hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Lösa problem med utskriftskvalitet för HP Deskjet 305A (J611) e-All-in-One-skrivarserier

Detta dokument gäller för HP Deskjet 3050A e-All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
Användning av äkta HP bläckpatroner förhindrar de flesta problem med utskriftskvaliteten, och i vissa fall kan skrivaren också behöva få 'vila' mellan utskriftsjobb. Kontrollera pappret och utskriftsinställningarna för att se till att de är rätt för utskriftsjobbet, och rengör patronerna och skrivhuvudet. Tomma eller defekta bläckpatroner måste bytas ut.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Vissa utskriftsproblem kan åtgärdas under en period av inaktivitet. Vänta i cirka 30 minuter och prova sedan att skriva ut igen.
Lösning tre: Låt inte fotopapper ligga kvar i inmatningsfacket
Om fotopapper får ligga för länge i facket kan en reaktion uppstå mellan pappersvalsarna och fotopapperet. Det kan leda till linjer eller märken på det utskrivna fotot.
Rekommendation: Låt inte fotopapper ligga i facket i mer än 30 minuter. Fotopapper får bara ligga i facket när du ska skriva ut på fotopapper. Förvara fotopapper i en påse som kan förseglas när det inte används.
Lösning fyra: Kontrollera papperet
Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att papperet du använder lämpar sig för den aktuella utskriften. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. Vanligen är den blanka sidan utskriftssidan och ibland har icke-utskriftssidan papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
  Figur : Använd inte skrynkligt papper
  Bild: Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   Figur : Vanligt papper med ColorLok-teknik rekommenderas för textutskrift
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10 - 20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det visar om problemet har samband med pappret.
  obs!
Olämpligt, skadat papper eller papper som inte stöds kan orsaka vertikala ränder på utskrifterna.
Exempel på horisontella och vertikala ränder på utskriften
Figur : Horisontala ränder på utskriften
Bild: Horisontala ränder på utskriften.
Om utskriften innehåller vågräta linjer eller andra problem med utskriftskvaliteten än vertikala ränder, fortsätt du till nästa steg.
Figur : Vertikala ränder på utskriften
Bild: Vertikala ränder på utskriften.
Byt inte bläckpatronerna om det är vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället pappret som tidigare beskrivet i detta dokument, eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet. Vertikala ränder i kopior kan ofta rättas till genom rengöring av skannerglaset.
Pröva att skriva ut på nytt efter att ha följt anvisningarna ovan.
Lösning fem: Kontrollera utskriftsinställningarna
Utskriftsinställningarna kan vara orsaken till felaktiga färger eller problem med utskriftskvaliteten. Följ stegen nedan för att kontrollera utskriftsinställningarna för utskriftsjobbet.
Lösning sex: Kontrollera beräknade bläcknivåer och byt alla bläckpatroner som är tomma eller är nästan tomma
Följ de här stegen för att kontrollera bläcknivåerna och byt sedan ut bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.
Steg ett: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna
Följ de här stegen för att kontrollera beräknade bläcknivåer.
 1. Tryck på knappen Installation() på kontrollpanelen.
 2. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () och tryck sedan på knappen () bredvid Bläcknivåer.
 3. Tryck på knappen () bredvid OK. Bild som anger bläcknivå visas.
Figur : Beräknade bläcknivåer
Bild: Beräknade bläcknivåer
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 • Om ingen av patronerna har låg bläcknivå behöver du inte byta ut dem än. Fortsätt med nästa lösning.
 • Om bläcknivån i någon patron är låg går du vidare till nästa steg för att byta ut den.
Steg två: Byt ut alla nästan tomma eller tomma patroner
Följ dessa steg för att byta alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter.
Följande video visar hur byter bläckpatron.
  obs!
Videon visar HP Deskjet 3050. Produktens utsida kanske inte ser likadan ut som din produkt, men stegen är desamma.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 3. Öppna bläckpatronluckan. Skrivarvagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 6. Håll i bläckpatronens sidor med kontakterna vända mot skrivaren och munstyckena vända nedåt mot skrivarens nedre del. Sätt sedan in patronen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen i hållaren
 7. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 8. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga patroner om det behövs.
 9. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 10. Tryck på knappen () bredvid OK.
  Inriktningssidan skrivs ut.
Steg tre: Justera bläckpatronerna
Följ stegen nedan för att justera patronerna.
 1. Öppna skannerlocket.
 2. Placera justeringssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd den ingraverade markeringen bredvid skannerglaset som en guide för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 3. Stäng skannerlocket.
 4. Tryck på knappen () bredvid OK.
  Produkten skannar inriktningssidan.
 5. När meddelandet Inriktning klar visas på kontrollpanelen trycker du på knappen () bredvid OK för att slutföra inriktningen.
Lösning sju: Skriv ut och utvärdera en utskriftskvalitetsrapport och felsök defekter
Följ stegen nedan för att skriva ut och utvärdera en skrivarstatusrapporten.
Steg ett: Skriv ut en statusrapport för skrivaren
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställning () på produktens kontrollpanel. Menyn Inställningar visas.
 3. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Menyn Verktyg visas.
 4. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att markera Statusrapport skrivare och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Rapporten för skrivarstatus skrivs ut.
  Figur : Exempel på en statusrapport för skrivaren
  Bild: Exempel på en statusrapport för skrivaren
Steg två: Kontrollera skrivarstatusrapporten avseende defekter
Olika bläckpatroner skriver ut olika områden på skrivarstatusrapporten. Följ de här riktlinjerna för att fastställa vilka bläckpatroner som skriver ut på de olika områdena.
  Figur : Vilka patroner som skriver ut på de olika områdena på statusrapporten
  Bild: Vilka bläckpatroner som skriver ut på de olika områdena på statusrapporten
 1. Skrivs ut av färgpatronen
 2. Skrivs ut av den svarta bläckpatronen
Notera vilka bläckpatroner som skrev ut vilka områden på skrivarstatusrapporten och söka sedan efter defekter i rapporten.
Om skrivaren och bläckpatronerna fungerar som de ska visas i allmänhet alla färgstaplar utan strimmor och med jämn färg. Den svarta texten på sidan ska inte heller uppvisa några bläckränder.
Se tabellen nedan för exempel på defekter som kan förekomma i skrivarstatusrapporten. Dessa exempel är inte heltäckande, utan syftar till att täcka de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i skrivarstatusrapporten
Defekt
Exempel
Beskrivning eller orsak
Brutna linjer i rutmönster
Bild: Brutna linjer
Problem med bläckmunstyckena
Urblekta eller icke-överensstämmande färger i färgblocken
Bild: Färger som inte överensstämmer
Tomma bläckpatroner eller bläck som blandas
Spår eller kladd i texten
Bild: Utsmetad text
Fibrer eller andra rester på en eller båda bläckpatronerna
Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
Bild: Strimmor i rapporten
Bläcket i patronen håller på att ta slut eller munstyckena är igensatta
Ett eller flera av färgblocken saknas helt
  Bild: Färger som saknas på rapporten
 1. Alla färger skrivs ut – inga färger saknas
 2. Gul fattas - färgpatronen skriver inte ut korrekt
En färg i patronen har tagit slut eller munstyckena är igensatta.
 • Om du inte hittar några defekter på testsidan fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna som de ska. Fortsätt inte med felsökningsstegen i det här dokumentet. Om utskrifterna fortfarande inte är bra nog kan du försöka använda följande allmänna riktlinjer för utskriftskvalitet.
  • Kontrollera att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket blir ofta suddiga eller otydliga.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med skrivaren, eller något annat program, för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift (bild)
  Endast Windows: Om du upplever förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller saknad text eller grafik, går du till Kontinuerliga sidor med egendomlig eller förvrängd teckenutskrift i Windows
 • Gå vidare till nästa steg om du hittar en eller flera defekter på testsidan.
Steg tre: Justera bläckpatronerna
Följ stegen nedan för att justera patronerna.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställning () på produktens kontrollpanel. Menyn Inställningar visas.
 3. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Menyn Verktyg visas.
 4. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att välja Inriktning och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Inriktningssidan skrivs ut.
 5. Öppna skannerlocket.
 6. Följ anvisningarna på kontrollpanelen för att avsluta inriktningen.
Steg fyra: Använd ett automatiskt verktyg för att rengöra skrivhuvudet
Om du har hittat defekter på inriktningssidan kan skrivhuvudet vara igensatt. Följ stegen nedan för köra ett automatiskt verktyg som rengör skrivhuvudet.
  obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställning () på produktens kontrollpanel. Menyn Inställningar visas.
 3. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att välja Verktyg och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Menyn Verktyg visas.
 4. Tryck på knappen () bredvid nedåtpilen () för att markera Rengör skrivhuvud och tryck sedan på knappen () bredvid OK. Skrivaren rengör skrivhuvudet och skriver sedan ut en testsida för skrivhuvudet.
 5. Granska utskriftskvaliteten på testsidan för skrivhuvudet. Om utskriftskvaliteten fortfarande är dålig ska du följa instruktionerna för Utökad rengöring.
 • Om de här stegen löste problemet kan du avsluta felsökningen.
 • Om den testsida som du skrev ut tidigare visar spårmärken eller utsmetad text fortsätter du till nästa steg för att rengöra området omkring bläckmunstyckena.
Steg fem: Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena
Slutför dessa steg bara om du ser spår eller utsmetat bläck i skrivarstatusrapportens text eller på utskriften. Går vidare till nästa lösning för att byta ut den felaktiga bläckpatronen och rikta upp patronerna.
Figur : Exempel på utsmetad text
Bild: Exempel på utsmetad text
Figur : Exempel på text med spårmärken
Bild: Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande:
  • Torra skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Rena pappersark
  • Destillerat eller filtrerat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla förorenande ämnen som kan skada bläckpatronerna).
     varning!
   Använd inte rengöringsmedel för valsar eller alkohol för att rengöra området. Det kan skada patronen eller skrivaren.
 2. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna. Skrivarvagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och tystnat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronerna
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Placera bläckpatronen på ett papper med munstyckena uppåt.
 6. Fukta en ren skumgummitopp med destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitoppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
   Bild som visar bläckmunstycket och bläckpatronens kontakter
  1. Munstycksplatta - RENGÖR INTE
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 8. Låt antingen bläckpatronen vara i tio minuter för att låta det rengjorda området torka eller torka av det med en ny bomullstopp.
 9. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och för sedan in den på plats. Kontrollera att ikonen på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen i hållaren
 10. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Bild: Snäpp fast bläckpatronen på plats
 11. Upprepa dessa steg för att göra rent området runt bläckmunstycket på den andra bläckpatronen.
 12. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 13. Försök skriva ut igen.
Lösning åtta: Byt ut den felaktiga patronen mot en ny och rikta in patronerna.
Följ dessa steg för att byta ut den felaktiga bläckpatronen om du hittade fel på skrivarstatusrapporten och föregående steg inte löste problemet, även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar. Den felaktiga bläckpatronen är den patron som skrev ut defekterna på skrivarstatusrapporten enligt beskrivningen tidigare i detta dokument.
Steg ett: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet
Följ stegen här nedanför för att byta bläckpatronen som orsakar problem.
Följande video visar hur byter bläckpatron.
  obs!
Videon visar HP Deskjet 3050. Produktens utsida kanske inte ser likadan ut som din produkt, men stegen är desamma.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
 3. Öppna bläckpatronluckan. Skrivarvagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 4. Du lossar bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut den från hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör inte kontakterna eller bläckmunstyckena
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen och ta bort plasttejpen genom att dra i fliken.
    varning!
  Rör inte de kopparfärgade kontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Ta bort tejpen
  Bild: Ta bort tejpen
 6. Håll i bläckpatronens sidor med kontakterna vända mot skrivaren och munstyckena vända nedåt mot skrivarens nedre del. Sätt sedan in patronen i hållaren.
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Bild: För in bläckpatronen i hållaren
 7. Tryck bläckpatronen framåt i hållaren tills den snäpps fast.
 8. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga patroner om det behövs.
 9. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
  Bild: Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna
 10. Tryck på knappen () bredvid OK.
  Inriktningssidan skrivs ut.
Steg två: Justera bläckpatronerna
Följ stegen nedan för att justera patronerna.
 1. Öppna skannerlocket.
 2. Placera justeringssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset. Använd den ingraverade markeringen bredvid skannerglaset som en guide för placering av inriktningssidan.
  Figur : Placera inriktningssidan på skannerglaset
  Bild: Placera inriktningssidan på skannerglaset
 3. Stäng skannerlocket.
 4. Tryck på knappen () bredvid OK.
  Produkten skannar inriktningssidan.
 5. När meddelandet Inriktning klar visas på kontrollpanelen trycker du på knappen () bredvid OK för att slutföra inriktningen.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...