hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-skrivare - Skrivaren är Offline (Windows)

Det här dokumentet gäller för alla HP-skrivare och datorer med Windows.
Ett statusmeddelande av typen offline eller skrivare offline visas på datorn och skrivaren skriver inte ut.
Exempel på offline skrivarstatusmeddelanden

Steg 1: Använd HP Print and Scan Doctor för att kontrollera anslutningar

Hämta en särskild version av HP Print and Scan Doctor, avsedd för problem med att skrivaren är offline.
 1. Kör HPPSdr.exe från den plats du sparade filen på datorn.
 2. När HP Print and Scan Doctor öppnas klickar du på Start och väljer din skrivare.
  • Om skrivaren inte finns med på listan startar du om den och klickar på Försök igen.
  • Om det finns ett anslutningsproblem, följer du anvisningarna i HP Print and Scan Doctor.
 3. Om du uppmanas att aktivera skrivaruppdateringar klickar du på Ja.
 4. Om du uppmanas att göra skrivaren till standardskrivare klickar du på Ja.
 5. Försök skriva ut. Om skrivaren fortfarande är offline går du vidare till nästa steg.

Steg 2: Ställa in standardskrivare manuellt

Se till att drivrutinen för standardskrivaren matchar skrivaren du försöker skriva ut på.

Steg 3: Kontrollera skrivarporten och Windows-tjänsternas status

Om skrivaren använder en WSD-port, kontrollerar du Windows Function Discovery-tjänsternas status och lägger om nödvändigt till en TCP/IP-port.
 1. Sök efter kontrollpanelen i Windows för att öppna Kontrollpanelen och klicka på Visa enheter och skrivare för att öppna fönstret Enheter och skrivare.
 2. Högerklicka på skrivaren, välj Utskriftsinställningar och klicka på fliken Portar.
 3. Kontrollera om skrivaren använder en WSD-port.
  Skrivare som använder en WSD-port
  • Gå till nästa steg i dokumentet om skrivaren inte använder en WSD-port.
  • Utför följande steg om skrivaren använder en WSD-port.
 4. Sök efter tjänster i Windows för att öppna listan över tjänster.
 5. Bläddra ned i listan för att hitta Function Discovery Provider Host och Function Discovery Resource Publication och kontrollera kolumnerna Status och Startmetod.
  obs!
  Viss antivirus- och brandväggsprogramvara stänger av dessa tjänster på grund av IT-principen. Be IT-supporten eller återförsäljaren av antivirusprogramvaran om hjälp.
  • Gå vidare till nästa steg om statusen för båda tjänsterna är Körs och Startmetod är Automatisk.
  • Om båda tjänsternas status är tom och Startmetod är Manuell högerklickar du på namnet, väljer Egenskaper, ställer in StartmetodAutomatisk och klickar på Start under Tjänstens status. Klicka på OK och gå vidare till nästa steg.
 6. Återgå till fönstret Enheter och skrivare, tryck på F5-tangenten och klicka på skrivarens namn för att se dess status.
  • Om skrivaren inte längre är offline har problemet lösts.
  • Gör följande steg om skrivaren fortfarande är offline.
 7. Skriv ut en nätverkskonfigurationsrapport från skrivaren på menyn Inställningar eller Trådlöst.
 8. Högerklicka på skrivaren, välj Utskriftsinställningar, klicka på fliken Portar och klicka på Lägg till port.
 9. Välj Standard-TCP/IP-port och klicka på Ny port.
 10. Följ anvisningarna för att lägga till en ny port med hjälp av informationen på nätverkskonfigurationsrapporten.
  obs!
  Ett värdnamn är att föredra när porten skapas eftersom skrivarens IP-adress kan ändras i ett DHCP-nätverk.
 11. Återgå till fönstret Enheter och skrivare, tryck på F5-tangenten och klicka på skrivarens namn för att se dess status.
  • Om skrivaren inte längre är offline har problemet lösts.
  • Se nästa steg om skrivaren fortfarande är offline.

Steg 4: Skapa en manuell IP-anslutning (endast nätverksanslutningar)

Använd skrivarens IP-adress för att ansluta till skrivaren manuellt.
obs!
Dessa steg kräver att skrivaren är ansluten till routern.
 1. Skriv ut en konfigurationssida för nätverket.
  • Om din skrivare har en kontrollpanel med en display, skriver du ut rapporten från nätverksinställningarna eller menyn Nätverksinställningar.
  • Om skrivaren saknar meny skriver du ut en nätverkskonfigurationssida med hjälp av knapparna på skrivarens kontrollpanel. För många skrivare håller du knappen Avbryt nedtryckt i 3 till 5 sekunder eller tills en rapport skrivs ut. Om det inte går att trycka på knappen Avbryt för din skrivarmodell, går du till HP kundsupport, söker efter din skrivarmodell och söker sedan efter Skriva ut självtest sidor .
 2. På sidan Nätverkskonfiguration hittar du status för typ av nätverkskonfiguration (kabelansluten eller trådlös).
  • Om statusen är ansluten går du vidare med de här stegen.
  • Om statusen inte är ansluten är skrivaren frånkopplad från nätverket. Gå till Ansluta till en trådlös HP-skrivareoch följ sedan stegen för att ansluta skrivaren till nätverket.
 3. Leta upp IP-adressen, delnätsmasken och standard-gatewayen för din nätverksanslutningstyp (kabelansluten eller trådlös). Om du hittar olika nummer för IPv4 och IPv6, behöver du endast IPv4-numret.
 4. Sök efter URL-adress(er) för inbäddad webbserver (EWS).
  obs!
  Din skrivare kan ha fler än en webbadress.
 5. På en dator som är ansluten till nätverket öppnar du en webbläsare, skriver in en av webbadresserna i adressfältet och trycker sedan på Retur för att öppna skrivarens EWS. Om EWS inte visas prövar du en annan webbläsare.
 6. I EWS klickar du på fliken Nätverk eller Nätverksarbete , öppnar menyn Trådbundet eller Trådlöst, beroende på nätverk, och klickar sedan på IPv4-konfiguration.
 7. Välj Manuell IP, klicka på Föreslå en manuell IP-adress och se sedan till att IP-adressen, delnätsmasken och standard-gateway-numren överensstämmer med sidan för nätverkskonfiguration.
  Om du inte ser Föreslå en manuell IP-adress, skriv IP-adressen, delnätsmasken och standard-gatewayen manuellt.
 8. Skriv IP-adressen på ett papper. Du kan behöva använda den senare.
 9. Klicka på Verkställ och vänta sedan tills ändringarna har bekräftats.
 10. Återgå till fönstret Enheter och skrivare, tryck på F5-tangenten och klicka på skrivarens namn för att se dess status.
  • Om skrivaren inte längre är offline har problemet lösts.
  • Se nästa steg om skrivaren fortfarande är offline.

Steg 5: Ansluta datorn till en TCP/IP-port (endast Windows, endast nätverk)

Efter att ha ställt in en manuell IP-adress för skrivaren, lägg till en skrivarport i Windows som överensstämmer med den nya IP-adressen.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Skrivare och skannrar.
 2. Klicka på din skrivare och därefter på Hantera.
 3. Klicka på Egenskaper för skrivare.
 4. Klicka på fliken Portar och sedan på Lägg till port.
 5. Välj Standard-TCP/IP-port och klicka på Ny port.
  Figur : Skapa en ny TCP/IP-port
  Fönstret Skrivarportar med Standard TCP/IP-port vald och knappen Ny port markerad
 6. Ange skrivarens IP-adress som du antecknade tidigare och tryck sedan på Nästa.
 7. Markera den nya Standard TCP/IP-porten i listan och klicka sedan på OK.
  obs!
  Du kan se en andra skrivarenhet i listan över enheter. Avinstallera inte någon av skrivarenheterna. Lämna kvar båda skrivarenheterna.
 8. Försök att skriva ut. Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 6: Felsök skrivaranslutningen


hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...