hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise - Sätt i minnes-DIMM-kortet

Inledning

I det här dokumentet beskrivs hur du tar bort och ersätter formateraren för HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för formaterarsatsen
  A2W77-67902 (endast M855)
  Formaterarsats med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.

Steg 1: Ta bort formateraren

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
  3. Koppla bort alla kablar och tillbehör som är anslutna till formateraren.
 2. Lossa på de två tumskruvarna på formateraren och dra sedan ut formateraren ur produkten.
  Figur : Lossa på de två tumskruvarna på formateraren och dra sedan ut formateraren ur produkten.
 3. Figur :

Steg 2: Ta bort det gamla minnes-DIMM-kortet

  varning!
 1. Figur :
 2. Figur :

Steg 4: Installera det nya minnes-DIMM-kortet

  varning!
 1. Vinkla DIMM-kortet och sätt försiktigt in det i facket på formateraren.
  obs!
  Placera DIMM-kortet så att springan i DIMM-kortet är justerad med fliken i facket.
  Figur : Vinkla DIMM-kortet och sätt försiktigt in det i facket på formateraren.
 2. Installera DIMM-kortet genom att vrida det i pilens riktning.
  Figur : Installera DIMM-kortet genom att vrida det i pilens riktning.
 3. När DIMM-kortet är installerat kontrollerar du att fästklämmorna på DIMM-kortets högra och vänstra sida fastnar i rätt läge.
  Figur : När DIMM-kortet är installerat kontrollerar du att fästklämmorna på DIMM-kortets högra och vänstra sida fastnar i rätt läge.

Steg 5: Installera formateraren

  varning!
 1. Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
  Figur : Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
 2. Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.
  Figur : Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.

Steg 6: Testa installationen

 1. Gör så här:
  1. Återanslut alla kablar till formateraren.
  2. Anslut strömsladden.
 2. Starta produkten.
  obs!
  Du verifierar att formateraren är korrekt installerad genom att kontrollera följande funktioner via formaterarlamporna:
  • Hjärtslagslampan (1) lyser om formateraren fungerar som den ska.
   • Under initieringen av produkten lyser hjärtslagslampan med fast rött sken i cirka en sekund och går sedan över till fast grönt sken i cirka tjugo sekunder.
   • När initieringen är slutförd blinkar hjärtslagslampan kontinuerligt om skrivaren fungerar som den ska.
  • Anslutningslampan (2) visar att formateraren är fast ansluten. Den börjar lysa grönt när produktens ström slås på och lyser grönt så länge formateraren är korrekt ansluten.
  Om lamporna inte fungerar som de ska stänger du av strömmen till produkten, tar bort formateraren och installerar den sedan igen (se till att formateraren är korrekt ansluten innan du drar åt tumskruvarna).
  Figur : Om lamporna inte fungerar som de ska stänger du av strömmen till produkten, tar bort formateraren och installerar den sedan igen (se till att formateraren är korrekt ansluten innan du drar åt tumskruvarna).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...