hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Byta ut formateraren

Inledning
När du byter ut formateraren måste du ta bort hårddiskenheten (HDD) eller solid state-lagringsenheten (SSM), DIMM-kortet (om det är installerat) och sedan ominstallera i den nya formateraren.
  obs!
Klicka här om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.
Innan du börjar
 • I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till www.hp.com/buy/parts för att beställa den.
  Artikelnummer för sats
  Beskrivning
  CF235–67902
  Sats med ny formaterarfixering med instruktionsguide
  CF235–67903
  Sats med ny formaterarfixering med instruktionsguide (endast Kina)
Nödvändiga verktyg
 • Det behövs inga speciella verktyg för att installera den här satsen.
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du tar på någon ESD-känslig del.
Steg 1 – Ta bort formateraren
 1. Gör så här:
  1. Stäng av produkten.
  2. Koppla bort strömsladden.
  3. Koppla bort alla kablar och tillbehör som är anslutna till formateraren.
    varning!
  Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.
 2. Lossa på de två tumskruvarna på formateraren och dra sedan ut formateraren ur produkten.
Steg 2 – Ta bort hårddisk eller SSM-enhet
Identifiera vilken typ av lagringsenhet som finns installerat på formateraren
Ta bort hårddisken
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Böj plastfliken (1) på hårddiskenheten mot disken för att frigöra fliken under formaterarens PCA.
 2. För ut hårddisken (2) i visad riktning för att lossa den från formaterarens PCA. Kassera inte hårddisken.
    obs!
  Lägg delen åt sidan. Den ska installeras på den nya formateraren.
 3. Gå till Steg 3 – Ta bort DIMM.
Ta bort SSM-enheten
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Rotera den svarta platsdelen längst upp på SSM-enheten motsols.
 2. Lossa fliken (1) och skjut ut SSM-enheten från plastfästet (2) för att ta bort den från formaterarens PCA. Kassera inte SSM-enheten.
    obs!
  Lägg delen åt sidan. Den ska installeras på den nya formateraren.
 3. Gå till Steg 3 – Ta bort DIMM.
Steg 3 – Ta bort DIMM:n
Om produkten har en extra minnes-DIMM installerad ska den tas bort nu.
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Leta reda på det DIMM-kort som är installerat på det nedre högra hörnet på formateraren.
 2. Frigör de två klämmorna på vardera sidan genom att försiktigt dra bort dem från varandra.
 3. Ta bort DIMM-kortet genom att vrida det uppåt. Kassera inte DIMM-delen.
  obs!
Lägg delen åt sidan. Den ska installeras på den nya formateraren.
Steg 4 – Packa upp den nya formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
Ta ut den nya formateraren ur förpackningen.
Om delen behöver returneras eller återvinnas hittar du mer information i Returer och återvinning av produkter.
  obs!
HP rekommenderar ansvarsfull kassering av den felaktiga formateraren.
  obs!
Kassera inte hårddisken, solid state-disken eller DIMM-enheten som du tog bort tidigare.
Steg 5 – Installera hårddisk eller SSM-enhet
  varning!
ESD-känslig del.
Installera HDD
 1. Placera hårddisken på ersättningsformateraren och för den sedan mot anslutningen tills den sitter på plats i anslutningen.
 2. Kontrollera att hårddisken sitter på plats i anslutningen och att plastfliken sitter ordentligt så att den håller hårddisken på plats.
Installera SSM
 1. Skjut på SSM-enheten på plastfästet.
 2. För in den svarta plastdelen och rotera den medsols tills den låses på plats.
Steg 6 – Installera DIMM-kortet
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Vinkla DIMM-kortet och sätt försiktigt in det i facket på formateraren.
    obs!
  Placera DIMM-kortet så att springan i DIMM-kortet är justerad med fliken i facket.
 2. Installera DIMM-kortet genom att vrida det nedåt.
 3. När DIMM-kortet är installerat kontrollerar du att fästklämmorna på DIMM-kortets högra och vänstra sida fastnar i rätt läge.
Steg 7 – Installera den nya formateraren
  varning!
ESD-känslig del.
 1. Justera formateraren med ledarna upptill och nedtill på formaterarhållaren och tryck in formateraren i springan tills den sitter ordentligt fast.
 2. Dra åt de två tumskruvarna med fingrarna.
Steg 8 – Testa installationen
 1. Gör så här:
  1. Anslut strömkabeln.
  2. Starta produkten.
 2. Du verifierar att formateraren är korrekt installerad genom att kontrollera följande funktioner via formaterarlamporna:
  • Hjärtslagslampan (1) lyser om formateraren fungerar som den ska.
   • Under initieringen av produkten lyser hjärtslagslampan med fast rött sken i cirka en sekund och går sedan över till fast grönt sken i cirka tjugo sekunder.
   • När initieringen är slutförd blinkar hjärtslagslampan kontinuerligt om skrivaren fungerar som den ska.
  • Anslutningslampan (2) visar att formateraren är fast ansluten. Den börjar lysa grönt när produktens ström slås på och lyser grönt så länge formateraren är korrekt ansluten.
  Om lamporna inte fungerar som de ska stänger du av strömmen till produkten, tar bort formateraren och installerar den sedan igen (se till att formateraren är korrekt ansluten innan du drar åt tumskruvarna).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...