hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Byt ut tonerkassetten

Inledning

Följande information innehåller information om tonerkassetten för produkten samt instruktioner för hur den byts ut.

Information om tonerkassetter

Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Köp kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för produkten genom att besöka HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Bläddra längst ned på sidan och kontrollera att land/region är rätt inställt.
Kapacitet
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 81A svart LaserJet-tonerkassett, original
81A
CF281A
HP 81X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
81X
CF281X
obs!
Tonerkassetter med hög kapacitet innehåller mer toner än standardkassetter, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan det är dags att byta ut den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från produkten under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Plastskydd
 2. Minneskrets
 3. Packtejp
 4. BildtrummaRör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvalitet.
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns i tonerkassettens förpackning.

Ta bort och sätta tillbaka kassetten

 1. Öppna den övre luckan genom att dra i dess spärr.
  Figur : Öppna den övre luckan
 2. Ta tag i handtaget på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra den utåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur den skyddande påsen. Spara all förpackning för återvinning. Använd den medföljande förbetalda postetiketten när du returnerar den använda kassetten till HP för återvinning.
  Figur : Ny tonerkassett
 4. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Vippa tonerkassetten
 5. Ta bort skyddshöljet från tonerkassetten.
  Figur : Ta bort skyddshöljet
 6. Dra ut den orangefärgade fliken för att ta bort förseglingstejpen. Dra bort hela tejpen från kassetten.
  Figur : Ta bort tejpen
 7. Passa in tonerkassetten i ledaren och skjut in den i skrivaren.
  Figur : Installera tonerkassetten
 8. Stäng den övre luckan.
  Figur : Stäng den övre luckan
 9. Packa den använda tonerkassetten, skyddshöljet och förseglingstejpen i lådan som den nya kassetten levererades i. Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning.
  Figur : Återvinn den använda tonerkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...