hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY, DeskJet-skrivare - Byta bläckpatroner

Det här dokumentet gäller för följande skrivare:
Skrivarmodell
HP ENVY 5530 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5536 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5531 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5539 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5532 e-allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4515 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5534 e-allt-i-ett-skrivare
HP DeskJet Ink Advantage 4518 e-allt-i-ett-skrivare
HP ENVY 5535 e-allt-i-ett-skrivare
I det här dokumentet beskrivs stegen för byte av bläckpatroner.

Typ av bläckpatron

Se tabellen nedan för att identifiera rätt bläckpatroner för ditt område.
HP ENVY 5530 e-allt-i-ett-skrivarserie
Bläckpatron beskrivning
Land/region
Nordamerika och Asien med stillahavsregionen (undanta Indien, Indonesien, Kina och Japan)
Västeuropa
Mellanöstern, Afrika, Latinamerika, Japan och OSS (Oberoende staters samvälde)
Kina, Indien och Indonesien
Svart bläckpatron
HP 61 svart
HP 301 svart
HP 122 svart
HP 802 svart
Färgpatron
HP 61 trefärgad
HP 301 trefärgad
HP 122 trefärgad
HP 802 trefärgad
Deskjet Ink Advantage 4510 e-allt-i-ett-skrivarserien
Bläckpatron beskrivning
Land/region
Nordamerika
Latinamerika
Asien med stillahavsregionen
Europa, Mellanöstern och Afrika
Svart bläckpatron
-
HP 662 svart
HP 678 svart
HP 650 svart
Färgpatron
-
HP 662 trefärgad
HP 678 trefärgad
HP 650 trefärgad
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Byta bläckpatroner

Följ dessa steg för att byta och sedan justera bläckpatronerna.

Steg ett: Fyll på papper

När du installerar en ny bläckpatron uppmanas du att fylla på papper så att du kan göra en bläckpatronjustering. Innan du påbörjar justeringsprocessen, följ de här stegen för att fylla på papper i skrivaren.
 1. Öppna luckan till pappersmagasinet.
 2. Fatta tag i luckan och dra den sedan mot dig så att den förlängs.
 3. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget.
   Figur : Förbered pappersfacket
   Bild: Förbered pappersfacket.
  1. Förläng pappersfacket
  2. Skjut pappersledarna för bredd till det yttersta läget
 4. Lägg i en bunt vanligt papper i facket, med kortsidan vänd mot skrivaren och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten så långt det går.
  Figur : Fyll på papper i facket
  Bild: Fyll på papper i facket.
 5. För pappersledarna inåt tills de ligger an mot pappersbunten och skjut sedan in pappersfacket igen i skrivaren tills det klickar på plats.
   Figur : Stäng pappersfacket
   Bild: Stäng pappersfacket.
  1. Skjut in pappersledarna för bredd
  2. För tillbaka pappersfacket i skrivaren
 6. Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden.
  Figur : Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden
  Bild: Dra ut pappersfackets förlängningsdel mot dig och lyft sedan upp änden.

Steg två: Byt ut bläckpatronen

Följ anvisningarna när du byter ut den ena eller båda bläckpatroner.
obs!
Om du har registrerat dig i programmet Instant Ink får du särskilda Instant Ink-patroner. Instant Ink-bläckpatronerna är större än standardpatroner, men de får plats i skrivarvagnen på samma sätt.
  Figur : Standard- och Instant Ink-patroner
  Bild: Standard- och Instant Ink-patroner
 1. Standardpatron
 2. Instant Ink-patron
 1. Starta skrivaren genom att trycka på strömbrytaren, om den inte redan är igång.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttar sig in i patronens åtkomstområde. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Lyft på locket till bläckpatronplatsen och frigör bläckpatronen och tryck sedan försiktigt locket tillbaka så långt det går.
 5. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur hållaren.
   Figur : Ta ut bläckpatronen
   Bild: Ta ut bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra upp bläckpatronen
 6. Ta ut den nya patronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Ta bort skyddstejpen.
 7. Håll bläckpatron i en något uppåtriktad vinkel med patronkontakterna vända mot skrivarens baksida. Skjut in bläckpatron på den tomma hållaren.
 8. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
  obs!
  Sätt i färgpatronen i hållaren till vänster. Sätt i den svarta bläckpatronen i hållaren till höger.
   Figur : Sätt i bläckpatronen
   Bild: Sätt i bläckpatronen.
  1. Sätt i bläckpatronen
  2. Stäng locket
  3. Färgpatronen sitter till vänster och den svarta bläckpatron till höger
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
 11. Stäng skannerlocket.
 12. Följ instruktionerna på kontrollpanelen för att starta inriktningen av patronerna. Skrivaren riktar in patronerna och skriver sedan ut en inriktningssida.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...