hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro MFP M225/M226 - Förbättra faxkvaliteten

Kontrollera att skannerglaset är rent
Med tiden kan smutsfläckar ansamlas på skannerglaset och baksidan i vit plast, och det kan påverka resultatet. Använd följande steg om du vill rengöra skannern.
 1. Stäng av skannern genom att trycka på strömbrytaren och dra sedan ut strömkabeln ur eluttaget.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Rengör skannerglaset, dokumentmatarens glasremsa och baksidan i vit plast med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med glasputsmedel utan slipmedel.
    varning!
  Använd inte slipmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller koltetraklorid på någon del av produkten. De kan skada den. Ställ inga vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan läcka ut och skada produkten.
 4. Torka av glaset och de vita plastdelarna med ett sämskskinn eller en cellulosasvamp för att undvika fläckar.
 5. Stäng skannerlocket.
 6. Anslut strömkabeln till ett eluttag och tryck sedan på strömbrytaren för att starta produkten.
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax
 1. Tryck på knappen Inställningar på produktens kontrollpanel.
 2. Välj Faxinställningar.
 3. Välj Avancerade inställningar och sedan Faxupplösning.
 4. Välj inställning för upplösning och tryck på OK.
Kontrollera inställningen ljusare/mörkare
Om faxutskriften är för ljus eller för mörk kan du kontrollera inställningen för ljus/mörker så att den lämpar sig för faxjobbet.
 1. Tryck på knappen Inställningar på produktens kontrollpanel.
 2. Välj Faxinställningar och sedan Avancerade inställningar.
 3. Välj Ljusare/Mörkare och justera sedan inställningen för faxjobbet.
Kontrollera inställningen Felkorrigering
Vanligtvis kontrollerar produkten signalerna från telefonlinjen under tiden som ett fax skickas eller tas emot. Om produkten känner av en felsignal under överföringen och inställningen för felkorrigering är kan produkten begära att en del av faxet skickas om. Standardinställningen för felkorrigering är .
Du bör endast stänga av felkorrigeringen om du får problem med att skicka eller ta emot fax, och om du är beredd att acceptera fel i överföringen. Det kan vara bra att stänga av inställningen när du försöker skicka ett fax utomlands eller ta emot ett utomlands eller om du använder en satellittelefonanslutning.
 1. Tryck på knappen Inställningar på produktens kontrollpanel.
 2. Välj Service och sedan Faxservice.
 3. Välj Felkorrigering och sedan .
Kontrollera inställningen Passa till sidan
Om produkten skrev ut ett faxjobb utanför sidan aktiverar du funktionen Passa till sidan från kontrollpanelen.
  obs!
Se till att standardpappersinställningen stämmer överens med storleken på det papper som placerats i facket.
 1. Tryck på knappen Inställningar på produktens kontrollpanel.
 2. Välj Faxinställningar och sedan Avancerade inställningar.
 3. Välj Anpassa till sida och sedan .
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna
Om du får problem med att dokumentmataren inte hanterar papper rätt, t.ex. papperstrassel eller matning av flera sidor samtidigt, rengör du dokumentmatarens valsar och separeringsdyna.
 1. Lyft upp inmatningsfacket till dokumentmataren.
  Figur : Lyft upp inmatningsfacket till dokumentmataren
 2. Använd en fuktad, luddfri trasa till att torka bort smuts från både inmatningsvalsarna och separeringsdynan.
    varning!
  Använd inte slipmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller koltetraklorid på någon del av produkten. De kan skada den. Ställ inga vätskor direkt på glaset eller plattan. De kan läcka ut och skada produkten.
  Figur : Rengör dokumentmatarens valsar och separeringsdynan.
 3. Stäng inmatningsfacket till dokumentmataren.
  Figur : Stäng inmatningsfacket till dokumentmataren
Skicka till en annan fax
Skicka faxjobbet till en annan fax för att se om den kan ta emot faxjobbet.
 • Om en annan fax kan ta emot faxet bör du kontrollera anslutningen och inställningarna på den första mottagande faxmaskinen.
 • Om den andra faxen inte kan ta emot faxet bör du kontrollera faxinställningarna på produkten. Om faxet fortfarande inte kan tas emot kan det finnas störningar på telefonlinjen. Försök att skicka faxet senare.
Kontrollera avsändarens fax
Be avsändaren göra kontrastinställningen mörkare på avsändarfaxapparaten och skicka sedan om faxet.
Om det mottagna faxets kvalitet fortfarande är dålig bör du kontrollera faxinställningarna på produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...