hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Meddelandet "Bläckvarning" eller "Låg bläcknivå" visas för HP Inkjet-skrivare

Det här dokumentet är för HP-skrivare som använder SETUP-bläckpatroner. Det är inte till för HP LaserJet-skrivare.
Meddelandet "Bläckvarning" eller "Låg bläcknivå" visas på datorn eller på skrivarens kontrollpanel. Meddelandet är en varning om att en eller flera bläckpatroner har låg bläcknivå och snart måste bytas.
  obs!
Om patronen har fyllts på eller renoverats, kan meddelandet "Låg bläcknivå" eller "Bläckvarning" vara oriktigt eller visas felaktigt.
Steg 1: Fortsätt skriva ut
För att fortsätta trycker du på OK på skrivarens kontrollpanel eller klicka på OK på datorskärmen för att stänga meddelandet och fortsätta utskriften.
Steg 2: Köpa nya bläckpatron
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
  1. Gå till HP SureSupply.
  2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
    Figur : Land-/region-väljaren
    Välja land/region
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Mer information om patronkapacitet finns på sidan Lär dig mer om bläcktillbehör på HP:s webbplats.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...