hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Pro 500 Color MFP M570 - Sekundär överföringsvals

Inledning
  obs!
Klicka här om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats
  Beskrivning
  CD644-67914
  Sats med sekundär överföringsvals med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Vidrör inte den porösa valsytan, såvida du inte byter ut valsarna. Fett från huden som hamnar på valsen kan leda till problem med bildkvaliteten.
Steg 1 – Ta bort sekundär överföringsvals
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
     varning!
   Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Öppna den högra luckan.
 3. Sänk den sekundära överföringsenheten med hjälp av den blå spaken till vänster.
 4. Fatta tag i hjulringen på valsaxeln och lyft av överföringsvalsen från produkten.
 5. Kassera transfervalsen.
Steg 2 – Packa upp den nya sekundära överföringsvalsen
Ta upp satsen med den nya sekundära överföringsvalsen ur förpackningen.
  varning!
Fett från huden på valsen kan orsaka fel med pappersupphämtningen. Tvätta händerna innan du hanterar den nya överföringsvalsen.
Om delen behöver returneras eller återvinnas hittar du mer information i Returer och återvinning av produkter
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av överföringsvalsen.
Steg 3 – Installera den nya sekundära överföringsvalsen
 1. När du sätter tillbaka överföringsvalsen ska du se till att stiften på hjulringens valsaxel (1) är riktade mot hålen i upphängningsenheten (2).
 2. Lyft den sekundära överföringsenheten med hjälp av den blå spaken till vänster.
 3. Stäng den högra luckan.
 4. Gör så här:
  1. Anslut strömkabeln.
  2. Starta produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...