hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Byt ut faxens kretskortsats

Inledning

obs!
Klicka här om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats
  Beskrivning
  CF066–67912
  Sats med fax-PCA med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.

Steg 1 – Ta bort formateraren

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
  3. Koppla bort alla kablar och tillbehör som är anslutna till formateraren.
    varning!
  Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Anslut de två tumskruvarna på formateraren.
 3. Dra ut formateringskortet ur skrivaren.

Steg 2 – Ta bort fax-PCA

Frigör faxens PCA (1) från formateraranslutningen (2) och vrid sedan PCA-enheten uppåt och bort från formateraren för att avlägsna den.

Steg 3 – Packa upp nya fax-PCA

  varning!
ESD-känslig del.
Ta upp nya fax-PCA ur förpackningen.
Om delen behöver returneras eller återvinnas hittar du mer information i Returer och återvinning av produkter.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av felaktig fax-PCA.

Steg 4 – Installera nya fax-PCA:n

  varning!
ESD-känslig del.
Placera portänden av fax-PCA-enheten (1) på avsedd plats i formaterarfacket, vrid ned fax-PCA-enheten på formateraren (2) och tryck sedan ned PCA-enheten så att den hamnar på plats på formateraren (3).

Steg 5 – Ominstallera formateraren

  varning!
ESD-känslig del.
 1. Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
 2. Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.

Steg 6 – Testa installationen

 1. Gör så här:
  1. Anslut strömkabeln.
  2. Starta produkten.
 2. Du verifierar att formateraren är korrekt installerad genom att kontrollera följande funktioner via formaterarlamporna:
  • Hjärtslagslampan (1) lyser om formateraren fungerar som den ska.
   • Under initieringen av produkten lyser hjärtslagslampan med fast rött sken i cirka en sekund och går sedan över till fast grönt sken i cirka tjugo sekunder.
   • När initieringen är slutförd blinkar hjärtslagslampan kontinuerligt om skrivaren fungerar som den ska.
  • Anslutningslampan (2) visar att formateraren är fast ansluten. Den börjar lysa grönt när produktens ström slås på och lyser grönt så länge formateraren är korrekt ansluten.
  Om lamporna inte fungerar som de ska stänger du av strömmen till produkten, tar bort formateraren och installerar den sedan igen (se till att formateraren är korrekt ansluten innan du drar åt tumskruvarna).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...