hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M5025/M5035 MFP - Produktspecifikationer

Produktens mått

Produktmått, med tonerkassett
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
M5025
775 mm
584 mm
597 mm
55 kg
M5035
775 mm
584 mm
597 mm
55 kg
M5035x
1 035 mm
762 mm
1 103 mm
93 kg
M5035xs
1 194 mm
762 mm
1 103 mm
97 kg
Produktmått med samtliga luckor, fack och dokumentmataren helt öppen
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
M5025
1 080 mm
991 mm
1 016 mm
M5035
1 080 mm
991 mm
1 016 mm
M5035x
1 340 mm
1 067 mm
1 016 mm
M5035xs
1 499 mm
1 067 mm
1 016 mm

Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission

Energiförbrukning

Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP LaserJet M5025/M5035 MFP
600 W
80 W
21 W
0,2 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 30 minuter.
4HP LaserJet M5025 MFP: Hastigheten är 25 sidor per minut på A4 och 25 sidor per minut på Letter. HP LaserJet M5035 MFP: Hastigheten är 35 sidor per minut på A4 och 35 sidor per minut på Letter.

Elspecifikationer

Ingångsspänning 110-volt: 100 till 127 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 8 A
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.

Akustiskt utsläpp

HP LaserJet M5025/M5035 MFP1
Ljudstyrka
Utskrift
Kopiering
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,6 Bel (A) [66 dB (A)]
LWAd = 7,1 Bel (A) [71 dB (A)]
ohörbar
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift
Kopiering
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
LpAm = 56 dB(A)
ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: HP LaserJet M5035 MFP, utskrift på papper i A4-storlek i 35 sid/min, enkelsidig utskrift.

Specifikationer för driftmiljö

Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17° till 25 °C
15° till 32,5 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 80 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 048 m

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...