hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 6500-skrivare - Svart bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP Officejet 6500 och Officejet 6500 trådlösa All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Steg 2: Låt den automatiska servicen slutföras
Vissa problem med utskriftskvaliteten som uppstår med en nyinstallerad patron åtgärdas med de inbyggda automatiska serviceprocesserna. Det finns ingenting som du kan göra för att utlösa eller snabba upp den automatiska servicen. Låt bara skrivaren vila för några timmar och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om slutförd automatisk service löste problemet, behöver du inte fortsätta felsökningen.
 • Om slutförd automatisk service inte löste problemet, fortsätter du till nästa lösning.
Steg 3: Kontrollera papperet
Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Använd följande anvisningar för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. Vanligen är den blanka sidan utskriftssidan och ibland har icke-utskriftssidan papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i enheten.
  Figur : Använd inte skrynkligt papper
  Bild: Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   Figur : Vanligt papper med ColorLok-teknik rekommenderas för textutskrift
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10 - 20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det visar om problemet har samband med pappret.
  obs!
Olämpligt papper leder ofta till vertikala ränder på utskrifterna (om det rör sig om kopiering kan det även bero på att skannerglaset är smutsigt). Byt inte bläckpatroner för att åtgärda vertikala ränder.
Exempel på horisontella och vertikala ränder i utskriften
Figur : Horisontella ränder på utskriften
Bild: Horisontella ränder.
Figur : Vertikala ränder på utskriften
Bild: Vertikala ränder.
Fortsätt med nedanstående felsökningssteg om du får horisontella ränder på utskrifterna eller om du har andra problem som inte handlar om vertikala ränder.
Byt inte bläckpatronerna om det är vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället papperet enligt anvisningarna ovan eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet. Ränder i kopior kan ofta rättas till genom rengöring av skannerglaset.
Försök skriva ut igen efter att ha följt de föregående riktlinjerna.
Steg 4: Kontrollera utskriftsinställningarna
Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för din utskrift.
Steg 5: Kontrollera beräknade bläcknivåer
Om bläcket håller på att ta slut kan utskriftskvaliteten försämras. Följ stegen nedan för att kontrollera bläcknivåerna och byt patroner som är tomma eller nästan tomma.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Kontrollera bläcknivåerna på kontrollpanelen på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 1. Kontrollera bläcknivåerna på kontrollpanelen på startskärmen på skrivarens kontrollpanel. Kontrollpanelen visar bläcknivåer som ikoner i formen av “hinkar” över varje färgmarkör.
  Figur : Beräknade indikatorer för bläcknivå på skrivarens kontrollpanel
  Bild: Beräknade indikatorer för bläcknivå på skrivarens kontrollpanel.
 2. Identifiera alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner:
  • Ett utropstecken (!) i behållaren indikerar en nästan tom eller tom bläckpatron för färgmarkören under behållaren.
  • För en bläckpatron som inte har låg nivå eller är tom visas dess uppskattade bläcknivå i behållaren ovanför dess motsvarande färgmarkör: Magenta, cyan, gul och svart.
 • Om ingen av bläckpatronerna har låg bläcknivå behöver du inte byta ut dem än. Gå vidare till nästa lösning i det här dokumentet.
 • Om bläcknivån i någon bläckpatron är låg går du vidare till nästa steg för att byta ut den.
Steg 6: Byt ut tomma bläckpatroner
Se på följande video eller följ anvisningarna för att lära dig hur du byter bläckpatroner.
Följande video visar hur du byter ut en bläckpatron.
.
Om du har problem med att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Om skrivaren inte är igång startar du den genom att trycka på strömknappen.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Bild: Öppna luckan till bläckpatronen.
 3. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida och dra den uppåt och utåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp de gråa spärren bredvid skrivarvagnen när du ska ta bortpatronen. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna installeras ordentligt.
 4. Dra den orangefärgade fliken på den nya bläckpatronen rakt bakåt för att ta bort plastomslaget.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild: Ta bort plastomslaget.
 5. Vrid det orangefärgade locket från bläckpatronen motsols så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket.
 6. Skjut bläckpatronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Figur : Installera bläckpatronen
  Bild: Installera bläckpatronen.
 7. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
  Figur : Tryck in bläckpatronen på plats
  Bild: Tryck in bläckpatronen på plats.
 8. Upprepa proceduren för varje bläckpatron som ska bytas ut.
 9. Stäng luckan till bläckpatronen. Skrivarvagnen flyttas till skrivarens högra sida.
Steg 7: Skriv ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet
Följ stegen nedan för att skriva ut en testsida, och utvärdera sedan resultatet.
 1. Tryck på knappen Inställning () på produktens kontrollpanel tills Utskriftsrapport visas. Tryck sedan på OK.
 2. Tryck på högerpilen () för att välja Utskriftskvalitetsrapport och tryck sedan på OK. Rapporten skrivs ut.
  Figur : Exempel på en utskriftskvalitetsrapport
Steg 8: Kontrollera testsidan för att se om det finns defekter
Titta i de diagnostiska områdena om det finns defekter i utskriftskvalitetsrapporten. Defekter på rapporten kan hjälpa dig att identifiera problem med utskriftskvaliteten så att du kan felsöka dem bättre.
  Figur : Diagnostiska områden i utskriftskvalitetsrapporten
  Bild: Diagnostikområden på testsida.
 1. Exempeltext
 2. Justeringsmönster
 3. Färgfält
Om skrivaren och dess bläckpatroner fungerar som de ska, syns i allmänhet alla färgade staplar, utan strimmor och med jämna färger över hela sidans bredd. Den svarta texten på sidan har inte några bläckstrimmor.
Se denna tabell för exempel på defekter som kan finnas i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet. Dessa exempel är inte heltäckande, men ska visa de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet
Defekt
Exempel
Text med stort teckensnitt är ojämnt i ena änden (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Ojämn stor text.
Oregelbundet randiga eller blekta färgfält (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Randiga eller bleka färgfält.
Ojämna färgfält (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Ojämna färgfält.
Färgfälten är randiga med en annan färg (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Randiga färgfält.
Färgstaplarna har regelbundna vita ränder (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Vita ränder i färgfält.
Fullständigt saknad (svart) färg (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Färg saknas (svart).
Sidan är tom eller nästan tom (möjligt problem med bläckpatron eller skrivhuvud)
Bild: Nästan tom sida.
Ojämna justeringsmönster (möjligt justeringsproblem)
Bild: Ojämna inriktningsmönster.
 • Gå vidare till nästkommande steg om du hittar ett eller flera problem i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet.
 • När du har utvärderat rapporten och inte kan se några defekter på den fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Fortsätt därför inte med felsökningsstegen i det här dokumentet. Om utskriften fortfarande ar otillfredsstallande kan du prova foljande allmanna procedurer for att forbattra utskriftskvaliteten:
  • Kontrollera att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Förstorade bilder kan bli suddiga.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med skrivaren, eller något annat program, för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  • Låt inte bläckpatroner ligga oskyddade utanför skrivaren en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Detta skyddar patronerna från att torka ut.
Bild: Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift.
Endast Windows: Om du upplever förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller saknad text eller grafik, går du till Kontinuerliga sidor med egendomlig eller förvrängd teckenutskrift i Windows.
Steg 9: Säkerställ att patronerna är korrekt ventilerade och installerade
Om ventilen på bläckpatronen är tilltäppt eller hindrad, kanske patronen inte fungerar korrekt. Följ de här stegen för att säkerställa att patronerna är korrekt ventilerade och installerade.
 1. Om skrivaren inte är på trycker du på strömknappen för att slå på den.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppna bläckpatronsluckan
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Tryck på fliken på patronens framsida för att lossa den och dra sedan ut den ur hållaren.
  Figur : Ta ur bläckpatronen
  Bild: Avlägsna bläckpatronen
    varning!
  Lyft inte upp det grå spärrhandtaget bredvid skrivarvagnen när du ska ta bort patronen. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå.
 4. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen på bläckpatronens ovansida.
  Figur : Ventilationsområde på patronen
  Bild: Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen.
 5. Om den orangefärgade fliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
  Figur : Orange dragflik
  Bild: Orange dragflik.
 6. Om ventilen är tilltäppt, använder du en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationshålen.
   Figur : Rengör den tilltäppta ventilen med en nål
   Bild: Rengör den tilltäppta ventilen med en nål.
  1. Igensatt ventil
  2. Med en rak nål, ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationshålen
  3. Ren ventil
 7. Skjut bläckpatronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Figur : Installera bläckpatronen
  Bild: Installera bläckpatronen.
 8. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
  Figur : Tryck in bläckpatronen på plats
  Bild: Tryck in bläckpatronen på plats.
 9. Inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner genom att upprepa denna procedur.
 10. Säkerställ att varje bläckpatron sitter ordentligt i sin hållare. För fingret längs bläckpatronernas ovansida för att se om någon patron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills bläckpatronen snäpper på plats.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
 12. Prova att skriva ut igen.
Steg 10: Använd ett automatiskt verktyg för att rengöra skrivhuvudet
Följ nedanstående steg för att rengöra skrivhuvudet.
  obs!
Om skrivhuvudet är svårt igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger för att återställa normal utskriftskvalitet.
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställningar ().
 3. Tryck på nedåtpilen () för att markera Verktyg och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på nedåtpilen () för att markera Rengör skrivhuvud och tryck sedan på OK. Skrivaren rengör skrivhuvudet och en testsida skrivs ut så fort skrivaren är klar med rengöringen av skrivhuvudet.
    obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt.
 5. Kontrollera utskriftskvaliteten på testarket. Överväg att upprepa rengöringen om ingen förbättring sker. Ibland kräver skrivaren flera rengöringar.
 6. Återvinn eller kassera testarket.
 7. När rengöringsproceduren är avslutad trycker du på valfri knapp på kontrollpanelen för att återvända till menyn Verktyg.
 8. Justera skrivaren igen.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet. För att undvika problem som kräver att du rengör skrivhuvudet, stäng alltid av skrivaren med strömknappen som sitter på själva skrivaren.
Steg 11: Använd ett automatiskt verktyg för att rikta in skrivaren
Om det fanns defekter på utskriftskvalitetsrapporten följer du dessa anvisningar för att justera skrivhuvudet.
 1. Lägg i vanligt vitt, oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i huvudfacket.
 2. Tryck på knappen Inställning () på produktens kontrollpanel upprepade gånger tills Verktyg visas. Tryck sedan på OK.
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Justera skrivare och tryck sedan på OK. Produkten justerar skrivaren och skriver sedan ut en justeringssida.
  Figur : Exempel på justeringssida
    obs!
  Det är normalt att mekaniska ljud hörs under och efter inriktningen.
 4. Tryck på bakåtknappen () för att återgå till huvudskärmen och återvinn eller kasta sedan justeringssidan.
Om skrivaren är inom garantin, är skrivhuvudet ocskå det. Dessutom om HP har bytt ditt skrivhuvud eller om du har köpt ett nytt, täcks ersättningsskrivhuvudet av garantin för 90 dagar, oavsett skrivarens garanti. Om du inte är säker på om ditt skrivhuvud täcks av garantin, se HP:s verktyg för garantikontroll för att bestämma om skrivaren fortfarande täcks av garantin eller kvittot som medföljde ditt ersättningsskrivhuvud.
 • Om skrivhuvudet är inom garantin, kontaktar du HP för att se om garanterar ett nytt skrivhuvud baserat på villkoren i produktens garanti. Du behöver inte fortsätta med följande steg om ditt skrivhuvud är inom garantin. Gå till lösningen där du begär service för skrivaren.
 • Om skrivhuvudet är utanför garantin, följ återstående steg för att manuellt rengöra skrivhuvudet.
Steg 13: Förbered för att rengöra skrivhuvudet
Du behöver följande:
 • En ren engångsbehållare kan hantera tillräckligt med vatten och dränka skrivhuvudet
 • Två rena luddfria rengöringstrasor som t.ex kaffefilter
 • Filtrerat eller destillerat vatten (kranvatten eller mineralvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet)
 • En panna eller kamin eller annat som värmer upp vattnet
 • Engångshandskar
 • Pappershanddukar
När du manuellt rengör skrivhuvudet, kan skrivhuvudets munstycken läggas i blöt i mycket varmt vatten för inte längre än tio minuter. Följ stegen nedan endast som en sista utväg om skrivhuvudet skulle kasseras eller annat.
  varning!
Manuell rengöring av skrivhuvudet ska endast utföras om skrivhuvudet inte längre täcks av garantin.
 1. Ställ in pannan på kaminen, och fyll på pannan med filtrerat eller destillerat vatten.
    varning!
  Du behöver inte använda alkohol eller andra lösningsmedel. Det kan skada skrivhuvudet och orsaka att skrivhuvudet lager separeras och kräver utbyte av skrivhuvudet.
 2. Värm upp vattnet tills vattnet är mycket varm vid beröring, men koka inte vattnet.
 3. Håll pappershanddukar längst ned på den engångsbehållaren tills bunten ligger ungefär 6,5 mm (1/4 tum) djupt.
 4. Häll i varmt vatten från pannan i engångsbehållare så att den är 5 cm (2 tum) djup och äcker pappershanddukarna.
 5. Sätt på engångshandskar för att förhindra att bläcket överförs till dina händer eller kläder.
 6. Tryck in fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra sedan bläckpatronen uppåt och ut ur skrivhuvudet.
    obs!
  Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Skrivhuvudet och bläckpatronerna skadas om de utsätts för luft utanför skrivaren.
  Figur : Ta ur bläckpatronerna
  Bild: Ta bort bläckpatronen från hållaren.
 7. Ställ bläckpatronerna upp och ner på en pappershandduk.
  Figur : Placera bläckpatronerna upp och ned
  Bild: Placera bläckpatronerna upp och ner
 8. Lyft spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp och lyft sedan försiktigt skrivhuvudet som skall tas bort från skrivaren.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Bild: Ta bort skrivhuvudet
 9. Fukta en av de rena, luddfria trasorna med varmt vatten och rengör skrivhuvudets undersida med dem. Torka av försiktigt och upprepade gånger området runt bläckmunstycket tills överflödigt svart eller färgat bläck överförs inte till trasan. Tryck inte in munstycken eftersom det kan orsaka skador.
    varning!
  Häll inte vatten i skrivhuvudet, eftersom det kan orsaka att skrivhuvudet delaminerar.
  Figur : Torka av munstyckena
  Bild: Torka av munstyckena
 10. Placera skrivhuvudet i engångsbehållaren så att ned vilar på pappershanddukarna och låt den sedan ligga i blöt i 10 minuter.
   Figur : Lägg skrivhuvudet i blöt
   Bild: Lägg skrivhuvudet i blöt
  1. Pappershanddukar
  2. Vattennivå
 11. Ta bort skrivhuvudet och torka försiktigt av överskottsvattnet med en torr luddfri trasa.
    varning!
  Använd inte en hårtork som för att torka av skrivhuvudet. Detta kan leda till att munstyckena blir torra och igensatta.
 12. Låt skrivhuvudet blir torr av luften på pappershanddukarna i 15 minuter och vänd munstyckena uppåt.
    varning!
  Använd inte tryckluft för att blåsa ut skrivhuvudet. Det kan orsaka delamination av skrivhuvudet.
  Figur : Skrivhuvudet som torkar med munstyckena
  Bild: Skrivhuvudet som torkar med munstyckena
 13. Sänk ned skrivhuvudet i skrivarvagnen och sänk sedan försiktigt spärrhandtaget.
    obs!
  Förvissa dig om att de färgade ikonerna vid sidorna av skrivhuvudet är i linje med de färgade ikonerna på vagnen.
  Figur : Installera det nya skrivhuvudet
  Bild: Installera det nya skrivhuvudet
  Figur : Fäll ned spärrhandtaget
  Bild: Fäll ner spärrhandtaget
 14. Skjut bläckpatronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. De färgkodade ikonerna på bläckpatronen och skrivhuvudet visar rätt hållare.
  Tryck ned bläckpatronen tills den snäpper på plats.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Bild: Installera bläckpatronen.
 15. Upprepa de här stegen för varje bläckpatron.
  obs!
Om du får felmeddelandet “Skrivhuvudproblem”, stäng av skrivaren och sätt på den igen.
Det automatiska rengöringsverktyget måste köras efter manuell rengöring av skrivhuvudet.
Steg 15: Rengöra skrivhuvudet med ett automatiskt verktyg
Använd det automatiserade verktyget för att rengöra skrivhuvudet igen efter att du har manuellt rengjord skrivhuvudet från kontrollpanelen.
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt papper i storleken Letter, A4 eller Legal i huvudfacket.
 2. Tryck på knappen Inställningar () på skrivarens kontrollpanel.
 3. Tryck på högerpilen () för att välja Tools (Verktyg) och tryck sedan på OK.
 4. Tryck på högerpilen () för att välja Rengör skrivhuvud och tryck sedan på OK. Skrivhuvudet rengörs.
 5. Tryck på knappen Bakåt () för att återgå till huvudskärmen.
Om rengöring av skrivhuvudet inte löste problemet, fortsätter du med nästa steg.
Steg 16: Beställ skrivhuvudet
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Om byte av skrivhuvudet inte löste problemet, fortsätter du med nästa steg.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...