solution Contentsolution Content

HP Color LaserJet CP5220 - Produktspecifikationer

Produktens mått

Produktmått, med tonerkassett
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
Vikt
CP5525n
465 mm
586 mm
544 mm
53,3 kg
CP5525dn
465 mm
586 mm
544 mm
53,3 kg
CP5525xh
885 mm
688 mm
745 mm
84 kg
Produktmått med samtliga luckor, fack och dokumentmataren helt öppen
Produkt
Höjd
Djup
Bredd
CP5525n
465 mm
1 066 mm
862 mm
CP5525dn
465 mm
1 066 mm
862 mm
CP5525xh
885 mm
1 066 mm
862 mm

Strömförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission

Energiförbrukning

Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1, 2, 3
Produktserie4
Utskrift
Redo
Viloläge
Av
HP Color LaserJet CP5220
440 W
30 W
4,4 W
0,5 W
1Värdena kan ändras.
2Den ström som rapporteras är det högsta uppmätta värdet för alla produktmodeller med standardspänning.
3Standardtid från redoläge till viloläge = 15 minuter.
4Hastigheten är 20 sidor per minut på A4 och 20 sidor per minut på Letter.

Elspecifikationer

Ingångsspänning 110-volt: 100 till 127 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A
Ingångsspänning 220 volt 220 till 240 V växelström (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
  varning!
Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.

Akustiskt utsläpp

HP Color LaserJet CP52201
Ljudstyrka
Utskrift (20 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LWAd = 6,3 Bel (A) [63 dB (A)]
LWAd = 5,3 Bel (A) [53 dB (A)]
Ljudtrycksnivå från åskådarposition
Utskrift (20 sidor/min)
Redo
Deklarerat per ISO 9296
LpAm = 49 dB(A)
ohörbar
1Akustiska värden kan ändras. Testad konfiguration: HP Color LaserJet CP5525, utskrift på papper i A4-storlek i 20 sid/min, enkelsidig utskrift.

Specifikationer för driftmiljö

Specifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17° till 25 °C
15° till 27 °C
Relativ fuktighet
30 till 70 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 70 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 000 m


Ytterligare supportalternativ