto.
 2. Stäng öppna program eller flikar.
 3. Tryck på knapparna ctrl + alt + t för att öppna crosh.
  Crosh öppnas i en ny flik i webbläsaren.
  Figur : Fliken crosh
  Fliken crosh
 4. Skriv in storage_test_1 och tryck sedan på retur.
  Figur : Crosh-lagringstest 1
  Crosh-lagringstest 1
 5. En skärm visar testresultaten från lagringstestet.
  Figur : Crosh-lagringstest 1 - slutfördes utan fel
  Crosh-lagringstest 1 - slutfördes utan fel
  Söka efter felmeddelanden som kan indikera bristande maskinvara.
  Figur : Crosh-lagringstest 1 - exempel på fel
  Crosh-lagringstest 1 - exempel på fel
  Om din Chrome-enhet fungerar med eMMC-lagring, körs inte lagningstestet.
  Figur : Crosh aktiverar inte ett test av eMMC-lagringen
  Crosh aktiverar inte ett test av eMMC-lagringen
 6. Upprepa testet med kommandot storage_test_2och sök efter felmeddelanden.
  Figur : Crosh-lagringstest 2
  Crosh-lagringstest 2
 7. Stäng fliken för att avsluta crosh.

Testa nätverksadaptern

Om du har problem att ansluta till Internet, använder du stegen i något av följande avsnitt för att testa nätverksadaptern på din HP Chromebook eller Chromebox:

Testa minnet

Använd stegen i det här avsnittet för att testa minnet på din HP Chromebook eller Chromebox med crosh.
 1. Anslut strömkällan till Chromebook eller Chromebox och logga in på ditt konto.
 2. Stäng öppna program eller flikar.
 3. Tryck på knapparna ctrl + alt + t för att öppna crosh.
  Crosh öppnas i en ny flik i webbläsaren.
  Figur : Fliken crosh
  Fliken crosh
 4. Skriv in memory_test och tryck sedan på retur.
  Figur : Kommandot för crosh-minnestest
  Kommandot för crosh-minnestest
  Vänta medan crosh kör minnestestet. Testet har slutförts när ordet klar visas nedanför listan med testresultat.
 5. En diagnosskärm visar resultaten minnestestet.
  Figur : Crosh-resultat från minnestest - godkänt
  Crosh-resultat från minnestest - godkänt
  Söka efter felmeddelanden som kan indikera bristande maskinvara.
  Figur : Crosh-minnestest - exempel på fel
  Crosh-minnestest - exempel på fel
 6. Stäng fliken för att avsluta crosh.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...