hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Byta ut SSM-enhet (Solid state-minne)

Inledning

obs!
Klicka här om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats
  Beskrivning
  CF235–67904
  SSM-sats med instruktionsguide
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.

Steg 1 – Ta bort formateraren

 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
  3. Koppla bort alla kablar och tillbehör som är anslutna till formateraren.
    varning!
  Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Lossa på de två tumskruvarna på formateraren och dra sedan ut formateraren ur produkten.

Steg 2 – Ta bort SSM:n

  varning!
ESD-känslig del.
 1. Rotera den svarta platsdelen längst upp på SSM-enheten motsols.
 2. Lossa fliken (1) och skjut ut SSM-enheten från plastfästet (2) för att ta bort den från formaterarens PCA.

Steg 3 – Packa upp nya SSM-enheten

  varning!
ESD-känslig del.
Ta upp nya SSM-enheten ur förpackningen.
Om delen behöver returneras eller återvinnas hittar du mer information i Returer och återvinning av produkter.
obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga SSM:n.

Steg 4 – Installera nya SSM:n

  varning!
ESD-känslig del.
 1. Skjut på SSM-enheten på plastfästet.
 2. För in den svarta plastdelen och rotera den tills den låses på plats.

Steg 5 – Ominstallera formateraren

  varning!
ESD-känslig del.
 1. Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
 2. Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.
 3. Gör så här:
  1. Anslut strömkabeln.
  2. Starta produkten.

Steg 6 – Ominstallera produktens inbyggda programvara

 1. Leta rätt på webbplatsen med produktsupport.
 2. Välj oberoende av operativsystem, BIOS, fast programvara, felsökning osv.
 3. Leta upp den nedladdade filen för inbyggd programvara och välj sedan Ladda ned.
 4. Kopiera uppdateringsfilen för inbyggd programvara till rotkatalogen på USB-minnet. Filen för uppdatering av inbyggd programvara har ett .bdl-filtillägg.
 5. Sätt i USB-flashenheten i USB-porten på produktens kontrollpanel och starta sedan produkten.
 6. Följande meddelande visas på kontrollpanelen: Fel: 99.09.63 Felaktig disk. Tryck på OK-knappen för att fortsätta.
 7. Vänta tills Före start-menyn visas på kontrollpanelens display och tryck sedan på nedåtpilen för att bläddra till 3 Administratör. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 8. Tryck på nedåtpilen för att bläddra till 6 Hantera disk. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 9. Tryck på nedåtpilen för att bläddra till + 6 Systemstartenhet. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 10. Tryck på nedåtpilen för att bläddra till 2 Radera/Lås upp. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 11. Meddelandet Fortsätt med begärd åtgärd visas. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 12. Tryck på tillbakapilen för att återgå till startskärmen för Före start-menyn.
 13. Tryck på nedåtpilen för att bläddra till 3 Administratör. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 14. Tryck på nedpilen för att bläddra till 1 Download (Ladda ner). Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 15. Tryck på nedpilen för att bläddra till 3 USB Thumbdrive (USB-minne). Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
 16. Tryck på nedåtpilen för att bläddra till den uppdateringsfil för inbyggd programvara som du laddade ner i steg 4. Tryck på knappen OK för att välja alternativet.
  obs!
  Om inga .bdl-filer finns listade, försök spara filen till ett annat USB-minne.
 17. Vänta medan filen överförs. När överföringen är klar visas meddelandet Slutfört på skärmen.
 18. Stäng av produkten, ta bort USB-minnet och slå sedan på produkten igen. Vänta flera minuter medan produkten startas upp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...