hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet P3015 - Produktspecifikationer

Produktens mått

Produktmått, med tonerkassett
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
P3015
316 mm
412 mm
448 mm
17,6 kg
P3015d
316 mm
412 mm
448 mm
17,6 kg
P3015n
316 mm
412 mm
448 mm
17,6 kg
P3015dn
316 mm
412 mm
448 mm
17,6 kg
P3015x
456 mm
412 mm
448 mm
22,8 kg
Produktmått med samtliga luckor, fack och dokumentmataren helt öppen
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
P3015
347 mm
1 040 mm
448 mm
P3015d
347 mm
1 040 mm
448 mm
P3015n
347 mm
1 040 mm
448 mm
P3015dn
347 mm
1 040 mm
448 mm
P3015x
487 mm
1 040 mm
448 mm

Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission

Energiförbrukning

Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP LaserJet P3015
780 W
14,5 W
8,5 W
0,6 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 30 minuter.
4Hastigheten är 40 sidor per minut på A4 och 42 sidor per minut på Letter.

Elspecifikationer

Ingångsspänning 110-volt: 100 till 127 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 8,6 A
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,2 A
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.

Akustiskt utsläpp

HP LaserJet P30151
Ljudstyrka
Utskrift (42 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,8 Bel (A) [68 dB (A)]
ohörbar
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift (42 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: HP LaserJet P3015dn, utskrift på papper i A4-storlek i 40 sid/min, enkelsidig utskrift.

Specifikationer för driftmiljö

Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17,5° till 25 °C
-20° till 60 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 90 % RH

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...