hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet-skrivare - Lösa felmeddelandet "Problem med bläcksystemet"

Det här dokumentet gäller för följande skrivare.
HP OfficeJet 8600-skrivarserie
HP OfficeJet Pro 8640 e-allt-i-ett-skrivare
HP Officejet Pro 251dw-skrivare
HP OfficeJet Pro 8660 e-allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 276dw-multifunktionsskrivare
HP OfficeJet 8702 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8210-skrivare
HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8216-skrivare
HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8218-skrivare
HP OfficeJet Pro 8718 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8600 e-Allt-i-ett-skrivare (N911a)
HP OfficeJet Pro 8719 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8600 Plus e-Allt-i-ett-skrivare (N911g)
HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8600 Premium e-allt-i-ett (N911n)
HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One-skrivare
HP Officejet Pro 8610 e-allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 8728 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8615 e-Allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8616 e-Allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 8732M All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8620 e-allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8625 e-allt-i-ett-skrivare
HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One-skrivare
HP OfficeJet Pro 8630 e-allt-i-ett-skrivare
Felmeddelandet “Problem med bläcksystem” visas på kontrollpanelen eller datorn och indikerar att bläcksystemet inte fungerar och skrivaren skriver inte ut.
Exempel på felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel
Felmeddelanden på datorn
Problem med bläcksystem
Problem med bläcksystem
Ta ut bläckpatronerna och kontrollera dom för läckage. Använd inte läckande bläckpatroner. Sätt tillbaka patronerna igen om de är hela.
Ta bort bläckpatronerna och undersök dem för att se om de läcker. Om några av patronerna läcker kontaktar du HP. Använd inte patroner som läcker. Om det inte finns några läckor, installerar du om patronerna och stänger luckan till skrivaren. Stäng av skrivaren och slå på den igen. Om du får det här meddelandet en andra gång, kontaktar du HP.
  obs!
Anvisningarna i det här dokumentet gäller endast svarta bläckpatroner för HP OfficeJet 8732M-skrivare.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
Lösning ett: Kontrollera om patronerna läcker
Viktigt! För att undvika startmisslyckanden på första skrivarinställning eller när du byter ut ett skrivhuvud ska du använda INSTÄLLNINGS-patronerna som medföljde skrivaren eller ersättningsskrivhuvudet.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Starta skrivaren.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
   Figur : OfficeJet Pro 8710
   Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  1. Placering av facket för bläckpatronens åtkomstlucka
  Figur : OfficeJet Pro 8210
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 3. Tryck på framsidan på den första bläckpatronen så att den lossnar och dra sedan ut den ur vagnen.
  Figur : Frigör patronen genom att trycka
  Bild: Frigör patronen genom att trycka.
 4. Kontrollera om patronen läcker. Var försiktig så att du inte får bläck på din hud eller kläder.
  • Om patronen läcker, byter du den.
  • Om den inte läcker fortsätter du till nästa steg.
    obs!
  Om du ser en liten mängd bläck på ringen där länken sitter i patronen läcker inte patronen.
 5. För in bläckpatronen på den färgkodade platsen och tryck den sedan framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
  Bild: Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen.
 6. Upprepa stegen för att kontrollera om de andra patronerna läcker.
 7. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
Lösning två: Återställ skrivaren
Följ dessa steg för att återställa skrivarmekanismen.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Lösning tre: Ta ut och installera om skrivhuvudet
Felmeddelandet Problem med bläcksystem orsakas ibland av dålig elektrisk kontakt mellan skrivhuvudet och skrivaren. Det kan hjälpa att ta ut och sätta tillbaka skrivhuvudet. Följ dessa steg i den ordning de anges för att ta ut och sedan sätta tillbaka skrivhuvudet.
Steg 1: Ta bort skrivhuvudet
 1. Starta skrivaren.
 2. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
   Figur : OfficeJet Pro 8710
   Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  1. Placering av facket för bläckpatronens åtkomstlucka
  Figur : OfficeJet Pro 8210
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 4. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida. Om du kopplar ur skrivaren förhindrar du att vagnen flyttar sig.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i skrivaren för att undvika risk för skador eller elektriska stötar.
 5. Lyft upp vagnspärren.
  Figur : Lyft upp vagnspärren
  Bild: Lyft upp vagnspärren.
 6. Ta tag i sidorna på skrivhuvudet och lyft varsamt och ta bort skrivhuvudet från vagnen.
    obs!
  Ta inte bort patronerna från skrivhuvudet. Du kan säkert ta bort skrivhuvudet med alla patroner på plats.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet
  Bild: Ta bort skrivhuvudet.
    varning!
  Munstyckeområdet på undersidan av skrivhuvudet är ömtåligt! Se till att skrivhuvudets undersida inte stöter emot eller gnids mot skrivaren. Vidrör inte munstyckena eller de elektriska kontakterna. Detta kan leda till elfel eller problem med utskriftskvaliteten.
   Figur : Munstycken och elektriska kontakter
   Bild: Munstycken och elektriska kontakter
  1. Munstycken
  2. De elektriska kontakterna
 7. Lägg skrivhuvudenheten (med patronerna installerade) upp och ned på ett rent pappersark.
    varning!
  Lämna inte skrivhuvudenheten utanför skrivaren under en längre tid. Då kan skrivhuvudet eller skrivaren skadas.
  Figur : Skrivhuvud upp och ned på ett rent pappersark
  Bild: Skrivhuvud upp och ned på ett rent pappersark.
Leta efter eventuella hinder i facket där skrivhuvudet sitter inne i skrivaren och ta bort dem. Om det behövs använder du en ficklampa och kontrollerar noga om det finns några hinder.
Figur : Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnen
Bild: Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnen
 1. Ta tag i skrivhuvudets sidor och vänd upp höger sida med munstyckena nedåt och de elektriska kontakterna vända borta från dig.
 2. På framsidan av skrivaren sätter du i skrivhuvudet i vagnen och ser till att de elektriska kontakterna är vända mot skrivarens insida. När du leder skrivhuvudet in i vagnen sänks det in i vagnen när det hamnar på plats.
    varning!
  Munstyckeområdet på undersidan av skrivhuvudet är ömtåligt! Se till att skrivhuvudets undersida inte stöter emot eller gnids mot skrivaren. Vidrör inte munstyckena eller de elektriska kontakterna. Det kan leda till elfel eller problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i skrivhuvudet.
 3. Vagga skrivhuvudet försiktigt åt vänster och höger så att skrivhuvudet verkligen hamnar på plats i vagnen.
 4. Fäll försiktigt ned spärrhandtaget och lås skrivhuvudet.
  Figur : Fäll ned spärrhandtaget
  Bild: Fäll ned spärrhandtaget.
 5. Kontrollera att vagnspärren är nere.
   Figur : Spärrhandtagets positioner
   Bild: Spärrhandtagets positioner.
  1. Spärrhandtaget är uppe
  2. Spärrhandtaget är nere
 6. Stäng bläckpatronsluckan.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Tryck på strömbrytaren om skrivaren inte startas automatiskt.
    obs!
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren är stilla och tyst innan du fortsätter.
 • Om dessa steg löste problemet, går du vidare till nästa steg för att rengöra skrivhuvudet.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.
Steg 4: Placera om skrivhuvudet upp till tre gånger
Ibland kvarstår felmeddelanden efter att du har satt i skrivhuvudet. Placera om skrivhuvudet upp till tre gånger så att eventuella felmeddelanden försvinner.
Exempel på felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel
Problem med bläcksystem
Skrivhuvud saknas eller är trasigt
Bläcksystemfel
Skrivarfel
Vagnfel
 • Om dessa steg löste felmeddelandet går du vidare till nästa steg.
 • Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa lösning.
 1. Fyll på nytt, vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på högerpilen () på skrivarens kontrollpanel, för att se ytterligare alternativ.
 3. Tryck på Installation (), tryck på Verktyg och sen på Rengör skrivhuvud.
 4. Vänta tills rengöringen av skrivhuvudet är klar och rapporten skrivs ut.
Lösning fyra: Byt ut skrivhuvudet
Om du har genomfört alla felsökningssteg ovan och fortfarande har problem med bläcksystemet, ersätt skrivhuvudet.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Om HP byter ut din skrivhuvudenhet enligt garantin får du en sats med en ny skrivhuvudenhet, instruktioner och en fullständig uppsättning bläckpatroner. Du måste installera INSTÄLLNINGS-patronerna som medföljer det nya skrivhuvudet, annars kan ett bläckpatron-fel uppstå.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Om du inte är i USA, gå till webbplatsen HP så köper du och klicka sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv CR324A (Europa och Mellanöstern) eller CR326A (Japan och Asien/Stillahavsområdet) i rutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Om du är i USA, gå till webbplatsen HP Parts Store (på engelska) för inköp av förbrukningsmaterial.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...