hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise M750 - Byta ut SSHD-enheten

Inledning
  obs!
Klicka här om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats
  Beskrivning
  CE707–67901
  Solid state-minne med installationsinstruktioner
Nödvändiga verktyg
 • Du behöver inga speciella verktyg för att installera den här delen.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.
Steg 1 – Ta bort formateraren
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
  3. Koppla bort alla kablar och tillbehör som är anslutna till formateraren.
    varning!
  Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Anslut de två tumskruvarna på formateraren.
 3. Dra ut formateringskortet ur skrivaren.
Steg 2 – Ta bort SSHD:n
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Frigör hårddisklåset.
 2. Ta bort låste från PCA:n.
 3. Koppla loss solid state-modulen från formaterar-PCA:n och ta bort den.
Steg 3 – Packa upp nya SSHD-enheten
  varning!
ESD-känslig del.
Ta upp den nya SSHD-enheten ur förpackningen.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga SSHD:n.
Steg 4 – Installera nya SSHD:n
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Vinkla solid state-modulen och sätt försiktigt in den i facket på formateraren.
 2. Byt ut låset på PCA:n.
 3. Rotera hårddisklåstet medsols så att SSHD-enheten sitter på plats.
Steg 5 – Ominstallera formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
 2. Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.
 3. Gör så här:
  1. Anslut strömkabeln.
  2. Starta produkten.
Steg 6 – Installera om den inbyggda programvaran
 1. Öppna www.hp.com/go/colorljM750_firmware och följ anvisningarna på skärmen för att hämta de senaste uppgraderingsfilerna för produktens inbyggda programvara.
 2. Kopiera uppdateringsfilen för den inbyggda programvaran till rotkatalogen ett USB-minne. Filen för uppdatering av inbyggd programvara har ett .bdl-filtillägg.
 3. Anslut USB-lagringsenheten till USB-porten på nederkanten av kontrollpanelen.
 4. Slå på produkten. Följande meddelande visas: Fel: 99.09.63 Felaktig disk. Tryck på OK om du vill fortsätta.
 5. Vänta tills Före start-menyn visas på kontrollpanelens display och bläddra sedan till 3 Administratör. Tryck på OK-knappen.
 6. Bläddra till 6 Hantera disk. Tryck på OK-knappen.
 7. Meddelandet Fortsätt med den begärda åtgärden visas. Tryck på OK-knappen.
 8. Tryck på tillbakaknappen för att återgå till startskärmen för Pre-Boot-menyn.
 9. Bläddra till 3 Administratör. Tryck på OK-knappen.
 10. Bläddra till 1 Ladda ned. Tryck på OK-knappen.
 11. Bläddra till 3 USB-minne. Tryck på OK-knappen.
 12. Flera .bdl-filer kan finnas listade. Bläddra till filen för uppdatering av inbyggd programvara som du hämtade. Tryck på OK-knappen.
    obs!
  Om inga .bdl-filer finns listade kan du försöka att spara filen på ett annat USB-minne.
 13. Vänta medan filen överförs. När överföringen är klar visas meddelandet Klart på skärmen.
 14. Stäng av produkten, ta bort USB-minnet och slå sedan på produkten igen. Vänta flera minuter medan produkten startas upp.
  • Om uppgraderingen inte lyckas, försök då skicka uppdateringsfilen för inbyggd programvara på nytt.
  • Om den misslyckas igen, kontaktar du HP:s support på www.hp.com/support/colorljM750.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...