hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta ut bläckpatroner i HP Officejet Pro 6230 ePrinter-serien

Det här dokumentet är för skrivarmodellen HP Officejet Pro 6230 ePrinter.
Byt ut patroner som är tomma eller nästan tomma med nya, äkta HP-bläckpatroner.
  varning!
Du ska aldrig stänga av skrivaren eller försöka att skriva ut när en bläckpatron har tagits bort från skrivaren. Om du gör det kan det skada bläcksystemet, orsaka läckage från skrivhuvudet eller orsaka problem med utskriftskvaliteten.
obs!
Om du vill ha information om hur du felsöker problem med utskriftskvaliteten, går du till Länkar till dokument om utskriftskvalitet i slutet av det här dokumentet.

Den här videon visar hur du byter bläckpatroner på HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Köpa bläckpatroner

Område
Svart bläckpatron
Cyan bläckpatron
Magenta bläckpatron
Gul bläckpatron
Amerika
HP 934 svart
HP 935XL cyan
HP 935XL magenta
HP 935XL gul
Europa
HP 934 svart
HP 935XL cyan
HP 935XL magenta
HP 935XL gul
Mellanöstern och Afrika
HP 934 svart
HP 935XL cyan
HP 935XL magenta
HP 935XL gul
Asien-Stillahavsområdet
HP 934 svart
HP 935XL cyan
HP 935XL magenta
HP 935XL gul
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Byt bläckpatronerna

Följ stegen nedan när du byter ut bläckpatronerna.

Steg 1: Lägg i papper i inmatningsfacket

När du installerar en ny patron gör skrivaren automatiskt en bläckpatronjustering. Innan du påbörjar justeringen kontrollerar du att papper har fyllts på i skrivarens inmatningsfack.
 1. Lyft utmatningsfacket.
  Figur : Lyft utmatningsfacket
  Bild: Lyft utmatningsfacket.
 2. Ta tag under handtaget på inmatningsfacket och dra sedan ut facket.
  obs!
  När du drar ut inmatningsfacket kan någon eller alla lampor för Val av pappersstorlek blinka. Om du ändrar storleken på papperet, tryck på knappen Val av pappersstorlek (). Fortsätt att trycka på knappen tills lampan visas bredvid den storlek du vill ha.
  Figur : Dra ut inmatningsfacket
  Bild: Dra ut inmatningsfacket.
 3. Skjut ut pappersledarna för bredd så långt det går.
 4. Lägg i en liten bunt vanligt vitt papper i pappersfacket. Se till att utskriftssidan är vänd nedåt och att kortsidan är vänd framåt.
  Figur : Lägg i papper i inmatningsfacket
  Bild: Lägg i papper i inmatningsfacket.
 5. Kontrollera att pappersbunten inte är högre än de streckade linjerna på sidan av inmatningsfacket.
  Figur : Exempel på de streckade linjerna på sidan av inmatningsfacket
  Bild: Exempel på de streckade linjerna på sidan av inmatningsfacket
 6. Om det behövs, för pappersledarna för bredd inåt tills de ligger mot pappersbuntens kanter.
  Figur : Skjut pappersledaren inåt
  Bild: Skjut pappersledaren inåt.
 7. Skjut in facket i skrivaren tills det låser på plats.
 8. Fäll ned utmatningsfacket och dra sedan ut fackets förlängare.
  Figur : Dra ut fackets förlängningsdel
  Bild: Dra ut fackets förlängningsdel.

Steg 2: Byt ut bläckpatronen

Följ anvisningarna när du byter ut en eller flera bläckpatroner.
 1. Starta skrivaren, om den inte redan är igång, genom att trycka på strömknappen.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
 3. Tryck på fliken på den gamla bläckpatronens framsida och dra den sedan uppåt för att ta bort bläckpatronen från platsen.
   Figur : Ta ut bläckpatronen
   Bild: Ta ut bläckpatronen.
  1. Tryck in fliken på den gamla bläckpatronens framsida
  2. Dra bläckpatronen uppåt
  3. Ta ut bläckpatronen
 4. Ta ut en bläckpatron ur dess förpackning och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. I annat fall kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida aningen sönder, något som är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Figur : Dra den orangefärgade fliken på omslaget rakt bakåt
  Bild: Dra den orangefärgade fliken på omslaget rakt bakåt.
 5. Håll bläckpatronen i sidorna och vrid sedan det orangefärgade skyddslocket moturs, så att det snäpper loss från bläckpatronen.
  obs!
  Det kan hända att du behöver ta i med lite kraft för att flytta på locket.
  Figur : Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen
  Bild: Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar från bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
 6. Vänd bläckpatronen så att bläckpatronens kontakter är vända nedåt och passa sedan ihop etiketten med färgpunkten i skrivarvagnen.
 7. För in bläckpatronen på plats och tryck sedan ned den försiktigt tills den snäpps fast.
   Figur : Sätt i bläckpatronen
   Bild: Sätt i bläckpatronen.
  1. För in patronen i hållaren
  2. Tryck ner bläckpatronen
  3. Kontrollera att bläckpatronen klickar på plats
 8. Upprepa det här stegen för att installera andra bläckpatroner, om det behövs.
 9. För fingret längs toppen av bläckpatronerna för att vara säker på att ingen av dem skjuter ut. Om du känner några bläckpatroner som inte är nivå, tryck ned ordentligt tills varje bläckpatron snäpps på plats.
 10. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
 11. Vänta tills skrivaren har riktat in bläckpatronerna. När inriktningen är slutförd skriver skrivaren ut en inriktningssida.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...